Dėl klaidos programoje, „eForms“ skelbimuose netinkamai rodomi URL. Stengiamės pašalinti šią problemą. Kol kas siūlome nutrinti kablelį (ar bet kokį kitą specialų ženklą), įrašytą URL pabaigoje. Atsiprašome už nepatogumus.

Paslaugos - 60303-2014

Pateikti glaustą rodinį

21/02/2014    S37

Belgija-Briuselis: 2014 m. išankstinis informacinis skelbimas

2014/S 037-060303

 1.Perkančioji organizacija:

Europos Komisija, Klimato veiksmų generalinis direktoratas (DG CLIMA), SRD.2 skyrius „Finansai“, BU-9 01/005, 1049Briuselis, BELGIJA. Tel. +32 22960008. El. p. clima-tenders@ec.europa.eu
 2.Numatomas pirkimas 2014 m.:

CLIMA A.1 Tarptautiniai ir institucijų santykiai:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Prekybos ir klimato kaita; 2014 m. balandžio mėn.; 280 000; paslaugų.
CLIMA A.2 Kova su klimato kaita ir miškų naikinimas:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Nepriklausomos bendros miškų stebėsenos stiprinimas, siekiant paskelbti numatomą iš sausumos šaltinių išmetamų teršalų kiekį šalies lygmeniu; 2014 m. balandžio mėn.; 600 000; tyrimų.
Klimato politikos priemonių veiksmingas vykdymas – bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) integravimo meta apžvalga; 2014 m. balandžio mėn.; 250 000; tyrimų.
CLIMA A.3 Stebėsena, atskaitomybė, patikrinimas:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Parama Komisijai ir valstybėms narėms atliekant ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) stebėseną, atskaitomybę, patikrinimą ir akreditaciją; 2014 m. kovo mėn.; 500 000 (trukmė: 2 metai); paslaugų.
ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) elektroninės ataskaitos; 2014 m. balandžio mėn.; 250 000; paslaugų.
CLIMA A.4 Strategija ir ekonominis įvertinimas:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Parama vystant ATLPS struktūrines priemones; 2014 m. balandžio mėn.; 250 000; paslaugų.
CLIMA B.2 Lyginamoji analizė:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Anglies dioksido nutekėjimo po 2020 m. rizikos galimybių vertinimas; 2014 m. balandžio mėn.; 250 000; tyrimų.
Gairėmis paremtos naujos paskirstymo sistemos pirmųjų metų veikimo vertinimas; 2014 m. balandžio mėn.; 350 000; tyrimų.
CLIMA B.3 Tarptautinė anglies dioksido, aviacijos ir jūrų rinka:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Parama įgyvendinant galimus pakeitimus ES ATLPS aviacijoje po 2013 m. Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) asamblėjos; 2014 m. liepos mėn.; 500 000; paslaugų.
CLIMA C.1 Mažo anglies dioksido kiekio technologijos:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Techninė pagalba NER300 programai (pagal pirmąjį ir antrąjį kvietimus dalyvauti konkurse paskirtiems projektams); 2014 m. gegužės mėn.; 150 000; paslaugų.
ES paskatinamojo prizo projektas už CO2 naudojimą; 2014 m. gegužės mėn.; 80 000; paslaugų.
Valstybių narių šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventoriaus metinė apžvalga pagal 2015 m. sprendimą dėl pastangų pasidalijimo; 2014 m. kovo mėn.; 400 000; paslaugų.
CLIMA C.2 Transportas ir ozonas:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Lengvųjų transporto priemonių CO2 reglamentų po 2020 m. modalumų įvertinimas; 2014 m. kovo mėn.; 300 000; paslaugų.
CLIMA C.3 Prisitaikymas:
Projekto pavadinimas; preliminari publikavimo data; planuojamas biudžetas (EUR); sutarties rūšis (paslaugų, tyrimų ar preliminarioji):
Pagal „Merų paktą“ kuriamų ES miestų prisitaikymo veiksmų iniciatyvos skatinimas; 2014 m. kovo mėn.; 1 200 000; paslaugų.
Tolesnė „Climate-ADAPT“ plėtra; 2014 m. kovo mėn.; 150 000; paslaugų.