Tjenesteydelser - 60074-2018

09/02/2018    S28

Belgien-Bruxelles: Netværk for digitale innovationscentre — SMART 2017/0001

2018/S 028-060074

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate A: Digital Industry, Unit A1: Robotics and Artificial Intelligence
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Ms Iorbanka Cuiza Perez
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2413
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support — Unit R2: Budget and Finance
Postadresse: Office BU25, 04/054
By: Brussels
Postnummer: B-1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Iorbanka Cuiza Perez
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Netværk for digitale innovationscentre — SMART 2017/0001

Sagsnr.: SMART 2017/0001
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79419000 Evalueringsrådgivningstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet er at forbedre potentialet for digitale centre og acceleratorer i hele Europa ved at lade dem arbejde sammen, udvikle fælles projekter og opbygge et digitalt fællesskab, som kan forbedre den europæiske konkurrenceevne.

Målet er at forbinde alle europæiske digitale interessenter og centre for at udvikle en plan for integration og samarbejde, der er udformet til at skabe fælles projekter og etablere europæiske digitale acceleratorer, som kan udnytte det fulde potentiale, der eksisterer i hele Europa.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79310000 Markedsanalyse
73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Forberedende aktiviteter i henhold til artikel 54, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 966/2012 (EU, EURATOM) af 25. oktober 2012
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 062-115368
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/04/2018
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/04/2018
Tidspunkt: 10:30
Sted:

Comission building BU25, Room 0/S10, Avenue de Beaulieu 25, B-1160 Brussels, Belgien.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i punkt I.3.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/02/2018