Služby - 55414-2020

05/02/2020    S25

Taliansko-Ispra: Koncesia na stravovacie služby (nápoje a občerstvenie) prostredníctvom predajných automatov v Spoločnom výskumnom centre (JRC) Európskej komisie v Ispre (VA), Taliansko

2020/S 025-055414

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 245-601797)

Právny základ:
Smernica 2014/23/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: CSM 1 05/P001
Mesto/obec: Ispra (Varèse)
Kód NUTS: IT ITALIA
PSČ: 21027
Štát: Taliansko
Kontaktná osoba: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Koncesia na stravovacie služby (nápoje a občerstvenie) prostredníctvom predajných automatov v Spoločnom výskumnom centre (JRC) Európskej komisie v Ispre (VA), Taliansko

Referenčné číslo: OIB/IPR/2019/OP/0063
II.1.2)Hlavný kód CPV
42933300 Automaty na predaj tovaru
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Táto koncesia na služby sa týka inštalácie, prevádzky a údržby predajných automatov na teplé a studené nápoje a sladké a slané občerstvenie. V rôznych budovách Komisie v Ispre je približne 50 miest.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/01/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 245-601797

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.2.5)
Miesto, kde má byť text upravený: Kritériá vyhodnotenia ponúk
Namiesto:

Koncesia je pridelená na základe kritérií stanovených v súťažných podkladoch.

má byť:

Najlepší pomer medzi kvalitou a cenou.

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Koncesia je pridelená na základe kritérií stanovených v súťažných podkladoch.