Palvelut - 55842-2018

07/02/2018    S26

Belgia-Bryssel: Turvapalvelujen toimittaminen Euroopan unionin Afganistanin-edustustoa varten

2018/S 026-055842

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan ulkosuhdehallinto, Field Security Division
Postiosoite: Rond-Point Schuman 9A
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1046
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Head of Division IBS.2
Sähköpostiosoite: BA-604-AFGHANISTAN@eeas.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://eeas.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: http://eeas.europa.eu/business-tenders
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3231
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Turvapalvelujen toimittaminen Euroopan unionin Afganistanin-edustustoa varten

Viitenumero: EEAS-604-DIVIBS2-SER-FWC
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79713000 Vartiointipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena on integroitujen turvapalvelujen toimittaminen Euroopan unionin Afganistanin-edustuston ja edustuston henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi. Sopimuksen pääosa koostuu vartijaryhmästä, paikallaan pysyvästä ja liikkuvasta henkilösuojausryhmästä, yhteisestä analyysisolusta, turvalaitteista, ajoneuvojen huollosta ja ensiaputuesta.

Turvapalveluihin kuuluu henkilöstön, Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) päätoimipaikasta tai muista toimielimistä saapuvien vierailijoiden sekä EU:n Afganistanin-edustuston toimitilojen ja tavaroiden suojaaminen. Puitesopimus toteutetaan erillissopimusten avulla.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 85 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79715000 Partiointipalvelut
79716000 Henkilökorttien myöntämispalvelut
79714000 Valvontapalvelut
79714100 Seurantajärjestelmään liittyvät palvelut
35815100 Luodinkestävät liivit
50110000 Moottoriajoneuvojen ja niihin liittyvien laitteiden korjaus ja huolto
85141200 Sairaanhoitajapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kabul, Afganistan.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3 mainitussa osoitteessa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 85 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 72
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3 mainitussa osoitteessa.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 6
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

hakijoiden määrää ei ole rajoitettu.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: EU:n hallintomäärärahat
II.2.14)Lisätiedot

Lisäpalveluja voidaan lisätä varainhoitoasetuksen 114 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti. Sopimuksen arvoa voidaan nostaa enintään 50 prosentilla alkuperäisen sopimuksen arvosta neuvottelumenettelyn avulla varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 134 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3 mainitussa osoitteessa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3 mainitussa osoitteessa.

III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3 mainitussa osoitteessa.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: sopimuksen alustava kestoaika on 4 vuotta, mutta sopimusta voidaan jatkaa 2 kertaa 1 vuodeksi kerrallaan maan turvallisuustilanteen kehityksestä ja hankintaviranomaisen tarpeista riippuen.
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 07/03/2018
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

4–6 vuoden välein.

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3 mainitussa osoitteessa. Tiedot ovat saatavilla osallistumis-/tarjouspyynnössä.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31/01/2018