Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 65036-2022

07/02/2022    S26

Spania-Sevilla: Susținere pentru modelarea economică a politicilor de dezvoltare agricolă și rurală în Europa III

2022/S 026-065036

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare (JRC), JRC.D - Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.4 - Economics of Agriculture
Adresă: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Localitate: Sevilla
Cod NUTS: ES618 Sevilla
Cod poștal: 41092
Țară: Spania
E-mail: jrc-seville-offers@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10111
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Susținere pentru modelarea economică a politicilor de dezvoltare agricolă și rurală în Europa III

Număr de referinţă: JRC/SVQ/2022/OP/0132-PIN
II.1.2)Cod CPV principal
73200000 Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acest contract-cadru va furniza Comisiei, în special Unităților D.4 - Economia agriculturii și D.5 - Securitatea alimentară ale Centrului Comun de Cercetare, expertiză dovedită de înaltă calitate în utilizarea și dezvoltarea instrumentelor de modelare (agro)economică și capacitatea de a furniza Comisiei asistența tehnică, analiza și evaluarea necesare pentru analiza politicilor agricole și conexe în Europa. Un punct central al sprijinului solicitat în cadrul acestui contract este asistența tehnică pentru întreținerea, dezvoltarea și aplicarea modelelor agroeconomice de bază utilizate în unitățile respective ale JRC (în special Aglink-Cosimo, AGMEMOD, CAPRI, IFM-CAP, MAGNET, CGEBox și BioSAMs).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73200000 Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
73110000 Servicii de cercetare
48980000 Limbaje şi instrumente de programare
72212980 Servicii de dezvoltare de limbaje şi instrumente de programare
79311400 Servicii de cercetare economică
79311410 Evaluare a impactului economic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES618 Sevilla
Locul principal de executare:

Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3, 41092 Sevilla, SPANIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Susținere pentru modelarea economică a politicilor de dezvoltare agricolă și rurală în Europa III.

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
08/03/2022

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Prezentul anunț de intenție anunță intenția autorității contractante de a publica o viitoare licitație. Nu sunt disponibile alte informații sau documente în această etapă, în afară de cele deja incluse în prezentul anunț sau de la adresa indicată în secțiunea I.3), la care operatorii economici interesați sunt invitați să se aboneze pentru a primi notificări în momentul publicării anunțului de participare și a tuturor documentelor achiziției, inclusiv a caietului de sarcini al licitației.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2022