Storitve - 65935-2020

11/02/2020    S29

Nizozemska-Haag: Storitve varnostnikov

2020/S 029-065935

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Europol
Poštni naslov: Eisenhowerlaan 73
Kraj: The Hague
Šifra NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Poštna številka: 2517 KK
Država: Nizozemska
E-naslov: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531594
Telefaks: +31 703180808
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.europol.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5996
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve varnostnikov

Referenčna številka dokumenta: 2003/G/D
II.1.2)Glavna koda CPV
79713000 Storitve varovanja z varnostniki
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj tega postopka javnega naročila je skleniti 1 okvirno pogodbo o zagotavljanju storitev varnostnikov.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3 720 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79710000 Varovalne storitve
79711000 Storitve nadzorovanja alarmnih naprav
79713000 Storitve varovanja z varnostniki
79714000 Storitve nadzorovanja
79715000 Storitve patruljnih služb
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Predvsem v prostorih Europola v Haagu, Nizozemska. Storitve se bodo na zahtevo izvajale tudi na drugih lokacijah na Nizozemskem, in sicer na dogodkih, ki jih organizira Europol.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Okvirna pogodba zajema fizično prisotnost varnostnikov v prostorih Europola in na Europolovih zunanjih dogodkih, ki se organizirajo na Nizozemskem.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3 720 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

2 možni samodejni podaljšanji, vsakič za 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 12/03/2020
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 13/03/2020
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

Prostori Europola – Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, NIZOZEMSKA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Največ 1 zastopnik na ponudnika. Da bi se lahko udeležili odpiranja, se morajo ponudniki iz varnostnih razlogov prijaviti v določenem roku (glejte povabilo k oddaji ponudb in razpisne specifikacije).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

v približno 4 letih.

VI.3)Dodatne informacije:

V 3 letih po podpisu okvirne pogodbe, sklenjene na podlagi tega javnega razpisa, lahko Europol uporabi postopek s pogajanji v skladu s točko 11.1(e) Priloge I k finančni uredbi, da bi od izvajalca(-ev) naročil nove storitve v vrednosti, ki zajema največ 50 % zgornje meje prvotne okvirne pogodbe. Te storitve bodo zajemale storitve, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, ki jih izvaja izvajalec in katerih izvajanje bo dodeljeno pod pogojem, da se potrebe Europola po varnostnikih in povezanih storitvah v obdobju izvajanja naročila povečajo.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine navedenega obdobja in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Europol
Poštni naslov: Eisenhowerlaan 73
Kraj: The Hague
Poštna številka: 2517KK
Država: Nizozemska
E-naslov: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Telefaks: +31 703180808
Internetni naslov: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/02/2020