Varer - 55455-2019

05/02/2019    S25    - - Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Slagelse: Medicinsk udstyr

2019/S 025-055455

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Slagelse Kommune
29188505
Rådhuspladsen 11
Slagelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Anne Frederiksen
Telefon: +45 58573434
E-mail: afred@slagelse.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://www.slagelse.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kateterhjælpemidler til borgere omfattet af § 112 i den danske Servicelov

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33100000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammekontrakten omhandler levering af kateterhjælpemidler på bevilling til borgere i 16 kommuner. Kateterhjælpemidler bevilges ud fra en individuel vurdering jf. Servicelovens § 112. Borgerne har jf. lovgivningen frit valg af leverandør.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 27 448 752.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33140000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale på levering af kateterhjælpemidler til borgere med en bevilling. Bevillingen gives ud fra en individuel vurdering jf. Servicelovens § 112. Borgerne har jf. lovgivningen frit valg af leverandør. Rammeaftaleindehaver kan forvente at skulle håndtere et varierende antal bevillinger - for tiden ca. 4 700. Det frie leverandørvalg udgør i dag anslået mindre end 3% af den samlede omsætning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med offentligt udbud
Forklaring:

I forbindelse med det offentlige udbud blev kun afgivet ikkeforskriftsmæssige tilbud, idet ingen af tilbuddene levede op til kravene i udbudsmaterialet. Ordregiver valgte på dette grundlag at overgå til forhandling, idet samtlige tilbud overholdt de formelle krav, jf. udbudslovens § 61, stk. 1 nr. 2) smb. m. stk. 2, nr. 1) og stk. 4.

Der indføres en frivillig standstill periode på 10 dage inden rammekontrakten indgås.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 236-539271

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Levering af kateterhjælpemidler

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/02/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
OneMed A/S
19 84 66 79
P.O. Pedersens vej 16
Aarhus
8200
Danmark
Telefon: +45 86109109
E-mail: udbud.dk@onemed.com
NUTS-kode: DK042

Internetadresse: http://www.onemed.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 27 448 752.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet omfatter følgende 16 kommuner: Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Slagelse Kommune, Solrød Kommune, Sorø Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune som angivet i bekendtgørelse 2018/S 236-539271 af 6.12.2018.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allè 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/02/2019