Úřad pro publikace Evropské unie v současné době aktualizuje část obsahu těchto internetových stránek s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Služby - 60303-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

21/02/2014    S37    Evropská komise - Služby - Předběžné oznámení bez výzvy k účasti v soutěži - Nehodící se 

Belgie-Brusel: Oznámení předběžných informací pro rok 2014

2014/S 037-060303

 1.Veřejný zadavatel:

Evropská komise, Generální ředitelství pro oblast klimatu (GŘ CLIMA), oddělení SRD.2 „Finance“, BU-9 01/005, 1049Brusel, BELGIE. Tel. +32 22960008. E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu
 2.Zamýšlené veřejné zakázky na rok 2014:

CLIMA A.1 Mezinárodní a meziinstitucionální vztahy:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Obchod a změna klimatu; duben 2014; 280 000; na služby.
CLIMA A.2 Financování v oblasti klimatu a odlesňování:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Posílení nezávislého globálního monitorování lesů s cílem zveřejnění odhadů emisí z půdy ve vnitrostátním měřítku; duben 2014; 600 000; na studii.
Účinné fungování nástrojů pro politiku v oblasti klimatu – metapřezkoumání zohlednění SZP; duben 2014; 250 000; o provedení studie.
CLIMA A.3 Monitorování, vykazování, ověřování:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Podpora Komise a členských států v případě monitorování, vykazování, ověřování a akreditace systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS); březen 2014; 500 000 (doba trvání: 2 roky); na služby.
elektronické vykazování v případě systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS); duben 2014; 250 000; na služby.
CLIMA A.4 Strategické a ekonomické hodnocení:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Podpora rozvoje strukturálních opatření systémů obchodování s emisemi (ETS); duben 2014; 250 000; na služby.
CLIMA B.2 Orientační srovnávání:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Posouzení možností řešení rizika úniku uhlíku v období po roce 2020; duben 2014; 250 000; na studii.
Posouzení prvních let fungování nového systému alokací na základě srovnávacích kritérií; duben 2014; 350 000; na studii.
CLIMA B.3 Mezinárodní trh s uhlíkem, letectví a námořní doprava:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Podpora při provádění možných změn v systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) v letectví v období po shromáždění ICAO v roce 2013; červenec 2014; 500 000; na služby.
CLIMA C.1 Nízkouhlíkové technologie:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Technická pomoc pro program NER300 (v případě projektů zadaných v první a druhé výzvě k podání návrhů); květen 2014; 150 000; na služby.
Návrh pobídkové ceny EU za využití CO2; květen 2014; 80 000; o provedení služeb.
Roční přehled soupisů skleníkových plynů členských států v rámci rozhodnutí o společném úsilí v roce 2015; březen 2014; 400 000; na služby.
CLIMA C.2 Doprava a ozón:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Posouzení způsobů regulace CO2 u lehkých vozidel v období po roce 2020; březen 2014; 300 000; o provedení služeb.
CLIMA C.3 Přizpůsobení:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Vyvinutí iniciativy na podporu v oblasti přizpůsobení ze strany měst EU na základě „Paktu primátorů“; březen 2014; 1 200 000; na služby.
Další rozvoj platformy „Climate-ADAPT“; březen 2014; 150 000; na služby.