Услуги - 57178-2016

Компактен изглед

20/02/2016    S36    Европейска комисия - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Екип за свързани с оценяване поддържащи услуги

2016/S 036-057178

Незавършена процедура

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 1.8.2015 г., 2015/S 147-269605)

Европейска комисия, Directorate-General for International Cooperation and Development, Unit R.5 — Finance, Contracts, Audit, на вниманието на: Jean-Hervé Ramat, rue de la Loi 41, office 03/030, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ. Електронна поща: europeaid-r5-call-for-tenders@ec.europa.eu


Забележка:

Процедурата по възлагане бе обявена за неуспешна.

Поръчката може да бъде публикувана отново.

Тръжната процедура бе неуспешна. Процедурата ще бъде стартирана отново с изменени тръжни спецификации.