Tjenesteydelser - 60071-2021

05/02/2021    S25

Danmark-Glostrup: Transport af affald

2021/S 025-060071

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Craig Till Reumert
E-mail: crtre@fvst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322057
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292465&B=FVST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Opgravning og bortkørsel af aflivede mink

Sagsnr.: 2021-42-134-00094
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90512000 Transport af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fødevarestyrelsen forventer at udbyde en kontrakt om opgravning og bortkørsel af aflivede mink, samt reetablering af arealet, i løbet af februar 2021. (OJEU Reference: 2021/S 008-014110)

I den forbindelse ønsker Fødevarestyrelsen at skabe åbenhed omkring udbudsmaterialet, og sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. af uhensigtsmæssige krav. Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen leverandører i markedet til at indgå i en skriftlig dialog omkring udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
14212100 Småsten og grus
14212400 Jord
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
45236000 Jord- og belægningsarbejde
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90524300 Bortskaffelse af biologisk affald
90732200 Bortkørsel af forurenet jord
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Holsterbo

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Fødevarestyrelsen forventer at udbyde en kontrakt om opgravning og bortkørsel af aflivede mink, samt reetablering af arealet, i løbet af februar 2021. (OJEU Reference: 2021/S 008-014110)

Fødevarestyrelsen inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud.

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt og effektuerer den politiske aftale om opgravning af mink.

Fødevarestyrelsen ønsker konkrete input og kommentarer til foreløbigt udbudsmateriale, herunder særligt kravspecifikation og tilbudsliste. Udbudsmaterialet er ikke komplet og foreligger ikke i endelig form. Det er således alene et udkast, hvorfor materialet vil blive tilpasset inden udbuddet bliver offentliggjort.

Alle potentielle tilbudsgivere opfordres til at gennemgå materialet og fremsende høringssvar med kommentarer om eventuelle forekommende uhensigtsmæssigheder samt gerne med forslag til forbedringer i materialet.

På grund af opgavens hastende omstændigheder er der frist for høringsvar:

Onsdag den 10. februar 2021, med udgangen af dagen.

Hvis det vurderes nødvendigt vil Fødevarestyrelsen kontakte leverandøren med henblik på uddybelse af høringssvar.

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at Fødevarestyrelsen kan anvende alle indkomne oplysninger i udbudsdesign og udbudsmateriale.

Fødevarestyrelsen skal derudover gøre opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. Fødevarestyrelsen forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne inputs.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale og vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på eventuelle spørgsmål hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles efter offentliggørelse af den endelig udbud i medio februar.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Potentielle tilbudgivere, der ønsker at modtage materialerne, skal skrive til indkoeb@fvst.dk med deres navn, firmanavn og CVR. nr. Der skal skrives ” Vedr.: høring opgravning og bortskaffelse af aflivede mink” i emnefeltet.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/02/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/02/2021