Storitve - 56975-2019

06/02/2019    S26

Belgija-Bruselj: Hlajenje z obnovljivimi viri energije v skladu s spremenjeno direktivo o energiji iz obnovljivih virov

2019/S 026-056975

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2018/S 242-552117)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Energy
Poštni naslov: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: ENER-TENDER-2018-493@EC.EUROPA.EU
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/energy/en/home

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Hlajenje z obnovljivimi viri energije v skladu s spremenjeno direktivo o energiji iz obnovljivih virov

Referenčna številka dokumenta: ENER/C1/2018-493
II.1.2)Glavna koda CPV
73210000 Storitve svetovanja na področju raziskav
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

V okviru študije je treba oceniti ekonomske, socialne in okoljske vplive predlagane opredelitve hlajenja z obnovljivimi viri energije in metod izračuna količin in deleža energije iz obnovljivih virov na področju hlajenja. V tem kontekstu bo treba v študiji zlasti analizirati vpliv na izhodiščno zasnovo deležev energije iz obnovljivih virov leta 2020, pričakovani prispevek k cilju glede obnovljivih virov do leta 2030 in prispevek k nacionalnim deležem energije iz obnovljivih virov v skladu z novo uredbo EU o upravljanju in spremenjeno direktivo o energiji iz obnovljivih virov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
01/02/2019
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2018/S 242-552117

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje
Besedilo:
Datum: 01/02/2019
Lokalni čas: 16:00
Se glasi:
Datum: 11/02/2019
Lokalni čas: 16:00
Številka oddelka: IV.2.7)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Pogoji odpiranja ponudb
Besedilo:
Datum: 04/02/2019
Lokalni čas: 10:00
Se glasi:
Datum: 12/02/2019
Lokalni čas: 10:00
VII.2)Druge dodatne informacije: