TED-sivustolla otettiin 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla.

Palvelut - 58035-2018

08/02/2018    S27

Belgia-Bryssel: Tarjouspyyntö n:o 06D20/2017/M055 – puitesopimus rakennus- ja muuhun suunnitteluun liittyvien hankkeiden toteuttamisen tukea varten

2018/S 027-058035

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: Rue Wiertz 60
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
Postinumero: 1047
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Direction des projets immobiliers
Sähköpostiosoite: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://europarl.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3072
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tarjouspyyntö n:o 06D20/2017/M055 – puitesopimus rakennus- ja muuhun suunnitteluun liittyvien hankkeiden toteuttamisen tukea varten

Viitenumero: 06D20/2017/M055
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän sopimuksen tarkoituksena on palvelun tarjoaminen Euroopan parlamentille rakennus- ja muuhun suunnitteluun liittyvien hankkeiden toteuttamiseksi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä: 1
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tarjouspyyntö n:o 06D20/2017/M055 – erä 1

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
Pääasiallinen suorituspaikka:

Bryssel.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

rakennus- ja tekniseen suunnitteluun liittyvä tukipalvelu, jonka pääsisältönä on rakennusalan asiantuntijoista (arkkitehdeistä, suunnitteluinsinööreistä, piirtäjistä jne.) koostuvan hanketyöryhmän perustaminen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tarjouspyyntö n:o 06D20/2017/M055 – erä 2

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
Pääasiallinen suorituspaikka:

Bryssel.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

hankkeiden toteutusoperaatio, jonka pääsisältönä on erillishankkeista vastaavana tyypillisenä pääurakoitsijana toimiminen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on täytettävä vähintään toinen seuraavista vaatimuksista:

a) tarjoajan tulee kuulua ammatti- tai kaupparekisteriin (paitsi jos kyseessä on kansainvälinen järjestö),

b) tarjoajalla on oltava erityislupa, josta käy ilmi, että hänellä on valtuudet panna sopimus täytäntöön sijoittautumismaassaan tai että hän kuuluu asianmukaiseen ammatilliseen organisaatioon.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 04/04/2018
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 11/04/2018
Paikallinen aika: 09:30
Paikka:

Rue Montoyer 70 - Bruxelles.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

yksi edustaja kultakin tarjoajalta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Pakollinen kohteeseen tutustuminen järjestetään 1.3.2018 klo 10:00. Osallistumatta jättäminen johtaa tarjoajan hylkäämiseen tarjouskilpailusta.

Kohteeseen tutustumista varten on ilmoittauduttava seuraavalla tavalla:

tarjoajan tulee toimittaa vähintään 2 työpäivää ennen tutustumiskäyntipäivää Euroopan parlamentille sähköpostitse osoitteeseen INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu seuraavat tiedot:

— yrityksen virallinen nimi,

— yrityksen sähköpostiosoite,

— kaikkien tutustumiskäyntiin osallistuvien nimet, asemat, henkilöllisyystodistusten numerot ja syntymäajat (korkeintaan 2 edustajaa tarjoajaa kohti voi osallistua).

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du président Robert Shuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Puhelin: +33 388172313
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/02/2018