Tīmekļvietne TED būs gatava darbam ar elektroniskajām veidlapām 2022. gada 2. novembrī. Meklēšanas funkcija mainīsies: pielāgojiet savus iepriekš noteiktos ekspertu līmeņa vaicājumus. Iepazīstieties ar izmaiņām vietnes jaunumos un atjauninātajās palīdzības lapās

Pakalpojumi - 62225-2015

Rādīt kompakto skatījumu

21/02/2015    S37

Beļģija-Brisele: Iepriekšējs informatīvs paziņojums 2015. gadam

2015/S 037-062225

 1.Līgumslēdzēja iestāde:

Eiropas Komisija, Klimata politikas ģenerāldirektorāts (CLIMA ĢD), SRD.2 daļa "Finanses", BU-9 01/005, 1049Brisele, BEĻĢIJA. Tālr. +32 22960008. E-pasts: clima-tenders@ec.europa.eu
 2.Plānotais iepirkums 2015. gadā:

CLIMA 03 Administratīvais un juridiskais atbalsts, sadarbība ar Kopējo resursu direktorātu (SRD):
projekta nosaukums; paredzamais publicēšanas datums; paredzamais budžets EUR; līguma veids (pakalpojumu līgums (SER), pētījumu līgums (ETU) vai pamatnolīgums (FRA)):
Pamatnolīgums par pakalpojumiem politikas veidošanas, novērtēšanas un izvērtēšanas jomā saistībā ar klimata pārmaiņām; 30.6.2015; 3 000 000–4 000 000; FRA.
CLIMA A.2 Finansējums klimata jomā un atmežošana:
projekta nosaukums; paredzamais publicēšanas datums; paredzamais budžets EUR; līguma veids (pakalpojumu līgums (SER), pētījumu līgums (ETU) vai pamatnolīgums (FRA)):
Lauksaimniecība un LULUCF 2030. gada politikas satvarā; 31.7.2015; 125 000; ETU.
Finansējums klimata pārmaiņu jomā 2030. gada klimata un enerģētikas politikas satvara atbalstam: finansēšanas iespējas; 31.5.2015; 350 000; ETU.
Ziņošana par finansējumu klimata pārmaiņu jomā: 1) starptautiskās informācijas par finansējumu klimata pārmaiņu jomā / Pārraudzības mehānisma regulas novērtējums; 2) publiskais finansējums; 3) privātais finansējums; 30.6.2015; 250 000; ETU.
CLIMA A.4 Stratēģija un ekonomiskais novērtējums:
projekta nosaukums; paredzamais publicēšanas datums; paredzamais budžets EUR; līguma veids (pakalpojumu līgums (SER), pētījumu līgums (ETU) vai pamatnolīgums (FRA)):
Eiropas klimata politikas modelēšana; 31.3.2015; 750 000; SER.
Iekšējo zināšanu un spēju veidošana uz mazoglekļa ekonomisko attīstību vērstu starptautisko saistību un politikas pasākumu novērtēšanai; 31.3.2015; 500 000; SER.
Atbalsts 2030. gada klimata un enerģētikas politikas satvara īstenošanai; 31.5.2015; 300 000; SER.
CLIMA C.1 Mazoglekļa tehnoloģijas:
projekta nosaukums; paredzamais publicēšanas datums; paredzamais budžets EUR; līguma veids (pakalpojumu līgums (SER), pētījumu līgums (ETU) vai pamatnolīgums (FRA)):
Lēmums par kopīgiem centieniem: konkurss attiecībā uz pakalpojumu līgumu par visaptverošu pārskatu 2016. gadā; 31.3.2015; 1 000 000; SER.
Izpēte par sistēmas NER 300 paplašināšanu; 15.5.2015; 130 000; SER.
Ar biodegvielām, tostarp modernām biodegvielām, saistīto atbalsta kritēriju un ilgtspējas režīmu izstrāde laikposmam pēc 2020. gada; 15.5.2015; 100 000; SER.
CLIMA C.2 Transports un ozons:
projekta nosaukums; paredzamais publicēšanas datums; paredzamais budžets EUR; līguma veids (pakalpojumu līgums (SER), pētījumu līgums (ETU) vai pamatnolīgums (FRA)):
Vecto programmatūras jaunināšana; 31.5.2015; 750 000; SER.
Atbalsts Fluorēto gāzu regulas īstenošanai: jauni jautājumi: kompleksu centralizētu dzesēšanas sistēmu aizliegums; pētījuma par kvotu sistēmas novērtēšanu sagatavošana; īstenošanas noteikumi: noplūžu pārbaude, datu salīdzināšana, sertifikācija un apmācība; 1.9.2015; 133 900; SER.
CLIMA C.3 Pielāgošanās:
projekta nosaukums; paredzamais publicēšanas datums; paredzamais budžets EUR; līguma veids (pakalpojumu līgums (SER), pētījumu līgums (ETU) vai pamatnolīgums (FRA)):
Zināšanu stratēģija – programmas "Apvārsnis 2020" neaptverto nepilnību novērtējums; 15.5.2015; 150 000; SER.
Platforma Climate-ADAPT: informācijas izplatīšana un spēju veidošana kā atbalsts pielāgošanās pasākumiem ES pielāgošanās stratēģijas ietvaros; 15.5.2015; 120 000; SER.