Služby - 57178-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

20/02/2016    S36    Európska komisia - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Tím hodnotenia podporných služieb

2016/S 036-057178

Nedokončené konanie

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 1.8.2015, 2015/S 147-269605)

Európska komisia, Directorate-General for International Cooperation and Development, Unit R.5 — Finance, Contracts, Audit, attention: Jean-Hervé Ramat, rue de la Loi 41, office 03/030, 1049 Brussels, BELGICKO. E-mail: europeaid-r5-call-for-tenders@ec.europa.eu


Poznámka:

Výberové konanie bolo vyhlásené za neúspešné.

Zákazka môže byť opäť zverejnená.

Výberové konanie bolo neúspešné. Súťažné konanie sa vypíše znovu s upravenými súťažnými podkladmi.