Dostawy - 58385-2021

05/02/2021    S25

Polska-Lublin: Sól drogowa

2021/S 025-058385

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Bohdana Dobrzańskiego 3
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-262
Państwo: Polska
E-mail: dzp@zdw.lublin.pl
Tel.: +48 817495350
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy: www.zdw.bip.lubelskie.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2021/2022 – zwalczanie śliskości na drogach wojewódzkich

II.1.2)Główny kod CPV
34927100 Sól drogowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje: dostawę soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2021/2022 – zwalczanie śliskości na drogach wojewódzkich.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 500 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie RDW w Białej Podlaskiej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34927100 Sól drogowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obwody Drogowe w Janowie Podlaskim i Łukowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: dostawę soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie RDW w Białej Podlaskiej.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie RDW w Chełmie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34927100 Sól drogowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja dostaw: Obwody Drogowe w Chełmie i Krzczonowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: dostawę soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie RDW w Chełmie.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie RDW w Hrubieszowie

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34927100 Sól drogowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja dostaw: Obwody Drogowe w Tyszowcach i Hrubieszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: dostawę soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie RDW w Hrubieszowie.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie RDW w Lublinie z s. w Bychawie

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34927100 Sól drogowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja dostaw: Obwody Drogowe w Bychawie, Krzczonowie i Bełżycach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie RDW w Lublinie z s. w Bychawie.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie RDW w Parczewie

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34927100 Sól drogowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja dostaw: Obwody Drogowe w Ostrowie Lubelskim i Parczewie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie RDW w Parczewie.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie RDW w Puławach

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34927100 Sól drogowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja dostaw: Obwody Drogowe w Puławach i Annopolu i Opolu Lubelskim

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie RDW w Puławach.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie RDW we Włodawie

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34927100 Sól drogowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja dostaw: Obwody Drogowe w Dobropolu i Średnim Łanie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie RDW we Włodawie.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie RDW w Zamościu

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34927100 Sól drogowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja dostaw: Obwody Drogowe w Biłgoraju, Józefowie i Zamościu.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie RDW w Zamościu.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
22/09/2021

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją dla RDW

II.1.2)Główny kod CPV
34992200 Znaki drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje dostawę znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostawę znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją dla Rejonów Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Lublinie z s. w Bychawie, Parczewie, Puławach, Włodawie i Zamościu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 263 840.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Białej Podlaskiej: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928300 Bariery ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: RDW w Białej Podlaskiej.

Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Chełmie: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928300 Bariery ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: RDW w Chełmie.

Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Chełmie: Dostawa elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – bariery energochłonne U-14a wraz z instalacją na DW 812 m. Łowcza dług. 260 m

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928300 Bariery ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: RDW w Chełmie.

Dostawa elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – bariery energochłonne U-14a wraz z instalacją na DW 812 m. Łowcza dług. 260 m

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Hrubieszowie: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928300 Bariery ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: RDW w Hrubieszowie.

Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Hrubieszowie: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928300 Bariery ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: RDW w Hrubieszowie.

Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Lublinie z s. w Bychawie: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928300 Bariery ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: RDW w Lublinie z s. w Bychawie.

Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Lublinie z s. w Bychawie: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928300 Bariery ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: RDW w Lublinie z s. w Bychawie.

Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Parczewie: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928300 Bariery ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: RDW w Parczewie.

Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Parczewie: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928300 Bariery ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: RDW w Parczewie.

Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Puławach: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928300 Bariery ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje RDW w Puławach.

Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Puławach: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928300 Bariery ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje RDW w Puławach.

Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Puławach: Dostawa barier energochłonnych wraz z instalacją

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928300 Bariery ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: RDW w Puławach.

Dostawa barier energochłonnych wraz z instalacją

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Puławach: Dostawa wraz z montażem aktywnych znaków D-6 – droga nr 874 w m. Puławy

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34924000 Zmienne znaki informacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: RDW w Puławach.

Dostawa wraz z montażem aktywnych znaków D-6 – droga nr 874 w m. Puławy

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW we Włodawie: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928300 Bariery ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje RDW we Włodawie.

Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW we Włodawie: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928300 Bariery ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje RDW we Włodawie.

Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Zamościu: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928300 Bariery ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje RDW w Zamościu.

Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Zamościu: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928300 Bariery ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje RDW w Zamościu.

Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
07/04/2021

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa paliw i materiałów eksploatacyjnych dla ZDW oraz RDW w 2022 r.

II.1.2)Główny kod CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje dostawę paliw i materiałów eksploatacyjnych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich: oraz Rejonów Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Lublinie z s. w Bychawie, Parczewie, Puławach, Włodawie, Zamościu w 2022 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 171 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa paliw i materiałów eksploatacyjnych dla ZDW w 2022 r.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę paliw i materiałów eksploatacyjnych dla ZDW w 2022 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Białej Podlaskiej: Dostawa paliw w 2022 r.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: RDW w Białej Podlaskiej Dostawa paliw w 2022 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Chełmie: Dostawa paliw w 2022 r.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje RDW w Chełmie.

Dostawa paliw w 2022 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Hrubieszowie: Dostawa paliw w 2022 r.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje RDW w Hrubieszowie.

Dostawa paliw w 2022 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Lublinie z s. w Bychawie: Dostawa paliw w 2022 r.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: RDW w Lublinie z s. w Bychawie.

Dostawa paliw w 2022 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Parczewie: Dostawa paliw w 2022 r.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje RDW w Parczewie.

Dostawa paliw w 2022 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Puławach: Dostawa paliw (zamówienie na 2022 r.)

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: RDW w Puławach.

Dostawa paliw (zamówienie na 2022 r.)

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW we Włodawie: Dostawa paliw w 2022 r.

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: RDW we Włodawie.

Dostawa paliw w 2022 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

RDW w Zamościu: Dostawa paliw w 2022 r.

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje: RDW w Zamościu.

Dostawa paliw w 2022 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
02/11/2021

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa samochodu osobowego

II.1.2)Główny kod CPV
34110000 Samochody osobowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje dostawę samochodu osobowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 140 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
18/02/2021

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa samochodów dostawczych

II.1.2)Główny kod CPV
34136100 Lekkie samochody półciężarowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje dostawę samochodów dostawczych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 951 219.51 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów dostawczych.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
17/08/2021

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2021