Услуги - 62666-2017

Компактен изглед

18/02/2017    S35

Бeлгия-Брюксел: Междуинституционален рамков договор за услуги за дейности, свързани с по-добри регламенти

2017/S 035-062666

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 31.12.2016 г., 2016/S 253-465484)

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME), Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Office 12/012, 1210 Brussels, БЕЛГИЯ. Електронна поща: easme-procurement@ec.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

28.2.2017.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

7.3.2017 (10:30), местно време.

[...]

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

15.3.2017.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

22.3.2017 (10:30), местно време.

[...]