Servizzi - 62666-2017

Uri l-lista b'inqas dettalji

18/02/2017    S35

il-Belġju-Brussell: Qafas ta' kuntratt ta' servizz interistituzzjonali għal attivitajiet aħjar irrelatati mar-Regolazzjoni

2017/S 035-062666

Tiswija

(Is-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, tal-31.12.2016, 2016/S 253-465484)

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME), Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Office 12/012, 1210 Brussels, IL-BELĠJU. Email: easme-procurement@ec.europa.eu

Minflok 

IV.2.2) Il-limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew għat-talbiet biex wieħed jieħu sehem:

28.2.2017.

IV.2.7) Il-kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti:

nhar is-7.3.2017 (fl-10:30), ħin lokali.

[...]

Aqra 

IV.2.2) Il-limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew għat-talbiet biex wieħed jieħu sehem:

15.3.2017.

IV.2.7) Il-kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti:

nhar it-22.3.2017 (fl-10:30), ħin lokali.

[...]