A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 68538-2016

Normál nézet megjelenítése

01/03/2016    S42

Belgium-Brüsszel: Különféle tanulmányok

2016/S 042-068538

Előzetes tájékoztató

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology
Postai cím: avenue de Beaulieu 25
Város: Brussels
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Lásd a II.B. szakasz II.8. pontját.

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/digital-agenda/

A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/dgs/connect/

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: Kommunikációs hálózatok, tartalmak és technológia.
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

IIB. szakasz: A szerződés tárgya (Árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés)

II.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Különféle tanulmányok.
II.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
II.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: nem
II.4)Az árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének és mennyiségének, illetve értékének rövid meghatározása:

Részek

A beszerzés részekből áll: nem
II.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79419000 Értékelési tanácsadó szolgáltatások, 79310000 Piackutatási szolgáltatások, 73210000 Kutatási tanácsadó szolgáltatások

II.6)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja
II.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.8)További információk:
II.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Intelligens rendszerek integrációja és intelligens tárgyak: hogyan lehet átjutni a „halál völgyén” és lehetővé tenni a „gyorsított” gyártást Európában? – SMART 2016/0004.
II.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
II.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: nem
II.4)Az árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének és mennyiségének, illetve értékének rövid meghatározása:
A tanulmány célkitűzése az intelligens rendszereknek a laboratóriumokból a piacra való kikerülését befolyásoló ösztönző tényezők, kihívások és akadályok mélyreható megértésének lehetővé tétele. A tanulmányban következésképpen azonosítani kell és meg kell fogalmazni azokat a megoldásokat, amelyek segítségével megszüntethetők az ilyen technológiák piaci bevezetését akadályozó szűk keresztmetszetek az intelligens rendszerek és intelligens tárgyak területén egyaránt, különösen a 7. kutatási keretprogram keretében megvalósított projektek e területen elért eredményeinek vizsgálata alapján. A vizsgálatnak az innovációs értéklánc egészére ki kell terjednie a technológiafejlesztéstől egészen a gyártásig és a piaci bevezetésig. A tanulmányban végül konkrét ajánlásokat kell megfogalmazni az e területekre irányuló uniós szakpolitikákra és programokra, különösen a Horizont 2020 projektre vonatkozóan, a kereskedelmi forgalmazás elősegítése, a piaci elfogadás akadályainak legyőzése és végül az innovációk pénzzé tétele érdekében.
A 10. és 11. kategória alatt indítandó szerződések teljes értéke: 790 000 EUR.

Részek

A beszerzés részekből áll: nem
II.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79419000 Értékelési tanácsadó szolgáltatások, 73210000 Kutatási tanácsadó szolgáltatások

II.6)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja
II.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.8)További információk:
Felelős egység: A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága, A4.

E-mail: cnect-a4@ec.europa.eu

II.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A jelentős piaci erőre (SMP) vonatkozó iránymutatások felülvizsgálata – SMART 2016/0015.
II.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
II.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: nem
II.4)Az árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének és mennyiségének, illetve értékének rövid meghatározása:
A tanulmány fő célkitűzése az információgyűjtés az erőfölény értékelésére vonatkozó, releváns ítélkezési és versenyjogi elvek fejlődésével kapcsolatban, különös tekintettel az elektronikus hírközlési ágazatban történő alkalmazásukra, valamint a 7. cikk szerinti, a jelentős piaci erőre vonatkozó gyakorlatra. A tanulmányban továbbá meg kell vizsgálni a jelentős piaci erőre vonatkozó jelenlegi iránymutatások által a nemzeti szabályozó hatóságok munkájában betöltött szerepet, valamint értékelni kell, hogy az iránymutatások hozzájárultak-e, és ha igen, hogyan járultak hozzá annak biztosításához, hogy az Európai Unió egészében egy összehangolt megközelítés érvényesüljön. Ez segíteni fogja a Bizottságot annak értékelésében, hogy hogyan lehetne az iránymutatásokat aktualizálni. Az értékelés hozzá fog járulni az uniós keretirányelvnek a piacalapú szabályozás tekintetében egységes végrehajtásának biztosítására irányuló prioritáshoz oly módon, hogy aktualizált és releváns iránymutatást biztosít a nemzeti hatóságoknak.
A 10. és 11. kategória alatt indítandó szerződések teljes értéke: 790 000 EUR.

Részek

A beszerzés részekből áll: nem
II.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79310000 Piackutatási szolgáltatások, 73210000 Kutatási tanácsadó szolgáltatások

II.6)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja
II.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.8)További információk:
Felelős egység: : A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága, B3.

