Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Seirbhísí - 64199-2015

An t-amharc leacaithe

24/02/2015    S38

Bheilg, an-An Bhruiséil: Iarmhairt an Rialacháin maidir le Ceanglais Chaipitil (CRR) ar rochtain ar airgeadas maidir le gnó agus infheistíochtaí fadtéarma

2015/S 038-064199

Fógra conartha

Seirbhísí

Treoir 2004/18/CE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm, seoltaí agus pointe/pointí teagmhála

Ainm oifigiúil: An Coimisiún Eorpach, an Ard-Stiúrthóireacht um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil
Seoladh poist: SPA2, 01/40
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1049
Tír: An Bheilg
Ríomhphost: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu

Seoladh/seoltaí idirlín:

Seoladh ginearálta an údaráis chonarthachta: http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=720

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Is féidir sonraíochtaí agus doiciméid bhreise (lena n-áirítear doiciméid le haghaidh caidreamh iomaíoch agus córas ceannaigh dinimiciúil) a fháil ó:
Ainm oifigiúil: An Coimisiún Eorpach, an Ard-Stiúrthóireacht um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil
Seoladh poist: SPA2, 01/40
Baile: an Bhruiséil
Cód poist: 1049
Tír: An Bheilg
Ríomhphost: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Seoladh idirlín: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=720

Ní mór tairiscintí nó iarratais a sheoladh chuig:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

I.2)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.3)Príomhghníomhaíocht
Seirbhísí poiblí ginearálta
I.4)Dámhachtain conartha thar ceann údaráis chonarthachta eile
Tá an t-údarás/t-aonán conarthachta ag ceannach thar ceann údaráis chonarthachta eile: níl

Alt II: Cuspóir an chonartha

II.1)Cur síos
II.1.1)Teideal tugtha don chonradh ag an údarás conarthachta:
Iarmhairt an Rialacháin maidir le Ceanglais Chaipitil (CRR) ar rochtain ar airgeadas maidir le gnó agus infheistíochtaí fadtéarma.
II.1.2)An cineál conartha agus láthair na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta
Seirbhísí
Catagóir seirbhíse 11: Seirbhísí comhairliúcháin bhainistíochta [6] agus seirbhísí gaolmhara
Príomhláthair nó suíomh na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta: Déanfar na tascanna a fheidhmiú ag áitreabh a bheidh sainithe ag an gconraitheoir. Tionólfar 6 chruinniú comhordaithe ar a mhéad leis an údarás conarthachta sa Bhruiséil.
Cód NUTS
II.1.3)Faisnéis faoi chonradh poiblí, faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil (DPS)
II.1.4)Faisnéis faoin gcomhaontú creatlaí
II.1.5)Cur síos achomair ar an gconradh nó ar an gceannachán (ar na ceannacháin)
Is é an cuspóir fianaise eimpíreach a fháil agus anailís eolaíochta agus tátail a sholáthar don Choimisiún maidir le hiarmhairt na riachtanas nua um chaipiteal ar chumais na mbanc iasachtaí fadtéarma, agus go sonrach, maoiniú bonneagair a sholáthar. Ba cheart go ndéanfaí fónamh leis an staidéar arna sholáthar ag an gconraitheoir (na conraitheoirí) mar ábhar ionchuir tábhachtach chun tuarascálacha agus doiciméid eile a ullmhú don Choimisiún.
II.1.6)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

79311400 Economic research services, 79311410 Economic impact assessment

II.1.7)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an conradh cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais (GPA): tá
II.1.8)Bearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.1.9)Faisnéis faoi mhalairtí
Glacfar le malairtí: níl
II.2)Méid nó raon feidhme an chonartha
II.2.1)Cainníocht nó raon iomlán:
420 000 EUR atá san uasmhéid measta le haghaidh na dtascanna go léir dá dtagraítear sa ghlao seo ar thairiscintí a fheidhmiú lena n-áirítear gach táille agus costas, agus costais taistil agus chothaithe san áireamh. Ní bhreithneofar tairiscint conartha atá níos mó ná an méid seo.
Luach measta gan CBL san áireamh: 420 000 EUR
II.2.2)Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl
II.2.3)Faisnéis faoi athnuachana
Tá an conradh seo faoi réir ag athnuachan: níl
II.3)Fad an chonartha nó teorainn ama dá chur i gcrích
ina laethanta: 8 (ó dháta dámhachtana an chonartha)

Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Coinníollacha a bhaineann leis an gconradh
III.1.1)Éarlais agus rathaíochtaí riachtanacha:
D'fhéadfadh an Coimisiún iarraidh ar thairgeoirí ráthaíocht nó ráthaíocht feidhmíochta a chur ar fáil faoi na coinníollacha a thugtar i sonraíochtaí faoin tairiscint.
III.1.2)Príomhchoinníollacha maoinithe agus socruithe íocaíochta agus/nó tagairt do na forálacha ábhartha arna rialú:
Féach na doiciméid tairisceana.
III.1.3)Foirm dhlíthiúil le glacadh ag an ngrúpa oibreoirí eacnamaíocha a ndámhfar an conradh dó:
Neamhbhainteach.
III.1.4)Coinníollacha áirithe eile a bhfuil feidhmiú an chonartha faoina réir
Tá feidhmíocht an chonartha faoi réir ag coinníollacha áirithe: níl
III.2)Coinníollacha rannpháirtíochta
III.2.1)Staid phearsanta na n-oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear riachtanais a bhaineann le rollú ar chláir ghairmiúla nó cheirde
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Líonfaidh tairgeoirí na foirmeacha a chuirtear ar fáil sna sonraíochtaí faoin tairiscint isteach agus cuirfidh siad na doiciméid a iarrtar iontu ar fáil.
III.2.2)Cumas eacnamaíoch agus airgeadais
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Féach na doiciméid tairisceana.
III.2.3)Cumas teicniúil
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh:
Féach na doiciméid tairisceana.
III.2.4)Faisnéis faoi chonarthaí forchoimeádta
III.3)Coinníollacha ar leith le haghaidh conarthaí seirbhíse
III.3.1)Faisnéis faoi ghairm ar leith
Tá comhlíonadh na seirbhíse forchoimeádta do ghairm ar leith: níl
III.3.2)An fhoireann atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse
Ba cheart d'aonáin dhlíthiúla ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na foirne atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse a chur in iúl: tá

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)An cineál nós imeachta
IV.1.1)An cineál nós imeachta
Oscailte
IV.1.2)Teorainneacha ar líon na n-oibreoirí a dtabharfar cuireadh chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta dóibh
IV.1.3)Líon na n-oibreoirí a laghdú le linn na hidirbheartaíochta nó an chaidrimh
IV.2)Critéir dámhachtana
IV.2.1)Critéir dámhachtana

An tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch i dtéarmaí na gcritéar atá luaite thíos

1. Ábharthacht agus cáilíocht na modheolaíochta atá molta. Ualú 70

2. Comhleanúnachas foriomlán na tairisceana. Ualú 10

3. Eagrú na hoibre. Ualú 10

4. Na modhanna rialaithe cáilíochta. Ualú 5

5. Inléiteacht agus soiléire na tairisceana. Ualú 5

IV.2.2)Faisnéis faoi cheant leictreonach
Bainfear úsáid as ceant leictreonach: níl
IV.3)Faisnéis riaracháin
IV.3.1)Uimhir thagartha an chomhaid tugtha ag an údarás conarthachta:
FISMA/2015/010/D.
IV.3.2)Foilseachán (foilseacháin) roimhe seo a bhaineann leis an gconradh céanna
níl
IV.3.3)Coinníollacha chun sonraíochtaí agus doiciméid bhreise nó cáipéis thuairisciúil a fháil
doiciméid iníoctha: níl
IV.3.4)Teorainn ama chun tairiscintí nó chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil
9.4.2015
IV.3.5)Dáta seolta na gcuirí chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta chuig iarrthóirí roghnaithe
IV.3.6)Teanga(cha) inar féidir tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a dhréachtú
Teanga oifigiúil ar bith de chuid an AE
IV.3.7)Fráma ama íosta nár mhór don iarrthóir an tairiscint a choinneáil lena linn
Fad ina mhíonna: 9 (ón dáta tugtha le haghaidh tairiscintí a fháil)
IV.3.8)Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt
Dáta: 16.4.2015 - 14:00

Láthair:

Seomra cruinnithe 01/A030, rue de Spa 2, 1000 an Bhruiséil, AN BHEILG.

Daoine údaraithe le bheith i láthair ag oscailt na dtairiscintí: tá

Faisnéis bhreise faoi dhaoine údaraithe agus faoin nós imeachta oscailte: Is féidir le 1 ionadaí an tairgeora a bheith i láthair ag an seisiún oscailte. Iarrtar ar chuideachtaí a bhfuil fonn orthu freastal é sin a chur in iúl trí ríomhphost a sheoladh chuig ec-fisma-contracts@ec.europa.eu 48 uair roimh ré ar a dhéanaí. Ní foláir nó go bhfuil an fógra seo sínithe ag oifigeach údaraithe an tairgeora agus ba cheart dó ainm an duine a dhéanfaidh freastal ar oscailt na dtairiscintí thar ceann an tairgeora a shonrú.

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Faisnéis faoi ateagmhas
Is soláthar ateagmhasach é seo: níl
VI.2)Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an conradh le tionscadal nó le clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh nó an dá rud: níl
VI.3)Faisnéis bhreise
VI.4)Nósanna imeachta achomhairc
VI.4.1)Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta achomhairc

Ainm oifigiúil: Cúirt Ghinearálta Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Seoladh poist: rue du Fort Niedergrünewald
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Ríomhphost: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Teileafón: +352 4303-1
Facs: +352 4303-2100
Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Achomhairc a dhéanamh
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) chun achomhairc a dhéanamh: Laistigh de 2 mhí ón bhfógra chuig an ngearánaí, nó, dá éagmais sin, ón lá a tháinig sé chun feasa an ghearánaí. Ní chuirfear an tréimhse sin ar fionraí ná ní thosófar tréimhse nua le haghaidh achomharc a dhéanamh mar thoradh ar ghearán a dhéantar leis an Ombudsman Eorpach.
VI.4.3)Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoi achomhairc a dhéanamh
VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
12.2.2015