Pakalpojumi - 65935-2020

11/02/2020    S29

Nīderlande-Hāga: Apsardzes pakalpojumi

2020/S 029-065935

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropols
Pasta adrese: Eisenhowerlaan 73
Pilsēta: The Hague
NUTS kods: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Pasta indekss: 2517 KK
Valsts: Nīderlande
E-pasts: procurement@europol.europa.eu
Tālrunis: +31 703531594
Fakss: +31 703180808
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.europol.europa.eu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5996
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Sabiedriskā kārtība un drošība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Apsardzes pakalpojumi

Atsauces numurs: 2003/G/D
II.1.2)Galvenās CPV kods
79713000 Apsargu pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šīs iepirkuma procedūras mērķis ir piešķirt atsevišķa pamatnolīguma slēgšanas tiesības par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 3 720 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79710000 Apsardzes pakalpojumi
79711000 Signalizācijas uzraudzības pakalpojumi
79713000 Apsargu pakalpojumi
79714000 Novērošanas pakalpojumi
79715000 Patrulēšanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

galvenokārt Eiropola telpas Hāgā, Nīderlandē; pēc pieprasījuma – citās vietās Nīderlandē Eiropola organizēto pasākumu laikā.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Pamatnolīgums ietver apsardzes fizisko izvietošanu Eiropola telpās un ārējos Eiropola organizētajos pasākumos Nīderlandē.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 3 720 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

ir iespējami 2 automātiski atjaunojumi, katrs uz 12 mēnešiem.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

kā norādīts iepirkuma dokumentos.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 12/03/2020
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 13/03/2020
Vietējais laiks: 14:00
Vieta:

Eiropola telpas, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, NĪDERLANDE

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

ne vairāk kā 1 katra pretendenta pārstāvis. Drošības iemeslu dēļ, lai varētu apmeklēt atvēršanas sanāksmi, pretendentiem jāreģistrējas līdz noteiktajam termiņam (lūdzam skatīt uzaicinājumu uz konkursu un konkursa specifikācijas).

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:

aptuveni 4 gadu laikā

VI.3)Papildu informācija:

3 gadu laikā pēc šī uzaicinājuma uz konkursu rezultātā izveidotā pamatnolīguma parakstīšanas Eiropols saskaņā ar Finanšu regulas (FR) 1. pielikuma 11.1. punkta e) apakšpunktu var izmantot sarunu procedūru, lai iepirktu jaunus pakalpojumus no darbuzņēmēja(-iem), nepārsniedzot 50 % no sākotnējā pamatnolīguma maksimālā budžeta. Šie pakalpojumi ietvers darbuzņēmējam uzticēto pakalpojumu līdzīgu pakalpojumu atkārtošanu, un līguma slēgšanas tiesības par tiem tiks piešķirtas saskaņā ar šādiem nosacījumiem: ja līguma darbības laikā palielināsies Eiropola vajadzības apsardzes un citu saistīto pakalpojumu jomā.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Eiropols
Pasta adrese: Eisenhowerlaan 73
Pilsēta: The Hague
Pasta indekss: 2517KK
Valsts: Nīderlande
E-pasts: procurement@europol.europa.eu
Tālrunis: +31 703025000
Fakss: +31 703180808
Interneta adrese: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
04/02/2020