Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

Elektronické formuláře oznámení se vinou technických chyb nezobrazují správně. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Další informace a pokyny naleznete na naší stránce.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Služby - 56956-2023

27/01/2023    S20

Lucembursko-Lucemburk: Poradenství v oblasti IT pro finanční aplikace (FINCON)

2023/S 020-056956

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 221-636821)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka
Poštovní adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2950
Země: Lucembursko
E-mail: GCS-procurement@eib.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eib.org
Adresa profilu zadavatele: https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poradenství v oblasti IT pro finanční aplikace (FINCON)

Spisové číslo: CFT-1687
II.1.2)Hlavní kód CPV
72200000 Programování programového vybavení a poradenské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této výzvy k podání nabídek je uzavřít rámcové smlouvy s až pěti (5) úspěšnými uchazeči o poskytování poradenských služeb v oblasti IT týkajících se údržby, podpory, vývoje a implementace finančních aplikací pro skupinu EIB.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24/01/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 221-636821

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 02/02/2023
Místní čas: 15:00
Má být:
Datum: 16/02/2023
Místní čas: 15:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 03/02/2023
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 17/02/2023
Místní čas: 11:00
VII.2)Další dodatečné informace: