Služby - 55834-2018

07/02/2018    S26

Lucembursko-Lucemburk: EIB - Poskytování externích zaměstnanců a služeb na podporu IT infrastruktury a operačních služeb ve skupině EIB

2018/S 026-055834

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2017/S 247-516961)

Právní základ:

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka
Poštovní adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
PSČ: L-2950
Země: Lucembursko
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eib.org
Adresa profilu zadavatele: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1455.htm

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování externích zaměstnanců a služeb na podporu IT infrastruktury a operačních služeb ve skupině EIB

Spisové číslo: OP-1455
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této výzvy k podávání nabídek je poskytování externích zaměstnanců a specifických služeb na podporu činností příslušných organizačních složek oddělení informačních technologií (IT) Evropské investiční banky.

Tato výzva k podávání nabídek je rozdělena do 3 různých položek, přičemž každá položka představuje odlišnou technickou oblast a rozsah:

— položka č. 1: Poskytování zaměstnanců a služeb na podporu služeb pro koncové uživatele IT a služeb správy identit a přístupů v prostorách skupiny EIB v Lucemburku a v jejích externích kancelářích po celém světě

— položka č. 2: Poskytování zaměstnanců a služeb na podporu operací IT infrastruktury v prostorách skupiny EIB v Lucemburku

— položka č. 3: Poskytování zaměstnanců a služeb na podporu operací sítí IT a jednotné komunikace v prostorách skupiny EIB v Lucemburku

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/02/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 247-516961

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Namísto:
Datum: 05/03/2018
Má být:
Datum: 19/03/2018
Číslo oddílu: IV.2.7
Namísto:
Datum: 07/03/2018
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 21/03/2018
Místní čas: 11:00
VII.2)Další dodatečné informace: