Servizzi - 66855-2018

Uri l-lista b'inqas dettalji

14/02/2018    S31

il-Belġju-Brussell: CEI/2018/SRSS/01 — Sejħa għal Espressjoni ta' Interess — Esperti esterni biex tiġi appoġġjata l-implimentazzjoni ta' riformi strutturali fl-Istati Membri

2018/S 031-066855


L-I Taqsima: L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt

I.1)L-isem, l-indirizzi u l-punt(i) ta' kuntatt

Il-Kummissjoni Ewropea, Secretariat-General, Structural Reform Support Service (SRSS), SRSS.08 — Planning, Evaluation and Coordination of Support, Rue de la Loi 170, Brussels, 1049 il-Belġju, for the attention of: SRSS Unit 08, e-mail: SRSS-external-experts@ec.europa.eu

L-indirizz(i) tal-Internet

Indirizz ġenerali tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt (URL): https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni (URL): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3103

It-tfigħ tal-applikazzjonijiet b'mod elettroniku (URL): SRSS-external-experts@ec.europa.eu

Aktar tagħrif jista' jinkiseb mill-punt(i) ta' kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq
L-ispeċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jistgħu jinkisbu mill-punt(i) ta' kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq
L-applikazzjonijiet iridu jintbagħtu lill-punt(i) ta' kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq
I.2)It-tip tal-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)L-attività ewlenija
Oħrajn: Servizzi għall-provvista ta' appoġġ għall-implimentazzjoni ta' riformi strutturali fl-Istati Membri tal-UE.
I.4)L-għoti tal-kuntratt f'isem l-awtoritajiet l-oħra li qegħdin joħorġu l-kuntratti
L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt qiegħda tixtri f'isem awtoritajiet oħrajn li qegħdin joħorġu l-kuntratti: le


It-II Taqsima: L-għan tas-sejħa għal espressjonijiet ta' interess

II.1)It-titlu mogħti lis-sejħa għal espressjonijiet ta' interess:
CEI/2018/SRSS/01 — Sejħa għal Espressjoni ta' Interess — Esperti esterni biex tiġi appoġġjata l-implimentazzjoni ta' riformi strutturali fl-Istati Membri
II.2)It-tip ta' kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tat-twettiq
Servizzi
Nru tal-kategorija ta' servizz: 27 Servizzi oħrajn
Is-sit ewlieni jew il-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tat-twettiq: L-Istati Membri tal-UE kollha
II.3)Deskrizzjoni tal-qasam jew l-oqsma li jaqgħu taħt is-sejħa għal espressjonijiet ta' interess:
Ara s-Sejħa għal espressjoni ta' interess (Stedina għal applikazzjonijiet) taħt "Il-Librerija tad-Dokument" fuq e-Ted (ara t-taqsima hawn fuq "indirizzi tal-Internet").
II.4)Tagħrif dwar il-lottijiet
Din is-sejħa għal espressjonijiet ta' interess hi maqsuma f'lottijiet: le
II.5)Tagħrif dwar is-sottokuntrattar
Is-sottokuntrattar huwa aċċettat: le
II.6)Il-vokabularju komuni dwar il-ksib (CPV)

Għal aktar tagħrif dwar il-vokabularju kurrenti CPV, jekk jogħġbok ara: http://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv

L-għan ewlieni: 79000000


It-IIl Taqsima: It-tagħrif legali, ekonomiku, finanzjarju u tekniku

IIl.1)Il-forma legali li trid tittieħed mill-gruppi tal-fornituri, kuntratturi jew fornituri tas-servizz li lilhom jista' jingħata l-kuntratt:
Ara s-Sejħa għal espressjoni ta' interess (Stedina għal applikazzjonijiet) taħt "Il-Librerija tad-Dokument" fuq e-Ted (ara t-taqsima hawn fuq "indirizzi tal-Internet").
IIl.2)Il-qagħda ekonomika u finanzjarja:
Ara s-Sejħa għal espressjoni ta' interess (Stedina għal applikazzjonijiet) taħt "Il-Librerija tad-Dokument" fuq e-Ted (ara t-taqsima hawn fuq "indirizzi tal-Internet").
III.3)Il-ħila teknika:
Ara s-Sejħa għal espressjoni ta' interess (Stedina għal applikazzjonijiet) taħt "Il-Librerija tad-Dokument" fuq e-Ted (ara t-taqsima hawn fuq "indirizzi tal-Internet").
III.4)Il-ħila professjonali:
Ara s-Sejħa għal espressjoni ta' interess (Stedina għal applikazzjonijiet) taħt "Il-Librerija tad-Dokument" fuq e-Ted (ara t-taqsima hawn fuq "indirizzi tal-Internet").


Ir-IV Taqsima: Il-proċedura

IV.1)It-tip ta' proċedura
Ristretta
IV.2)Ir-raġunijiet għat-twarrib
L-applikanti se jinżammu milli jieħdu sehem f'kuntratt jekk:
(a) huma falluti, qiegħed jingħalqilhom in-negozju jew waqqfu l-attivitajiet tan-negozju, l-affarijiet tagħhom qegħdin ikunu amministrati mill-qorti, daħlu fi ftehim mal-kredituri, jew miżuri tal-istess tip jew huma s-suġġett ta' xi proċeduri ta' dak it-tip, jew jinsabu f'xi sitwazzjoni bħal din li ġejja minn proċedura tal-istess tip li taqa' taħt il-leġiżlazzjoni jew ir-regolamenti nazzjonali;
(b) kienu nstabu ħatja ta' nuqqas marbut mal-imġiba professjonali tagħhom permezz ta' sentenza li ma tistax tkun appellata;
(ċ) kienu nstabu ħatja ta' nuqqas serju fl-imġiba professjonali;
(d) huma ma mxewx mal-obbligi marbuta mal-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jew tat-taxxi;
(e) huma ħatja ta' misrappreżentazzjoni serja fil-provvista tat-tagħrif meħtieġ mid-dipartiment tal-awtorizzazzjoni.
IV.3)Il-kriterji tal-għażla:
Ara s-Sejħa għal espressjoni ta' interess (Dokument prinċipali) (taħt "Il-Librerija tad-Dokument" fuq e-Ted).
IV.4)Tagħrif amministrattiv
IV.4.1)In-numru ta' referenza tal-fajl:
CEI/2018/SRSS/01
IV.4.2)Iż-żmien li fih tibqa' tgħodd il-lista li titħejja permezz ta' din is-sejħa għal espressjonijiet ta' interess:
Il-lista se tkun valida għal 4 snin mid-data li fiha din in-notifika tintbagħat lill-Uffiċċju għall-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Biex applikazzjonijiet jidhru f'din il-lista, jistgħu jintbagħtu fi kwalunkwe żmien tul il-perijodu ta' validità ta' din il-lista, bl-eċċezzjoni tal-aħħar 3 xhur ta' dak il-perijodu.
IV.4.3)Il-limitu taż-żmien għat-tfigħ tal-applikazzjonijiet:
2.11.2021
IV.4.4)L-ilsien (l-ilsna) li bih (bihom) għandhom isiru l-applikazzjonijiet:
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
Oħrajn: Il-lingwa użata mill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt hija l-Ingliż.


Is-VI Taqsima: Tagħrif kumplimentari

VI.1)Il-preżentazzjoni u t-tfigħ tal-applikazzjonijiet:
Ara s-Sejħa għal espressjoni ta' interess (Dokument prinċipali) (taħt "Il-Librerija tad-Dokument" fuq e-Ted.)
VI.3)Id-data tad-dispaċċ ta' dan l-avviż:
2.2.2018