Bunuri - 65801-2017

21/02/2017    S36    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Voluntari: Maşini şi aparate de testare şi măsurare

2017/S 036-065801

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Autoritatea Nationala Fitosanitara
B-dul Voluntari nr. 11
În atenția: Paul Dima
077190 Voluntari
România
Telefon: +40 212703254
E-mail: paul.dima@lccf.ro
Fax: +40 212703254

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Altele: carantina fitosanitara
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Centre mobile de inspectie a echipamentelor de aplicare a produselor de protectie a plantelor.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Sedii teritoriale ale AC.

Cod NUTS RO

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Centre mobile cu valoare estimate fara TVA 400 000 RON/bucata.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 600 000 și 1 900 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

38540000, 34115000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
15.6.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Se va incheia un contract de furnizare.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.gov.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sect. 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
E-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mfinante.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.gov.md

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
B-dul Libertatii nr. 12, sect. 5
050706 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089642
E-mail: relatii.public@mmediu.ro
Fax: +40 214089615
Adresă Internet: wwwmmediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmpsf.gov.md

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoaneleor Varstnice
Str. Dem I Dobrescu 2-4, sect. 1
0126 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.mmuncii.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
17.2.2017