Tjenesteydelser - 65196-2018

13/02/2018    S30    - - Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Charlottenlund: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

2018/S 030-065196

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Gentofte Kommune
19438414
Bernstorffsvej 161
Charlottenlund
2920
Danmark
Kontaktperson: Dorthe Friis-Vigh
Telefon: +45 39983399
E-mail: dbfv@gentofte.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a06c794a-8994-4a29-8a99-973e8b771ce3/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a06c794a-8994-4a29-8a99-973e8b771ce3/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af personlig og praktisk hjælp

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Markedshøring forud for udbud af personlig og praktisk hjælp.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85141210
98513310
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Gentofte Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Gentofte Kommune ønsker at udbyde praktisk og personlig hjælp, jf. servicelovens § 83. Udbuddet vedrører alene de timer, hvor borgeren har valgt en privat leverandør.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/06/2018

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Det er besluttet, at der afholdes en skriftlig markedshøring af det nuværende udbudsmateriale. Markedshøringen ventes at resultere i dels et udbudsmateriale, der relaterer til markedet, og dels en udbudsproces, der giver mulighed for en forventningsafstemning ift. det kommende samarbejde.

Gentofte Kommune indbyder derfor alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå materialet og afgive skriftlige høringssvar, hvor der vil være mulighed for at kommentere på eventuelle uhensigtsmæssigheder, forslag til ændringer og evt. ønsker om præcisering.

OBS: Materialet, som fremligger til høringen, er en del af et samlet udbudsmateriale. Der kan derfor være henvisninger til materiale, der ikke indgår i høringen.

Det foreløbige materiale er tilgængeligt fra 12. februar 2018 til 2. marts 2018 kl. 12:00 via: www.gentofte.dk/udbud Nærmere information følger på hjemmesiden.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2018