Tjänster - 55396-2020

Submission deadline has been amended by:  165852-2020
05/02/2020    S25

Frankrike-Strasbourg: Ramverk för övergripande teknik (Transversal Engineering Framework - TEF)

2020/S 025-055396

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området för frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Postadress: 18 rue de la Faisanderie
Ort: Strasbourg
Nuts-kod: FR FRANCE
Postnummer: 10415
Land: Frankrike
E-post: LISA-2019-OP-01-TEF-TENDERING@eulisa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.eulisa.europa.eu
Upphandlarprofil: www.eulisa.europa.eu/procurements
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Frontex — Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Postadress: Plac Europejski 6
Ort: Warsaw
Nuts-kod: PL POLSKA
Postnummer: 00-844
Land: Polen
E-post: procurement@frontex.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.frontex.europa.eu
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5719
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramverk för övergripande teknik (Transversal Engineering Framework - TEF)

Referensnummer: LISA/2019/OP/01
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Omfattningen av dessa anbudsinfordringar inkluderar design och stöd för kärnverksamhetssystem och interoperabilitetskomponenter, tillhandahållande av kärnverksamhetssystem och interoperabilitetskomponenter, testning av kärnverksamhetssystem och interoperabilitetskomponenter samt design och tillhandahållande av infrastruktur för nya system.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 990 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 2
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:

— 1 anbudsgivare kan endast lämna anbud för del 1 och inte på delarna 2, 3 och 4,

— 1 anbudsgivare kan lämna anbud för del 2 och inte på delarna 1 och 4,

— 1 anbudsgivare kan lämna anbud för del 3 och inte på delarna 1 och 4,

— 1 anbudsgivare kan endast lämna anbud för del 4 och inte på delarna 1, 2 och 3.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Design, kvalitet och integrationsstöd

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: AT ÖSTERREICH
Nuts-kod: FR FRANCE
Nuts-kod: PL POLSKA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Design, kvalitet och integrationsstöd.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 70
Pris - Viktning: 30
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 181 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Villkor för utveckling

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72230000 Utveckling av kundanpassad programvara
72240000 Systemanalys och programmering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: AT ÖSTERREICH
Nuts-kod: FR FRANCE
Nuts-kod: PL POLSKA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Villkor för utveckling.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 70
Pris - Viktning: 30
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 187 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Villkor för infrastruktur

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72700000 Datanätstjänster
72260000 Programrelaterade tjänster
72250000 System- och stödtjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: AT ÖSTERREICH
Nuts-kod: FR FRANCE
Nuts-kod: PL POLSKA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Villkor för infrastruktur.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 70
Pris - Viktning: 30
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 442 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Villkor för testtjänster

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72820000 Datorprovning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: AT ÖSTERREICH
Nuts-kod: FR FRANCE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Villkor för testtjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 70
Pris - Viktning: 30
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 180 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Denna del är inte interinstitutionell och är endast öppen för eu-LISA.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 14
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/03/2020
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/04/2020
Lokal tid: 14:00
Plats:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925 Luxembourg
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/01/2020