Pakalpojumi - 60351-2020

Submission deadline has been amended by:  127377-2020
07/02/2020    S27

Grieķija-Maroussi: Atbalsta pakalpojumi saistībā ar ES kiberdrošības sertifikācijas sistēmu

2020/S 027-060351

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra
Pasta adrese: 1 Vasilissis Sofias Street
Pilsēta: Maroussi
NUTS kods: EL ΕΛΛΑΔΑ
Pasta indekss: 15124
Valsts: Grieķija
Kontaktpersona: Procurement Officer
E-pasts: procurement@enisa.europa.eu
Tālrunis: +30 2814409711
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.enisa.europa.eu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5926
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5926
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: kiberdrošība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Atbalsta pakalpojumi saistībā ar ES kiberdrošības sertifikācijas sistēmu

Atsauces numurs: ENISA F-COD-20-T02
II.1.2)Galvenās CPV kods
73000000 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Pieprasītie pakalpojumi aptver ENISA darbības kiberdrošības sertifikācijas shēmu izstrādes jomā.

Piemēri ietver:

— iekšējā tirgus raksturojums, kā arī starptautisko aspektu raksturojums attiecībā uz tirgus, organizatoriskajiem, tehniskajiem un juridiskajiem jautājumiem,

— to tirgus nozaru analīze, kuras varētu gūt labumu no kiberdrošības sertifikācijas, tostarp:

—— tirgus prasības saistībā ar sertifikācijas shēmām no lietotāja, pakalpojumu un tehnoloģiju sniedzēja viedokļa;

—— galvenie faktori, lai nodrošinātu tirgus gatavību un nediskriminējošu piekļuvi tirgum;

—— esošās valsts shēmas, to stāvoklis tirgū un iespējamās jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi;

—— iespējamā sinerģija ar CSA atbilstošām sertifikācijas shēmām citās tirgus nozarēs.

— tirgus pētījumi par kiberdrošības sertifikācijas shēmu ieviešanu,

— sertifikācijas tirgus aspektu izpēte un dokumentēšana,

— atbalsts nozares riska novērtējumu sagatavošanai un ieviešanai.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
73210000 Pētniecības konsultāciju pakalpojumi
79130000 Juridiskās dokumentācijas un sertificēšanas pakalpojumi
79132000 Sertificēšanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: EL30 Aττική
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Sagaidāms, ka pretendentiem būs ekspertīze un zināšanas vairākās no šīm jomām:

— attiecīgie ES tiesību akti, jo īpaši CSA un tiesiskais regulējums Eiropas un starptautiskajā tirgū,

— Eiropas IKT tirgus, nozaru jomas un to IKT pakalpojumi. Galvenās ieinteresētās personas, to lomas un uzņēmējdarbības mērķi, pozīcija starptautiskajā tirgū, atkarība no pakalpojumu un tehnoloģiju sniedzējiem ārpus Eiropas,

— tipiskas nozarei raksturīgas prasības IKT produktu novērtēšanai un sertificēšanai, esošās sertifikācijas shēmas un to pozīcija attiecīgajās tirgus nozarēs,

— tipiskas IKT pakalpojumu sistēmu arhitektūras un iesaistītie IKT produkti,

— tipiski uzbrukumu vektori, potenciālo uzbrucēju veidu iespējas,

— riska novērtējuma standarti (piemēram, ISO/IEC 27005) un saistīto standartizācijas iestāžu pašreiz uzsāktais darbs,

— praktiska pieredze riska novērtējuma veikšanā,

— IKT produktu drošības novērtējuma un sertifikācijas shēmas (piemēram, CC/SOGIS shēmas, EMVCo, FIDO) un saistītie standarti,

— ISMS novērtējums un sertifikācija, pamatojoties uz ISO/IEC 27000 standartu sēriju,

— novērtējuma un sertifikācijas shēmu definēšana un ieviešana,

— aizsardzības profilu, drošības mērķu veidošana,

— novērtējuma laboratoriju aktivizēšana un vadīšana, novērtējuma laboratoriju kvalitātes nodrošināšanas procesi,

— novērtējuma rezultātu apstiprināšana un sertifikātu izsniegšana,

— ieinteresēto personu prasību apkopošana, dažādu viedokļu un uzskatu apkopošana un dokumentēšana,

— tehniskās dokumentācijas veidošana.

Izmantojot atkārtotas konkursa izsludināšanas procedūru, ar izraudzītajiem pamatnolīguma darbuzņēmējiem periodiski tiks noslēgti dažādi konkrēti līgumi atbilstoši ENISA gada darba programmai. Atkarībā no līgumslēdzējas iestādes vajadzībām un budžeta pieejamības šo kopējo budžetu var palielināt par ne vairāk kā 50 %, izmantojot sarunu procedūru bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 800 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

paredzamie pamatnolīgumi sākotnēji tiks noslēgti uz 12 mēnešiem, un tie būs atjaunojami katru gadu, ne vairāk kā 4 gadus.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

kā norādīts iepirkuma dokumentos.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 05/03/2020
Vietējais laiks: 18:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 3 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 06/03/2020
Vietējais laiks: 11:30
Vieta:

ENISA Athens office, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, GRIEĶIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

atvēršanas sanāksmē var piedalīties ne vairāk kā 1 katra pretendenta, kas piedalās, juridiskais pārstāvis. Par savu nodomu piedalīties pretendentiem rakstiski jāinformē aģentūra, rakstot uz e-pasta adresi procurement@enisa.europa.eu vismaz 2 darbdienas pirms atvēršanas sanāksmes. Neizpildot šo prasību, līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības liegt piekļuvi savām telpām.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
Izmantos elektroniskos maksājumus
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pasta adrese: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: cfi.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2600
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
E-pasts: eo@ombudsman.europa.eu
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
28/01/2020