Tjenesteydelser - 55842-2018

07/02/2018    S26

Belgien-Bruxelles: Levering af sikkerhedstjenester til Den Europæiske Unions delegation i Afghanistan

2018/S 026-055842

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil, Field Security Division
Postadresse: Rond-Point Schuman 9A
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1046
Land: Belgien
Kontaktperson: Head of Division IBS.2
E-mail: BA-604-AFGHANISTAN@eeas.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://eeas.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://eeas.europa.eu/business-tenders
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3231
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af sikkerhedstjenester til Den Europæiske Unions delegation i Afghanistan

Sagsnr.: EEAS-604-DIVIBS2-SER-FWC
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79713000 Vagttjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af integrerede sikkerhedstjenester med henblik på at sikre beskyttelsen af Den Europæiske Unions delegation i Afghanistan og delegationens personale. Hovedkomponenterne er en bevogtningsstyrke, mobile og statiske livvagtstjenester, en celle til fælles analyse, sikkerhedsudstyr, vedligeholdelse af køretøjer og førstehjælpsstøtte.

Sikkerhedstjenesterne skal omfatte beskyttelse af medarbejderne, besøgende fra EU-Udenrigstjenestens hovedkvarter eller andre EU-institutioner samt EU-delegationen i Afghanistan. Rammekontrakten skal gennemføres ved hjælp af specifikke kontrakter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 85 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79715000 Patruljetjenester
79716000 Tjenester i forbindelse med udstedelse af id-kort
79714000 Overvågningstjenester
79714100 Sporingstjenester
35815100 Skudsikre veste
50110000 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Kabul, Afghanistan.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til udbudsdokumenter, der er tilgængelige på adressen anført i punkt I.3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 85 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der henvises til udbudsdokumenter, der er tilgængelige på adressen anført i punkt I.3.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Antallet af ansøgere er ikke begrænset.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: EU's administrative bevillinger
II.2.14)Yderligere oplysninger

Yderligere tjenester kan tilføjes i overensstemmelse med artikel 114, styk 3, litra a) (FR). I overensstemmelse med artikel 134, stk.1, litra e) i gennemførelsesbestemmelserne, kan kontraktværdi øges med op til 50% af den indledende kontrakts værdi via et udbud med forhandling.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der henvises til udbudsdokumenter, der er tilgængelige på adressen anført i punkt I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Der henvises til udbudsdokumenter, der er tilgængelige på adressen anført i punkt I.3.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsdokumenter, der er tilgængelige på adressen anført i punkt I.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år: Kontraktens indledende varighed er 4 år, men kontrakten kan forlænges 2 gange hver gang for 1 år, alt afhængigt af sikkerhedssituationen i landet og den ordregivende myndigheds behov.
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/03/2018
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Hvert 4.-6. år.

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der henvises til udbudsdokumenter, der er tilgængelige på adressen anført i punkt I.3. Informationen vil fremgå i opfordringen til deltagelse/afgivelse af bud.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/01/2018