Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Pakalpojumi - 63849-2019

11/02/2019    S29

Portugāle-Lisabona: Ar autonomajiem jūras virsūdens kuģiem saistītu konkrētu gadījumu (SAFEMASS) risku un regulatīvo jautājumu pētījums

2019/S 029-063849

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Jūras drošības aģentūra
Pasta adrese: Praça Europa 4
Pilsēta: Lisbon
NUTS kods: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Pasta indekss: 1249-206
Valsts: Portugāle
E-pasts: OPEN42019@emsa.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.emsa.europa.eu/
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4423
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Ar autonomajiem jūras virsūdens kuģiem saistītu konkrētu gadījumu (SAFEMASS) risku un regulatīvo jautājumu pētījums

Atsauces numurs: EMSA/OP/4/2019
II.1.2)Galvenās CPV kods
73200000 Pētniecības un izstrādes konsultāciju pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Pētījuma galvenais mērķis ir sniegt būtisku ieguldījumu ES dalībvalstīm un, iespējams, arī Starptautiskajai Jūrniecības organizācijai (SJO) attiecībā uz notiekošo regulējuma darbības jomas izpēti (Regulatory Scoping Exercise – RSE), nosakot potenciālos riskus un normatīvā regulējuma nepilnības, kas rodas no autonomu jūras virsūdens kuģu (Maritime Autonomous Surface Ships – MASS) dažādo pakāpju īstenošanas. Nepieciešamības gadījumā sagaidāms, ka pamatotā veidā tiek izmantota informācija no citiem pētniecības vai nozares projektiem, lai darbs netiktu veikts atkārtoti.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

darbuzņēmēja telpas, izņemot darba sākšanai / rezultātu izklāstīšanai iespējamām sanāksmēm, kas var notikt EMSA telpās Lisabonā.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

EMSA plāno noslēgt pakalpojumu līgumu par pētījuma nodrošināšanu 2 daļās ar 3 nodevumiem. 1. un 2. pārskats ir jāiesniedz 5 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža, bet 3. pārskats – 8 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 11
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 29/03/2019
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: 31/10/2019
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 02/04/2019
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

piedāvājumi tiks atvērti plkst. 11:00 pēc Centrāleiropas / Centrāleiropas vasaras laika (CET/CEST), proti, plkst. 10:00 pēc Lisabonas laika EMSA telpās šādā adresē: Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, PORTUGĀLE.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

atvēršanas sanāksme būs publiska, un to var apmeklēt 1 katra pretendenta pārstāvis. Ja vēlaties piedalīties, lūdzu, nosūtiet pieprasījumu (vismaz 5 kalendārās dienas pirms atvēršanas datuma) uz e-pasta adresi OPEN42019@emsa.europa.eu, norādot pārstāvja vārdu un pārstāvētā pretendenta nosaukumu. Apmeklētājiem būs jāuzrāda to piedāvājuma saņemšanas apstiprinājums, kas tiks nosūtīts “e-Submission” sistēmā vai ziņojumā par konkursa norisi.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fakss: +352 433766
Interneta adrese: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pilsēta: Luxembourg
Valsts: Luksemburga
Interneta adrese: www.curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
04/02/2019