TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 55839-2018

07/02/2018    S26

Belgien-Bruxelles: Levering af datacenterkapacitet til Disaster Recovery (backup-center) og dertilhørende tjenester

2018/S 026-055839

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, Secrétariat général
Postadresse: Rue de la Loi 175
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3220
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af datacenterkapacitet til Disaster Recovery (backup-center) og dertilhørende tjenester

Sagsnr.: UCA-17/076
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72251000 Retablering efter katastrofe
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er at opstille en rammeaftale med en leverandør med henblik på leje (housing) af sikker datacenterkapacitet (Disaster Recovery) til brug for Generalsekretariatet for Rådet (GSR). Genstanden med kontrakten er ligeledes at levere datacentertjenester vedrørende backup-centret (inklusive kontorareal, mødelokale og lager).

I dag styres GSC's infrastruktur fra 2 datacentre, det ene i Justus Lipsius-bygningen (Rue de la Loi 175 — 1048 Bruxelles, Belgien) og det andet i LEX-bygningen (145 Rue de la Loi — 1048 Bruxelles, Belgien). De 2 datacentre ligger tæt på hinanden, og dette udbud er derfor iværksat med henblik på at flytte data fra centret i LEX-bygningen over til det nye backup-center.

Som følge af udbuddet vil der blive tildelt en rammekontrakt med en indledningsvis varighed på 4 år med mulighed for 4 forlængelser på 1 år hver.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at opstille en rammeaftale med en leverandør med henblik på leje (housing) af sikker datacenterkapacitet (Disaster Recovery) til brug for Generalsekretariatet for Rådet (GSR). Genstanden med kontrakten er ligeledes at levere datacentertjenester vedrørende backup-centret (inklusive kontorareal, mødelokale og lager).

I dag styres GSC's infrastruktur fra 2 datacentre, det ene i Justus Lipsius-bygningen (Rue de la Loi 175 — 1048 Bruxelles, Belgien) og det andet i LEX-bygningen (145 Rue de la Loi — 1048 Bruxelles, Belgien). De 2 datacentre ligger tæt på hinanden, og dette udbud er derfor iværksat med henblik på at flytte data fra centret i LEX-bygningen over til det nye backup-center.

Som følge af udbuddet vil der blive tildelt en rammekontrakt med en indledningsvis varighed på 4 år med mulighed for 4 forlængelser på 1 år hver.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk kvalitet og økologiske samt miljømæssige aspekter / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for 4 forlængelser på 1 år hver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Generalsekretariatet for Rådet offentliggør ikke den anslåede monetære værdi af sine kontrakter. Tjenesternes anslåede omfang fremgår af udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der henvises til afsnit III i dokumentet »vejledning til anmodning om deltagelse i offentligt udbud«.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der henvises til afsnit III i dokumentet »vejledning til anmodning om deltagelse i offentligt udbud«.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der henvises til afsnit III i dokumentet »vejledning til anmodning om deltagelse i offentligt udbud«.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der henvises til afsnit III i dokumentet »vejledning til anmodning om deltagelse i offentligt udbud«.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der henvises til afsnit III i dokumentet »vejledning til anmodning om deltagelse i offentligt udbud«.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/02/2018
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/03/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage skal indgives til Retten senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i mangel heraf, efter den dag, sagen er kommet til klagerens kendskab. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

Tidsfrister kan forlænges på grund af afstand med en fast periode på 10 dage uanset den pågældende persons hjemsted eller bopæl.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, Secrétariat général, DGA 4 — Unité de Coordination des acquisitions (UCA)
Postadresse: Rue de la Loi 175
By: Bruxelles
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadresse: https://tendering.consilium.europa.eu/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/01/2018