Bauleistung - 68208-2017

23/02/2017    S38

Ungarn-Budapest: Bauarbeiten

2017/S 038-068208

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NFSI – Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: AK22584
Postanschrift: Horvát utca 14–24.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU101 Budapest
Postleitzahl: 1027
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): dr. Szalma Borbála
E-Mail: borbala.szalma@nfsi.hu
Telefon: +36 13233485
Fax: +36 13233499
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://nfsi.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://nfsi.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://kozzetetel.provitalzrt.hu
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postanschrift: Alkotás utca 53. E épület III. emelet
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU101 Budapest
Postleitzahl: 1123
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): dr. Schmalz Péter (FAKSZ – lajstromszám: 00088)
E-Mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961010
Fax: +36 17961001
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://nfsi.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://nfsi.hu
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postanschrift: Alkotás utca 53. E épület III. emelet
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1123
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): dr. Schmalz Péter (FAKSZ – lajstromszám: 00088)
Telefon: +36 17961010
E-Mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
NUTS-Code: HU101 Budapest
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://nfsi.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://nfsi.hu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 500 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45262700 Umbau von Gebäuden
45262800 Ausbau von Gebäuden
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45260000 Dachdeckarbeiten und Spezialbauarbeiten
45262300 Betonarbeiten
45261400 Verschalungsarbeiten
45262522 Mauerwerksarbeiten
45262600 Diverse Spezialbauarbeiten
45313100 Installation von Aufzügen
45315100 Elektrotechnikinstallation
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45324000 Gipskartonarbeiten
45350000 Maschinentechnische Installationen
45400000 Baufertigstellung
45420000 Bautischlerei-Einbauarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45421140 Bautischlerei-Einbauarbeiten mit Metall, außer Türen und Fenstern
45430000 Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten
45442100 Anstricharbeiten
45443000 Fassadenarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-Code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A keretmegállapodás fő tárgya ajkérő hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítása Magyarországon a keretösszeg erejéig, a kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumok szerint.

Mennyiség: nettó 500 Mrd HUF keretösszeg. Ajkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses keret ne kerüljön teljes mértékben megrendelésre.

A projekttel érintett részben műemlék épületek (közhasználatú építmény vagy állami/önkormányzati fenntartású intézmények, honvédelmi és/vagy rendvédelmi szervezet létesítmények, egészségügyi intézmények) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épültek, nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai, épületfizikai és épületszerkezeti követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét illetve energetikai korszerűsítésétis tartalmazza a mindenkor hatályos (jelenleg 7/2006. (IV.24.) TNM) rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. Szükségesek járulékos és kapcsolódó kiegészítő és építési munkák is.

Versenyújranyitásonként a várható főbb feladatok átlagos meghatározó mennyiségei az alábbiak:

— a fűtött tereket a külső tértől (vagy egyéb fűtetlen tértől) elhatároló felületek (a névleges méretek alapján számolva) homlokzati nyílászárók cseréje: 5 000 m²,

— a fűtött tereket a külső tértől (vagy egyéb fűtetlen tértől) elhatároló felületei tekintetében legalább összesen 12 000 m² homlokzati és/vagy lábazati hőszigetelés,

— 3 000 m² homlokzati hőszigetelés készült tégla vagy kerámia lapburkolattal és/vagy átszellőztetett homlokzatburkolattal,

— a fűtött tereket a külső tértől elhatároló felületei tekintetében 5 500 m² lapostető vagy zárófödém hő- és vízszigetelése,

— a fűtött tereket a fűtetlen tértől elhatároló felületei tekintetében 3 000 m² padlástéri és/vagy búvótéri hőszigetelés,

— 400 m² felületű vagy 200 000 Wp teljesítményű napkollektor és/vagy napelem beépítése és a hozzá szükséges megújuló energia-hasznosító rendszer kiépítése,

— 10 szintes épületben hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kiépítése.

Az energetikai korszerűsítést célzó építészeti felújítási munkák az épület külső (vagy egyéb fűtetlen tértől) határoló szerkezeteit érintik és az ezekhez kapcsolódó járulékos és kiegészítő munkákat jelentik túlnyomórészt az épület folyamatos rendeltetésszerű üzemelése mellett. Hőszigetelésre kerülnek az épület(ek) homlokzati (vagy egyéb fűtetlen tértől elválasztó) falai, a lábazatok és a lapostetők, valamint egyes épületek esetén az alsó fűtött használati szint alatti födémnek is. A lapostetők hőszigetelése kapcsán túlnyomórészt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat vagy energetikailag kell korszerűsíteni a nyílászárókat (üvegcsere, tömítések beépítése).

Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a VRF rendszerű, hőszivattyús hűtési rendszert, a fűtési rendszer szabályozását. Beépítésre kell kerülniük hőcserélőknek és korszerű radiátoroknak,hőleadóknak is, valamint kialakítandó hővisszanyerős szellőzőrendszer, adott esetben hőcserélővel kell szétválasztani a távhővezeték és az épület hőleadó rendszerét. Telepítésre kell kerülnie napkollektoros rendszernek és/vagy napelemes rendszernek és/vagy hőszivattyús rendszernek és/vagy geothermikus rendszernek is.

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (szakmai ajánlattal alátámasztva) / Gewichtung: 30
Kostenkriterium - Name: Ajánlati árelem: ellenszolgáltatási nettó árindex (nettó HUF; kettő tizedesjegyre kerekítve) / Gewichtung: 63
Kostenkriterium - Name: Ajánlati árelem: a mintaköltségvetésben nem szereplő kiegészítő tételekre megajánlott munkanemenkénti súlyozott átlagos rezsióradíj a TERC GOLD program által elszámolt normatételekhez (nettó HUF/óra) / Gewichtung: 7
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 500 000 000 000.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: KEHOP vagy bármely más Operatív Program.
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Akérő a részajánlattétel lehetőségét műszaki szakmai és finanszírozási okokból kizárja, melynek részletes indokait a dokumentációban fejti ki.

A III.1.3 pontban az M.2. alk. min. köv. „XYX” szövege = „vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és aki részt vett legalább 1 db sikeres átadás-átvétellel lezárt” szöveggel.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban: „Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a „Kr.” 8., 10., 12-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A „Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen felhívás feladásának napjánál.

Az ajánlattevő alkalmasságára előírt feltételek:

A „Kr.” 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek.

SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét – ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (1) c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (Kr.) 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. b) pontja alapján – ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét – csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül, jelen felhívás feladását megelőző 3 (három) – számviteli beszámolóval – lezárt üzleti év vonatkozásában.

Ha a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolók adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.

Ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozatának benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az előző 3 lezárt üzleti év tevékenységének eredménye vonatkozásában.

Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a jelen felhívásban meghatározott értéket.

P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes és a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (6)-(7) bekezdései szerinti esetekre az igazolással kapcsolatban.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

P.1. a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye a jelen felhívás feladását megelőző 3 számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.

Ha az ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő P.1. pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el legalább a 2 600 000 000 HUF összeget;

P.2. jelen felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele összesen nem érte el legalább a 3 000 000 000 és a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el legalább a 2 600 000 000 összeget.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 1 felel meg.

A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65.§ (7) alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A 321/2015. (X.30.) kr 1.§ (1) alapján az ajtevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alk követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az ESPD-ben.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajtevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:

M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 96 hónap befejezett és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése ajtevő, illetve az alk igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22.§ (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza min. a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az építési beruházás tárgyát, az alkalmassági követelmények megállapításához szükséges mennyiségi/ellenszolgáltatási és/vagy műszaki tartalomra vonatkozó adatokat, az ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF) és, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az előírt alk követelményeknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülniük. A cégszerűen aláírt nyilatkozatban meg kell jelölni, hogy a referenciaigazolásokban és nyilatkozatokban bemutatott referenciák mely alk minimumkövetelmény igazolására vonatkoznak.

A felhívás feladását megelőző 96 hónapban teljesítettnek minősül a referencia (továbbiakban: ref), ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére is jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapban került sor.

Amennyiben az ajtevő a referenciát közös ajtevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a regyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajtevő a ref mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét, tekintettel a 321/2015. Kr. 22. § (5) bek.re. Amennyiben a ref igazolás vagy nyilatkozat -oszthatatlanság miatt – nem állítható ki, Ajánlatkérő olyan arányban fogadja el a ref igazolást vagy nyilatkozatot, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajtevő vagy részvételre jelentkező a teljesítése alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alk követelmény pontos számának megjelölésével, akiket az ajtevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.

Ha az M.2.a)-M.2.d) pontokra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor annak megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. Az ajánlatban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol a jogosultság fennállása ellenőrizhető.

Ha az ellenőrzésére nincsen mód és a megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajtevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.

Ajkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bek.re, továbbá a 321/2015. (X. 30.) kr 24. § (1)-(2) bek.re.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1. Alkalmatlan az Atevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben teljesített és befejezett (sikeres műszaki átadás átvétellel lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített energiahatékonysági felújításra és/vagy korszerűsítésre vonatkozó alábbi referenciával/referenciákkal:

A. -1 szerződésben („sz”) teljesített ref., amely munka az érintett épület(ek) folyamatos rendeltetésszerű használatának biztosítása mellett lett elvégezve és

— értéke elérte a nettó (n) 400 000 000 (M) HUF-ot vagy

— a 15 000 m² energiahatékonysági célból kivitelezett felületet;

B. összesen legalább nettó 2 500 000 000 HUF értékű vagy 100 000 m² energiahatékonysági célból kivitelezett felületre vonatkozó ref. – a ref. max. 3 „sz”ből teljesíthető

C. – olyan munkák, amely során a fűtött tereket a külső tértől elhatároló felületei tekintetében (a névleges méretek alapján számolva) legalább összesen 3 500 m² vagy n 260 000 000 HUF értékű homlokzati nyílászárók cseréje készült – a ref. max. 2 „sz”ből teljesíthető;

D. – olyan munkák, amely során a fűtött tereket a külső tértől elhatároló felületei tekintetében legalább összesen 9 000 m² vagy n 135 000 000 HUF értékű homlokzati és/vagy lábazati hőszigetelés készült – a ref. max. 2 „sz”ből teljesíthető;

E. – 1 „sz”ben teljesített ref., amely során legalább 1 700 m² vagy n 75 000 000 HUF értékű homlokzati felület hőszigetelésen készült tégla vagy kerámia lapburkolattal vagy átszellőztetett homlokzatburkolattal;

F. -1 „sz”ben teljesített ref., amely során a fűtött tereket a külső tértől elhatároló felületei tekintetében legalább összesen 3 000 m² vagy n 65 000 000 HUF értékű zárófödém és/vagy lapostető hő- és vízszigetelése készült;

G. -1 „sz”ben teljesített ref., amely során a fűtött tereket a fűtetlen tértől elhatároló felületei tekintetében legalább összesen 1 000 m² vagy n 10 000 000 HUF értékű padlástéri és/vagy búvótéri hőszigetelés készült;

H. -1 „sz”ben teljesített ref., amely során összesen legalább 300 m² felületű vagy 150 000 Wp teljesítményű vagy n 50 000 000 HUF értékű napkollektor és/vagy napelem beépítése és a hozzá szükséges megújuló energia-hasznosító rendszer kiépítése készült;

I. -1 „sz”ben teljesített ref., amely során legalább 7 szintes épületben megvalósított vagy n 25 000 000 HUF értékű hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kiépítése készült;

J. -1 „sz”ben műemlék épületen teljesített ref., amely tartalmazott homlokzati nyílászáró cserét és/vagy felújítást; és/vagy meglévő hőszigeteletlen szerkezet hőszigetelését és/vagy hőszigetelési képességének javítását; és/vagy fűtési rendszer korszerűsítését és/vagy szabályozható módon történő újraépítését.

Közhasználatú építmény 1997.évi LXXVIII. tv 2.§ 9.pontja szerint.

Az egyenértékűség szempontjából ajkérő a 322/2015.(X.30.) kr. 23. § (1)-(2) bek. alapul véve jár el továbbá a 34. § (4) bek-t is alkalmazza.

M.2. Alkalmatlan az Ajtevő, aki nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

a) 1 fő, aki rendelkezik(rend) a 266/2013.(VII.11.) kr (MV-É-M) „XYX”, épületenergetikai korszerűsítésére és/vagy felújítására vonatkozó magasépítési beruházás kivitelezésének helyszíni irányításában, amely során homlokzati hőszigetelés és/vagy nyílászáró csere és/vagy zárófödém szigetelés és/vagy lapostető szigetelés is megvalósult;

b) 1 fő, aki rend. a kr (MV-É) „XYX”, épületenergetikai korszerűsítésére és/vagy felújítására vonatkozó magasépítési beruházás kivitelezésének helyszíni irányításában, amely során homlokzati hőszigetelés és/vagy nyílászáró csere és/vagy zárófödém szigetelés és/vagy lapostető szigetelés is megvalósult;

c) 1 fő, aki rend. a kr (MV-ÉG) „XYX”, épületenergetikai korszerűsítésére és/vagy felújítására vonatkozó magasépítési beruházás kivitelezésének helyszíni irányításában, amely során napenergia alapú használati melegvíz termelés kiépítése és/vagy épületgépészeti korszerűsítés is megvalósult;

d) 1 fő, aki rend. a kr (MV-ÉV) „XYX”, magasépítési beruházás villamossági kivitelezésének helyszíni irányításában.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szállítói és utófin.tám.int.: 100 %.

Az ajtétel, az elszám., a szerz. és a kifiz. pénzneme: HUF.

Tart.keret az eseti megrendelések esetében max. 10 %.

Az ellenszolg. kiegyenlítése a Ptk.6:130.§(1)-(2),Kbt.135.§(1)-(2),(4)-(6), és a 272/2014. (XI.5.) Kr. szerint a teljesítés és a helyesen kiállított (rész)számla kifizetésre kötelezett általi kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a nyertes a telj.hez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 135.§ (3) és a Kr. 1.melléklete szerint történik a fizetés.

15-15 %-onként részszámla,végszámla: 10 %.

Részszámla összegét az elismert szerz. szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a nettó ellenszolg. szerz. megvalósult értékét nem haladhatja meg.

„Kr.” 119.§ (1): Ajkérő köteles biztosítani a szállító részére a szerződés tart.keret nélküli elsz.ható összeg 50 %-ának megfelelő előleg igénylésének lehetőségét.

Főbb jogszab:

2015. évi CXLIII. tv,

272/2014. (XI.5.) „Kr.”,

2013. évi V. tv,

2003. évi XCII. tv 36/A §.

Fiz. felt. részletesen közbesz. dok-ban.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/03/2017
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/05/2017
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/03/2017
Ortszeit: 11:00
Ort:

Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Alkotás utca 53. E épület III. emelet.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Atevő (AT),alk. ig.ban résztvevő csatolja: ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, v 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

2. AT foly.ban lévő cégbírósági vált. bejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott vált. bejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság általi igazolást csatolja, nemlegesség esetén nyilatkozatot

3. Aj.nak tartalmaznia kell:

— Kbt. 66.§(6) a)-b) nyil.t,

— Kbt. 66.§(2) ajtevő eredeti kifejezett nyil.t,

— Kbt. 66.§(4) nyil.t,

— Kbt. 66.§(5) szerint felolvasólap.

4. A Kbt. 71.§(6) 2. mondata szerinti esetben HP-t AK biztosítja.

5. Kötbér: szerződés olyan okból történő késedelmes v hibás teljesítése v meghiúsulása esetén, amelyért nyertes felelős (keretmegáll. 2. része tekintetében).

Előleg-visszafizetési bizt.: előleg igénylése és bizt. nyújtása esetén (keretmegáll. 2. része tekintetében).

Teljesítési bizt.: szerz. szerinti, nettó 2 %, melynek rendelkezésre bocsátása az egyedi szerződések megkötésének feltétele.

Jólteljesítési bizt.: szerz. szerinti, nettó 2 % (keretmegáll. 2. része tekintetében).

Jótállás: 36 hónap, keretmegáll. 2. része tekintetében (részletesen a szerz.tervezetben).

6. Részszempontok (rsz) szerinti ért. során adható pontszám alsó-felső határa: 1-10 pont; 1 p legrosszabb, 10 p legjobb érték.

Módszerek ism, mellyel AK megadja pontszámokat: Az 1. rsz esetén a pontkiosztás és az egyenes arányosítás módszerével KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. m. B.1. pontja szerinti módszer és a A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerének együttes alkalmazásával történik a dokumentációban részletezettek alapján.

A 2. és 3. rsz esetében KH útmutatója A.1. ba) pont szerinti fordított arányosítással.

Pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra,kerekítés: 2 tizedesjegyig.

7. A P1-P2 és M1-M2 pontokban előírt feltételek és ig.i módok minősített AT jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

8. Ajánlati bizt: 20 M HUF 10023002-00336372-00000017 bankszámlára átutalni v. befizetni v. a Kbt. 54.§ (2) más formában is teljesíthető, befiz. v átutalási kivonat, garancianyilatkozat v kezességvállalást tart. kötelezvény ajánlatban csatolással dokban részl. szerint.

9. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és árazott mintaköltségvetést, valamint rezsióradíj táblázatot csatolni a dok. szerint.

10. Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

11. A Kbt. 29. § (1)-(2) alapján AK jelen eljárást más AK nevében is, a konzorciumvezetőjeként folytatja le.

12.Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. Követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást v. nyilatkozatot eredetiben szükséges becsatolni. AK nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását elfogadja.

13. Közös ajtétel esetén csatolni kell közös ATők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.

14. A nyertesnek a dokumentáció szerinti fel.bizt.sal kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt az egyedi szerződések megkötésekor be kell nyújtania (800 000 000 HUF/év és 300 000 000 HUF/kár).

15. Előírt biztosíték Kbt. 134.§ (4) bek. szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ATnek Kbt. 134.§ (5) alapján az ajánlatban nyíl. kell.

16. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 a), b), c) és d) pontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell megjelölt érvényes jogosultsággal.

17. AK helyszíni bejárást nem tart.

18. Irányadó idő Mo-i helyi idő.

19. Eljárás 2. része a Kbt. 53.§ (5)-(6) alapján fenntartott.

20. Keretmegállapodás 2. részére Kbt. 105.§ (2) bek c) pontja irányadó.

21. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2)bek e) pontját.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/02/2017