Paslaugos - 66855-2018

Pateikti glaustą rodinį

14/02/2018    S31    Europos Komisija - Paslaugos - Kvietimas pareikšti norą dalyvauti konkurse - Nenurodyta 

Belgija-Briuselis: CEI/2018/SRSS/01 — Kvietimas pareikšti susidomėjimą — išorės ekspertai, padedantys įgyvendinti struktūrines reformas valstybėse narėse

2018/S 031-066855


I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresai ir kontaktinis (-iai) asmuo (-enys)

Europos Komisija, Secretariat-General, Structural Reform Support Service (SRSS), SRSS.08 — Planning, Evaluation and Coordination of Support, Rue de la Loi 170, Brussels, 1049 Belgija, for the attention of: SRSS Unit 08, El. p. SRSS-external-experts@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai)

Bendras perkančiosios organizacijos adresas (URL): https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en

Elektroninė prieiga prie informacijos (URL): http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3103

Paraiškų teikimas elektroniniu būdu (URL): SRSS-external-experts@ec.europa.eu

Daugiau informacijos galima gauti iš minėto (-ų) kontaktinio (-ių) asmens (-ų)
Specifikacijas ir papildomus dokumentus galima gauti iš minėto (-ų) kontaktinio (-ių) asmens (-ų)
Paraiškos turi būti siunčiamos minėtam (-iems) kontaktiniam (-iams) asmeniui (-ims)
I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija ar agentūra arba tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Kita: Paslaugos dėl paramos veiklos teikimo įgyvendinant struktūrines reformas ES valstybėse narėse.
I.4)Sutartis sudaroma kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Ar perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu? Ne


II dalis: Kvietimo pareikšti susidomėjimą objektas

II.1)Šiam skelbimui apie kvietimą pareikšti susidomėjimą paskirtas pavadinimas:
CEI/2018/SRSS/01 — Kvietimas pareikšti susidomėjimą — išorės ekspertai, padedantys įgyvendinti struktūrines reformas valstybėse narėse
II.2)Sutarties tipas ir darbų vykdymo, prekių pristatymo arba paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugos kategorija Nr.: 27 kitos paslaugos
Darbų vykdymo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Visos ES valstybės narės
II.3)Išsamus kvietimo pareikšti susidomėjimą aprėpiamos (-ų) srities (-ių) apibūdinimas:
Žr. kvietimą pareikšti susidomėjimą (kvietimas teikti paraiškas) e-Ted (žr. ankstesnėje dalyje nurodytus „interneto adresus“) „Dokumentų bibliotekoje“.
II.4)Informacija apie dalis
Šis kvietimas pareikšti susidomėjimą skirstomas į dalis: ne
II.5)Informacija apie subrangą
Priimtina subranga: ne
II.6)Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

Daugiau informacijos apie BVPŽ pateikiama: http://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv

Pagrindinis objektas: 79000000


III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Tiekėjų, rangovų ar paslaugos teikėjų grupės, kuriai gali būti paskirta sutartis, teisinis statusas:
Žr. kvietimą pareikšti susidomėjimą (kvietimas teikti paraiškas) e-Ted (žr. ankstesnėje dalyje nurodytus „interneto adresus“) „Dokumentų bibliotekoje“.
III.2)Ekonominė ir finansinė padėtis:
Žr. kvietimą pareikšti susidomėjimą (kvietimas teikti paraiškas) e-Ted (žr. ankstesnėje dalyje nurodytus „interneto adresus“) „Dokumentų bibliotekoje“.
III.3)Techninė kompetencija:
Žr. kvietimą pareikšti susidomėjimą (kvietimas teikti paraiškas) e-Ted (žr. ankstesnėje dalyje nurodytus „interneto adresus“) „Dokumentų bibliotekoje“.
III.4)Profesinė kompetencija:
Žr. kvietimą pareikšti susidomėjimą (kvietimas teikti paraiškas) e-Ted (žr. ankstesnėje dalyje nurodytus „interneto adresus“) „Dokumentų bibliotekoje“.


IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
Ribotas konkursas
IV.2)Paraiškų atmetimo priežastys
Pareiškėjams bus draudžiama dalyvauti sutarties procedūroje, jei:
a) jiems iškelta bankroto arba likvidavimo byla, jų verslo veikla sustabdyta, juos administruoja teismas, jie turi įsipareigojimų kreditoriams arba panašių įsipareigojimų, arba dalyvauja panašaus pobūdžio procedūrose, arba yra tokioje panašioje padėtyje, kuri susidaro dėl panašios procedūros, numatytos nacionaliniuose teisės aktuose arba reglamentuose;
b) jie yra pripažinti kaltais padarę nusižengimą, susijusį su jų profesiniu elgesiu, ir priimtas nuosprendis yra neskundžiamas;
c) jie buvo pripažinti kaltais dėl sunkių profesinių nusižengimų;
d) jie nesilaikė įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų arba mokesčių mokėjimu;
e) jie yra pripažinti kaltais pateikę neteisingą informaciją, kurios reikalauja įgaliojantis departamentas.
IV.3)Atrankos kriterijai:
Žr. kvietimą pareikšti susidomėjimą (pagrindinį dokumentą) (e-Ted „Dokumentų bibliotekoje“).
IV.4)Administracinė informacija
IV.4.1)Bylos nuorodos numeris:
CEI/2018/SRSS/01
IV.4.2)Kiek laiko galios sąrašas, sudarytas kaip šio kreipimosi pasekmė:
Sąrašas galios 4 metus nuo dienos, kurią šis skelbimas išsiųstas Europos Sąjungos leidinių biurui.
Į sąrašą įtraukti skirtos paraiškos gali būti pateiktos bet kuriuo metu šio sąrašo galiojimo laikotarpiu, išskyrus 3 paskutiniuosius minėtojo laikotarpio mėnesius.
IV.4.3)Paraiškų pateikimo terminas:
2.11.2021
IV.4.4)Kalba (-os), kuria (-iomis) teikiamos paraiškos:
Bet kuri ES oficialioji kalba
Kita: Perkančiosios organizacijos darbinė kalba yra anglų kalba.


VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Paraiškų pristatymas ir pateikimas:
Žr. kvietimą pareikšti susidomėjimą (pagrindinį dokumentą) (e-Ted „Dokumentų bibliotekoje“).
VI.3)Šio skelbimo išsiuntimo data:
2.2.2018