Služby - 62666-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

18/02/2017    S35

Belgicko-Brusel: Medziinštitucionálna rámcová zmluva na poskytovanie služieb týkajúcich sa činností zameraných na lepšiu reguláciu

2017/S 035-062666

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 31.12.2016, 2016/S 253-465484)

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME), Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Office 12/012, 1210 Brussels, BELGICKO. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

28.2.2017.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

7.3.2017 (10:30) miestneho času.

[...]

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

15.3.2017.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

22.3.2017 (10:30) miestneho času.

[...]