Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 61255-2019

08/02/2019    S28

Danska-Kopenhagen: Evropska storitev spremljanja premikov tal v okviru programa Copernicus – podporne storitve

2019/S 028-061255

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za okolje
Poštni naslov: Kongens Nytorv 6
Kraj: Copenhagen
Šifra NUTS: DK011 Byen København
Poštna številka: 1050
Država: Danska
Kontaktna oseba: Karoline Rygaard
E-naslov: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367220
Telefaks: +45 33367199
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4441
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4441
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Okolje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Evropska storitev spremljanja premikov tal v okviru programa Copernicus – podporne storitve

Referenčna številka dokumenta: EEA/DIS/R0/19/004
II.1.2)Glavna koda CPV
72300000 Podatkovne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Evropska storitev spremljanja premikov tal (European Ground Motion Service – EGMS) je del portfelja proizvodov iz sklopa storitev spremljanja kopnega v okviru programa Copernicus, za njeno izvajanje pa je zadolžena agencija EEA. Namen tega javnega razpisa je z gospodarskim subjektom skleniti pogodbo o storitvah, ki zajema naslednji 2 nalogi:

— vzpostavitev svetovalnega odbora za spremljanje premikov tal v okviru programa Copernicus,

— zagotovitev podpornega strokovnjaka, ki bo delal na lokaciji, in sicer v prostorih agencije EEA.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90700000 Okoljske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DK011 Byen København
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Storitve svetovalnega odbora se bodo v glavnem zagotavljale v izvajalčevih lastnih prostorih. Podporni strokovnjak bo delal na lokaciji, in sicer v prostorih agencije EEA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Spremljanje premikov tal je ključna komponenta ocenjevanja in obvladovanja tveganja nesreč. Vključevanje tovrstnih informacij v prihodnje operativne delovne postopke tako v javnem kot v zasebnem sektorju bo neizogibno privedlo do boljšega obvladovanja tveganja in boljše zaščite dobrin na lokalni, regionalni in vseevropski ravni, v določenih primerih pa celo rešilo življenja. V okviru pogodbe, sklenjene na podlagi tega javnega razpisa, je treba zagotoviti:

(1) svetovalni odbor, ki bo agenciji EEA zagotavljal neodvisne strokovne nasvete in smernice o specifikacijah, izvajanju, razvoju in delovanju EGMS Copernicus; in

(2) podpornega strokovnjaka, ki bo v tesnem sodelovanju z osebjem agencije EEA, ponudniki storitev in svetovalnim odborom podpiral pripravo specifikacij in izvajanje EGMS Copernicus.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Uredba (EU) št. 377/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3.4.2014 o vzpostavitvi programa Copernicus (UL L 122, 24.4.2014, str. 44).

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je navedeno v oddelku 2.2.2.1 razpisnih specifikacij.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 15/03/2019
Lokalni čas: 14:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 18/03/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Prostori agencije EEA na naslovu Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANSKA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeležijo zastopniki ponudnikov (1 na ponudnika). O tem morajo vnaprej obvestiti službo za javna naročila EEA, in sicer najpozneje do 15.3.2019 po e-pošti na naslov procurement@eea.europa.eu

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:

Ponudniki lahko dokumentacijo javnega naročila in vse dodatne informacije prenesejo s spletnega mesta za e‑razpise: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4441 Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje dopolnitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

V skladu s točko (e) drugega pododstavka točke 11.1 in točko 11.4 Priloge I k finančni uredbi si agencija EEA pridržuje pravico, da v 3 letih po sklenitvi prvotnega naročila uporabi postopek s pogajanji s prihodnjim izvajalcem za naročilo novih storitev brez predhodne objave obvestila o naročilu.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
01/02/2019