Servicii - 62682-2017

18/02/2017    S35

Ţările de Jos-Petten: Contract-cadru pentru prestarea de servicii de întreținere a echipamentelor de încercare a pilelor de combustie din laboratoarele științifice ale JRC

2017/S 035-062682

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.1 — Energy Storage
Adresă: PO Box 2
Localitate: Petten
Cod NUTS: NL322 Alkmaar en omgeving
Cod poștal: 1755 ZG
Țară: Țările de Jos
Persoană de contact: Marie Clément
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa profilului cumpărătorului: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2194
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: cercetare.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru pentru prestarea de servicii de întreținere a echipamentelor de încercare a pilelor de combustie din laboratoarele științifice ale JRC.

Număr de referinţă: JRC/PTT/2017/C.1/0014/OC.
II.1.2)Cod CPV principal
50410000 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare, de testare şi de control
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul de servicii are ca obiect întreținerea și calibrarea bancurilor de încercare Greenlight Innovation din laboratoarele JRC din Petten, Țările de Jos.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 308 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50410000 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare, de testare şi de control
34328100 Bancuri de încercare
38500000 Aparate de control şi de testare
38540000 Maşini şi aparate de testare şi măsurare
38900000 Diverse instrumente de evaluare şi de testare
38970000 Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific
50412000 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de testare
39181000 Mese de lucru de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: NL322 Alkmaar en omgeving
Locul principal de executare:

Petten.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract-cadru pentru prestarea de servicii de întreținere a echipamentelor de încercare a pilelor de combustie din laboratoarele științifice ale JRC.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 308 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: Orizont 2020.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/03/2017
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/03/2017
Ora locală: 10:00
Locul:

Petten.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/02/2017