Usługi - 65713-2015

Wyświetl widok skrócony

25/02/2015    S39

Belgia-Bruksela: DIGIT/R2/PO/2014/043 Usługi przetwarzania danych w chmurze

2015/S 039-065713

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.12.2014, 2014/S 249-440399)

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Informatyki, Dyrekcja ds. Zarządzania Zasobami i Optymalizacji, Dział Zarządzania Przetargami i Umowami ICT, do kontaktów: Martin Bilbao, kierownik działu, rue Belliard 28, biuro 07/142, 1049Bruksela, BELGIA. Tel. +32 22960762. Faks +32 22957702. E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu

Zamiast 

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:

[...]

Europejska Agencja Środowiska, Kongens Nytorv 6, 1050 Kopenhaga K, DANIA.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, WŁOCHY.

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Gedimino pr. 16, Wilno, LV-01103, ŁOTWA.

[...]

Powinno być 

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:

[...]

Europejska Agencja Środowiska, Kongens Nytorv 6, 1050 Kopenhaga K, DANIA.

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Gedimino pr. 16, LT-01103 Wilno, LITWA.

[...]

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności nie uczestniczy jako instytucja zamawiająca w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.

Sprostowanie aktualizuje ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.1.2015, 2015/S 19-029747.