Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 57476-2023

Submission deadline has been amended by:  158508-2023
27/01/2023    S20

Lithuania-Vilnius: Engineering design services

2023/S 020-057476

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: AB "Lietuvos geležinkeliai"
National registration number: 110053842
Postal address: Geležinkelio g. 16
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 02100
Country: Lithuania
Contact person: Toma Venslovaitė
E-mail: toma.venslovaite@ltg.lt
Telephone: +370 61647921
Internet address(es):
Main address: http://www.litrail.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4670
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=676644
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=676644&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Rail Baltica“ Kauno geležinkelio stoties projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, Nr. 22030

II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

„Rail Baltica“ Kauno geležinkelio stoties projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

„Rail Baltica“ Kauno geležinkelio stoties projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 19
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Žiūrėti Sutarties 26.13. punktą.

III etapas - Statinio projekto vykdymo priežiūra užsakoma atsakirai ir atliekama visą statinio statybos laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo dokumentų pasirašymo dienos.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr. 2020-EU-TMC-0076-S "Standartinės (1435 mm) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje "Rail Baltica" (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą (VI dalis).

II.2.14)Additional information

Atsižvelgiant į tai, kad Skelbimo II.2.7. punkte nurodytas terminas vienas iš ENK kriterijų, todėl yra nurodoma preliminari sutarties trukmė.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, Nacionaliam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 str. 2 d. nurodytiems kriterijams bei kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos standartų reikalavimams, LTG reikalauja pateikti kartu su Paraiškoms.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Jei Tiekėjas, kuris bus kviečiamas sudaryti Sutartį, atsisakys ją sudaryti arba nepateiks sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos (jei taikoma), jis, pareikalavus, turės sumokėti 115 500,00 (vienas šimtas penkiolika tūkstančių penki šimtai eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Žiūrėti Sutarties specialiųjų sąlygų 2.6. punktą.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties vykdymas užtikrinamas netesybomis ir banko garantija, kurios dydis ne mažesnis nei 3 (trys) procentai nuo maksimalios sutarties kainos be PVM.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/02/2023
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 5 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Pirkimą vykdo AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LTG) pagal AB „LTG Infra“ suteiktą įgaliojimą pirkimams organizuoti, pirkimo procedūroms atlikti taip, kaip nustatyta pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/01/2023