Tjenesteydelser - 66854-2018

14/02/2018    S31    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Multipel rammeaftale med genåbning af konkurrence vedrørende levering af evalueringstjenester til Europa-Kommissionen på området for handel

2018/S 031-066854

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2017/S 239-495287)

Retsgrundlag:

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Trade, Directorate A — Resources, Information and Policy coordination
By: Brussels
NUTS-kode: BE
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Multipel rammeaftale med genåbning af konkurrence vedrørende levering af evalueringstjenester til Europa-Kommissionen på området for handel

Sagsnr.: TRADE/2017/A5/01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79419000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalens formål er at oprette rammer for udførelse af bæredygtighedsvurderinger og baggrundsundersøgelser, der kunne anvendes i en konsekvensanalyse eller en ex post- eller midtvejsevaluering af handels- eller investeringsaftaler.

Bortset fra forhandlinger vedrørende, eller eksisterende, bilaterale, plurilaterale og multilaterale handels- eller investeringsaftaler, er det også hensigten at rammeaftalen skal levere støttende undersøgelser til konsekvensvurderinger eller ex post- eller midtvejsevalueringer af EU's unilaterale præferenceordninger. Henvisninger til analyser eller vurderinger af »handels- eller investeringsaftaler« skal forstås som også omfattende analyser eller vurderinger af disse unilaterale præferenceordninger.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2018
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 239-495287

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 14/02/2018
Tidspunkt: 09:30
Læses:
Dato: 19/02/2018
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: