Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 55839-2018

07/02/2018    S26

Belgie-Bruxelles: Zajištění datového centra pro obnovu po havárii a poskytování souvisejících služeb

2018/S 026-055839

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie, Secrétariat général
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3220
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění datového centra pro obnovu po havárii a poskytování souvisejících služeb

Spisové číslo: UCA-17/076
II.1.2)Hlavní kód CPV
72251000 Obnova po havárii
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této výzvy k podání nabídek je uzavřít rámcovou smlouvu s poskytovatelem za účelem pronajmutí (umístění) zabezpečeného datového centra (pracoviště pro obnovu po havárii) pro potřeby Generálního sekretariátu Rady. Účelem této zakázky je také poskytnout služby datového centra týkající se pracoviště pro obnovu po havárii (včetně kancelářských prostor, montážní haly a skladiště).

V současnosti provozuje Generální sekretariát Rady svou infrastrukturu ve dvou datových centrech. Jedno se nachází v budově Justus Lipsius (Rue de la Loi 175 — 1048 Brusel, Belgie) a druhé v budově LEX (145 Rue de la Loi — 1048 Brusel, Belgie). Tato dvě datová centra jsou umístěna příliš blízko sebe, a proto byla vydána tato výzva k podání nabídek s cílem přemístit datové centrum umístěné v budově LEX do nového pracoviště pro obnovu po havárii.

Na základě výzvy k podání nabídek bude zadána rámcová zakázka s počáteční dobou trvání 4 roky a s možností 4 prodloužení, každé v délce 1 roku.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Popis zakázky:

Cílem této výzvy k podání nabídek je uzavřít rámcovou smlouvu s poskytovatelem za účelem pronajmutí (umístění) zabezpečeného datového centra (pracoviště pro obnovu po havárii) pro potřeby Generálního sekretariátu Rady. Účelem této zakázky je také poskytnout služby datového centra týkající se pracoviště pro obnovu po havárii (včetně kancelářských prostor, montážní haly a skladiště).

V současnosti provozuje Generální sekretariát Rady svou infrastrukturu ve dvou datových centrech. Jedno se nachází v budově Justus Lipsius (175 Rue de la Loi — 1048 Brusel, Belgie) a druhé v budově LEX (145 Rue de la Loi — 1048 Brusel, Belgie). Tato dvě datová centra jsou umístěna příliš blízko sebe, a proto byla vydána tato výzva k podání nabídek s cílem přemístit datové centrum umístěné v budově LEX do nového pracoviště pro obnovu po havárii.

Na základě výzvy k podání nabídek bude zadána rámcová zakázka s počáteční dobou trvání 4 roky a s možností 4 prodloužení, každé v délce 1 roku.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Technická kvalita a ekologická a environmentální hlediska / Váha: 50
Cena - Váha: 50
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Možnost 4 prodloužení, každé v délce jednoho roku.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Generální sekretariát Rady Evropské unie nezveřejňuje odhadovanou hodnotu svých zakázek. Odhadovaný objem zakázky je uveden ve specifikacích.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz oddíl III dokumentu „Pokyny k žádosti o účast ve výzvě k podání nabídek“.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Viz oddíl III dokumentu „Pokyny k žádosti o účast ve výzvě k podání nabídek“.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Viz oddíl III dokumentu „Pokyny k žádosti o účast ve výzvě k podání nabídek“.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Viz oddíl III dokumentu „Pokyny k žádosti o účast ve výzvě k podání nabídek“.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Viz oddíl III dokumentu „Pokyny k žádosti o účast ve výzvě k podání nabídek“.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 27/02/2018
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
Datum: 15/03/2018
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Odvolání je nutno podat k Tribunálu ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy se o tomto oznámení stěžovatel dozvěděl. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Lhůty se prodlužují dle vzdálenosti o pevné období 10 dní nezávisle na místu sídla nebo obvyklém pobytu dotčené osoby.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Rada Evropské unie, Secrétariat général, DGA 4 — Unité de Coordination des acquisitions (UCA)
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetová adresa: https://tendering.consilium.europa.eu/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/01/2018