Supplies - 66095-2021

09/02/2021    S27

Finland-Helsinki: Monitors

2021/S 027-066095

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
National registration number: 1567535-0
Postal address: PL 441, HUS (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
Town: Helsinki
NUTS code: FI1 MANNER-SUOMI
Postal code: FI-00029
Country: Finland
E-mail: logistiikka.hankinta@hus.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.hus.fi
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=322705&tpk=96ad9f54-3a89-4961-b807-3304f429cedd
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=322705&tpk=96ad9f54-3a89-4961-b807-3304f429cedd
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Potilasvalvontajärjestelmä

Reference number: HUS 100-2020
II.1.2)Main CPV code
33195100 Monitors
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) potilasvalvontajärjestelmien ja niihin liittyvien tarvikkeiden hankkimiseen. Tarvikkeita hankitaan myös olemassa oleviin laitteistoihin.

Hankittavat tuotteet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.

Potilasvalvontajärjestelmän dynaamisen hankintajärjestelmä on voimassa 30.6.2027 saakka, ellei sitä erillisellä ilmoituksella lyhennetä tai pidennetä.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 13 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33140000 Medical consumables
33195100 Monitors
50400000 Repair and maintenance services of medical and precision equipment
48180000 Medical software package
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Description of the procurement:

Pyydämme osallistumishakemuksia potilasvalvontajärjestelmän dynaamiseen hankintajärjestelmään (jäljempänä myös DPS). Järjestelmästä hankitaan teho-, valvonta- ja leikkausosastojen potilasmonitorit, keskusvalvonnat ja tarvikkeet, vuodeosastojen valvontalaitteet, potilaskuljetuksiin soveltuvat monitorilaitteet sekä tarvittaessa niihin liittyvät lisäpalvelut, kuten koulutus tms. palvelut.

HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita tarvikkeita ja tuotteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä.

Dynaamisen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Se on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaollessa. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa Tarjouspyynnön muut ehdot ja Hankinnan kohteen kriteerit. Siihen otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 05/02/2021
End: 30/06/2027
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

HUS voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

Sisäisen kilpailutuksen perusteella tehty hankintasopimus voi jatkua määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana myös dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaolon päättymisen jälkeen.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisissa tarjouspyynnöissä.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ensimmäinen DPS:n sisäinen kilpailutus on tarkoitus käynnistää aikaisintaan 8.3.2021. DPS:n sisäisistä hankinnoista HUS ilmoittaa aina erikseen DPS:n valituille toimittajille DPS:n kautta.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Katso osallistumispyynnön asiakirjat.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Katso osallistumispyynnön asiakirjat.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the setting up of a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/06/2027
Local time: 00:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: FI-00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/02/2021