Works - 60249-2017

16/02/2017    S33    - - Works - Additional information - Not applicable 

Romania-Deva: Refuse and waste related services

2017/S 033-060249

UAT Judetul Hunedoara, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 28, jud. Hunedoara, For the attention of: Eugen Mitrita, Lia Goanta, Deva 330005, Romania. Telephone: +40 254226200. Fax: +40 254226200. E-mail: achizitiicjhd@gmail.com

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 10.12.2016, 2016/S 239-436320)

RE:
CPV:90500000, 90513000, 90513200, 90514000, 90531000

Refuse and waste related services

Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

Urban solid-refuse disposal services

Refuse recycling services

Landfill management services

Instead of: 

III.1.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei:

—.

—.

Read: 

III.1.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei:

(...)

In situatia depunerii unei oferte in asociere, cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.

Other additional information

Information to be corrected or added in the corresponding tender documents.

For further information please refer to the relevant corresponding tender documents.

Anuntul de tip erata a fost transmis spre publicare in baza prevederilor art. 53 alin. (1) din HG nr. 867/2016, ca urmare a solicitarilor de clarificare primite din partea unui operator economic.

Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 14.2.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro