Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 65025-2022

07/02/2022    S26

Italien-Parma: Stöd till utformning och genomförande av initiativ för crowdsourcing för intressegemenskaper inom regleringsfrågor

2022/S 026-065025

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 233-612518)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Postadress: Via Carlo Magno 1A
Ort: Parma
Nuts-kod: ITH52 Parma
Postnummer: 43126
Land: Italien
E-post: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Upphandlarprofil: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Postadress: Gustav III:s boulevard 40
Ort: Solna
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 1069 73
Land: Sverige
E-post: Victoria.Markevich@ecdc.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.ecdc.europa.eu/en
Upphandlarprofil: https://www.ecdc.europa.eu/en
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Postadress: Domenico Scarlattilaan 6
Ort: Amsterdam
Nuts-kod: NL Nederland
Postnummer: 1083
Land: Nederländerna
E-post: nikitas.nikitaras@ema.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.ema.europa.eu/en
Upphandlarprofil: https://www.ema.europa.eu/en

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd till utformning och genomförande av initiativ för crowdsourcing för intressegemenskaper inom regleringsfrågor

Referensnummer: OC/EFSA/AMU/2021/04
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72314000 Datainsamlings- och kollateringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna anbudsinfordran inleds som en upphandling mellan myndigheter, under ledning av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (ledande upphandlande myndighet) och syftar till att tillhandahålla de deltagande EU-organen (ECDC och EMA) multipla ramavtal för tillhandahållande av stöd för utformning och genomförande av initiativ avseende crowdsourcing för att engagera medborgare i vetenskapliga strävanden.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/02/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 233-612518

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Del nr: lot 1 and lot 2
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 10/02/2022
Lokal tid: 14:30
Ska det stå:
Datum: 03/03/2022
Lokal tid: 14:30
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Del nr: lot 1 and lot 2
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 11/02/2022
Lokal tid: 14:30
Ska det stå:
Datum: 04/03/2022
Lokal tid: 14:30
VII.2)Övriga upplysningar: