Servicii - 66007-2017

21/02/2017    S36    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Braila: Servicii de pază

2017/S 036-066007

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Muzeul Brailei
Piata Traian nr. 3
În atenția: Mariana Vernescu
810153 Braila
România
Telefon: +40 339401002
E-mail: x_mary20034@yahoo.com
Fax: +40 339401003

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.muzeulbrailei.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Recreere, cultură și religie
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de paza pentru cladirile care apartin de Muzeul Brailei „Carol I”.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Braila.

Cod NUTS RO221

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Contractul are drept scop asigurarea serviciilor de paza, protectie si monitorizare a bunurilor proprietate a Muzeului Brailei „Carol I”, cu un numar estimat de 4 836 ore/agent/luna.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 684 535,80 și 864 676,80 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79713000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Anunt de intentie permanent pentru servicii cuprinse in Anexa 2 in conformitate cu art. 3 (1) lit. f din Legea 98/2016.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Contractul se atribuie in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 98/2016 si art. 101 (2) din HG 395/2016, cerintele de calificare si criteriile de atribuire conform prevederilor legale.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Miniterul Finantelor Publice
Strada Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199744
E-mail: PetitiiMFP@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213199735
Adresă Internet: http://www.mfinante.gov.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040541 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089500
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 214089615
Adresă Internet: http://www.mmediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213158556
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: http://www.mmuncii.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
19.2.2017