Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Paslaugos - 60303-2014

Pateikti glaustą rodinį

21/02/2014    S37

Belgija-Briuselis: 2014 m. išankstinis informacinis skelbimas

2014/S 037-060303

 1.Perkančioji organizacija:

Europos Komisija, Klimato veiksmų generalinis direktoratas (DG CLIMA), SRD.2 skyrius „Finansai“, BU-9 01/005, 1049Briuselis, BELGIJA. Tel. +32 22960008. El. p. clima-tenders@ec.europa.eu
 2.Numatomas pirkimas 2014 m.:

CLIMA A.1 Tarptautiniai ir institucijų santykiai:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Prekybos ir klimato kaita; 2014 m. balandžio mėn.; 280 000; paslaugų.
CLIMA A.2 Kova su klimato kaita ir miškų naikinimas:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Nepriklausomos bendros miškų stebėsenos stiprinimas, siekiant paskelbti numatomą iš sausumos šaltinių išmetamų teršalų kiekį šalies lygmeniu; 2014 m. balandžio mėn.; 600 000; tyrimų.
Klimato politikos priemonių veiksmingas vykdymas – bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) integravimo meta apžvalga; 2014 m. balandžio mėn.; 250 000; tyrimų.
CLIMA A.3 Stebėsena, atskaitomybė, patikrinimas:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Parama Komisijai ir valstybėms narėms atliekant ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) stebėseną, atskaitomybę, patikrinimą ir akreditaciją; 2014 m. kovo mėn.; 500 000 (trukmė: 2 metai); paslaugų.
ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) elektroninės ataskaitos; 2014 m. balandžio mėn.; 250 000; paslaugų.
CLIMA A.4 Strategija ir ekonominis įvertinimas:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Parama vystant ATLPS struktūrines priemones; 2014 m. balandžio mėn.; 250 000; paslaugų.
CLIMA B.2 Lyginamoji analizė:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Anglies dioksido nutekėjimo po 2020 m. rizikos galimybių vertinimas; 2014 m. balandžio mėn.; 250 000; tyrimų.
Gairėmis paremtos naujos paskirstymo sistemos pirmųjų metų veikimo vertinimas; 2014 m. balandžio mėn.; 350 000; tyrimų.
CLIMA B.3 Tarptautinė anglies dioksido, aviacijos ir jūrų rinka:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Parama įgyvendinant galimus pakeitimus ES ATLPS aviacijoje po 2013 m. Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) asamblėjos; 2014 m. liepos mėn.; 500 000; paslaugų.
CLIMA C.1 Mažo anglies dioksido kiekio technologijos:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Techninė pagalba NER300 programai (pagal pirmąjį ir antrąjį kvietimus dalyvauti konkurse paskirtiems projektams); 2014 m. gegužės mėn.; 150 000; paslaugų.
ES paskatinamojo prizo projektas už CO2 naudojimą; 2014 m. gegužės mėn.; 80 000; paslaugų.
Valstybių narių šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventoriaus metinė apžvalga pagal 2015 m. sprendimą dėl pastangų pasidalijimo; 2014 m. kovo mėn.; 400 000; paslaugų.
CLIMA C.2 Transportas ir ozonas:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Lengvųjų transporto priemonių CO2 reglamentų po 2020 m. modalumų įvertinimas; 2014 m. kovo mėn.; 300 000; paslaugų.
CLIMA C.3 Prisitaikymas:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Pagal „Merų paktą“ kuriamų ES miestų prisitaikymo veiksmų iniciatyvos skatinimas; 2014 m. kovo mėn.; 1 200 000; paslaugų.
Tolesnė „Climate-ADAPT“ plėtra; 2014 m. kovo mėn.; 150 000; paslaugų.