Palvelut - 62670-2019

08/02/2019    S28    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut

2019/S 028-062670

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0245872-8
Postiosoite: PL 29
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 00100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Anniina Ailio / Hansel Oy
Sähköpostiosoite: kilpailutus@hansel.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://minedu.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=215896&tpk=33c4cbf7-3351-448b-b6ad-8c28d27d9357
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Opetus- ja kulttuuriministeri pyytää tarjoustanne Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen toteuttamisesta.

Tarjousta pyydetään Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeesta, johon kuuluu neljä (4) osa-aluetta:

1. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittäminen

2. Henkilöstön ja johdon osaamisen vahvistaminen osana oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin edistämistä

3. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuuria edistävien toimenpiteiden tutkiminen

4. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin levittämisen ja vakiinnuttamisen suunnitelma.

Tarjousta pyydetään edellä mainitun kokonaisuuden (1–4) toteuttamisesta. Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on hankintayksikön Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen (2019–2021) hankinta. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushanke on tutkimusperustainen, monialainen hanke oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Kehittämis- ja tutkimushankkeessa turvallisuus huomioidaan laaja-alaisesti erityisesti fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja pedagogisena turvallisuutena. Hankinnan kohteena oleva oppimisyhteisön turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushanke suunnataan varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Toimenpiteiden tulee soveltua myös vapaaseen sivistystyöhön. Kehittämis- ja tutkimushanke luo tilannetietoisuutta oppimisyhteisöjen turvallisuudesta ja turvallisuuskulttuurista, vahvistaa koko henkilöstön turvallisuusosaamista sekä kehittää ja levittää kansalliseen ja kansainväliseen tutkittuun tietoon perustuvia valtakunnallisia strategisia ja käytännön toimintamalleja oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin edistämiseksi. Kokonaisvaltaista turvallisuuskulttuuria edistäviä toimintamalleja kehitetään hankkeeseen kuuluvissa piloteissa. Hankkeeseen sisältyy tutkimusta. Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushanke kuvataan tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvaus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 15/04/2019
päättymispäivä: 31/12/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tavoitteena on allekirjoittaa sopimus 15.4.2019 alkaen. Työn on oltava valmiina 31.12.2021 (osa-alueet 1–4). Sopimukseen sisältyy kahden (2) vuoden optio.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Option sisältönä on Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen valtakunnallinen levittäminen ja vakiinnuttaminen suunnitelman mukaisesti. Lisäksi tilaaja varaa oikeuden tilata palveluntarjoajalta Oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittämis- ja tutkimushankkeen toimenpiteiden jatkokehittämiseen, osaamisen vahvistamiseen, tutkimukseen ja hankkeen arviointiin liittyviä lisäpalveluita. Tilaaja tekee päätöksen option käytöstä erikseen. Option käyttö on ainoastaan tilaajan harkinnassa. Tilaaja ilmoittaa option käyttämisestä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/03/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 11/03/2019
Paikallinen aika: 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/02/2019