E-mail: cnect-b3@ec.europa.eu

II.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Tanulmány az európai unióbeli frekvenciaelosztásról – SMART 2016/0019.
II.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
II.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: nem
II.4)Az árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének és mennyiségének, illetve értékének rövid meghatározása:
A tanulmány célkitűzése az, hogy segítse a Bizottságnak a valóban egységes elektronikus hírközlési piac létrehozására irányuló szakpolitika-fejlesztési erőfeszítéseit, mégpedig a vezeték nélküli széles sávú hálózatok esetében a rádiófrekvencia elosztása céljára a tagállamok által alkalmazott eljárások és feltételek technikai-gazdasági értékelése alapján, valamint annak a hatásnak az értékelése alapján, amelyet az Európai Unióban a harmonizáció hiányából fakadó eltérő elosztási feltételek gyakorolnak a nagy sebességű széles sávú hálózatok bevezetésére, valamint a magas színvonalú és versenyképes elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására az Európai Unió egészében. A tanulmányban meg kell határozni azokat a frekvenciaelosztási feltételeket, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolják a vállalkozásoknak a hálózatok kiépítésére irányuló döntéseire, valamint a magas színvonalú szolgáltatások nyújtására, továbbá az elemzéseknek ezeknek kell a középpontjában állniuk.
A 10. és 11. kategória alatt indítandó szerződések teljes értéke: 790 000 EUR.

Részek

A beszerzés részekből áll: nem
II.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

73210000 Kutatási tanácsadó szolgáltatások, 79419000 Értékelési tanácsadó szolgáltatások

II.6)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja
II.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.8)További információk:
Felelős egység: : A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága, B4.

E-mail: cnect-b4@ec.europa.eu

II.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Az online platformok információs aszimmetriájának elemzése – SMART 2016/0036.
II.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatási kategória száma 10: Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
II.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: nem
II.4)Az árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének és mennyiségének, illetve értékének rövid meghatározása:
— Bizonyítékok gyűjtése a platformok információs aszimmetriájáról (elterjedtség és gyakorlatok), különösen pedig arról, hogy a morális kockázat és a nemkívánatos szelekció az online platformok által végzett adatgyűjtés és -felhasználás eredménye-e.
— Bizonyítékok gyűjtése az információs aszimmetriának a piacon elérhető platformok és a vásárlók alkupozíciójára gyakorolt hatásáról.
A 10. és 11. kategória alatt indítandó szerződések teljes értéke: 790 000 EUR.

Részek

A beszerzés részekből áll: nem
II.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79310000 Piackutatási szolgáltatások

II.6)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja
II.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.8)További információk:
Felelős egység: : A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága, F1.

E-mail: cnect-f1@ec.europa.eu

II.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Széles sávú lefedettség Európában – SMART 2016/0043.
II.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatási kategória száma 10: Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
II.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: nem
II.4)Az árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének és mennyiségének, illetve értékének rövid meghatározása:
A tanulmány fő célkitűzése a széles sávú hozzáférési hálózatok kiépítésének nyomon követése, azaz a különféle vezetékes és vezeték nélküli széles sávú technológiák háztartások körében jellemző bevezetettségének felmérése, külön figyelmet fordítva az újgenerációs hozzáférési technológiákra. A technológiák a következők: DSL-, VDSL-, FTTP-, kábelmodemes, helyhez kötött, vezeték nélküli hozzáférés, műholdas és mobil, vezeték nélküli technológiák. Mind a teljes, mind a vidéki lefedettséget értékelni kell regionális szinten. A tanulmányban továbbá meg kell vizsgálni a különféle széles sávú sebességek szerinti lefedettséget. A szerződés 3 évre meghosszabbítható.
A 10. és 11. kategória alatt indítandó szerződések teljes értéke: 790 000 EUR.

Részek

A beszerzés részekből áll: nem
II.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79310000 Piackutatási szolgáltatások

II.6)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja
II.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.8)További információk:
Felelős egység: : A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága, F4.

E-mail: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
A széles sávú szolgáltatások rögzített árai Európában – SMART 2016/0044.
II.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatási kategória száma 10: Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
II.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: nem
II.4)Az árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének és mennyiségének, illetve értékének rövid meghatározása:
A tanulmány célkitűzése a fogyasztók számára biztosított, kiskereskedelmi, helyhez kötött, széles sávú szolgáltatások árának figyelemmel kísérése. Az Európai Bizottság ezt a tanulmányt annak felmérésére használja, hogy az ágazati szabályozás és a piaci fejlemények sora szélesebb technológiai választékot, több szolgáltatást és jobb árakat jelent-e az európai fogyasztók számára. A tanulmány felhasználásának másik célja pedig a tagállamok és harmadik országok árszintjeinek összehasonlítása. A tanulmányban a helyhez kötött hozzáférési technológiák kiskereskedelmi árát kell vizsgálni, ideértve az xDSL-, a kábelmodemes, az optikai szálas, továbbá a műholdas és a helyhez kötött, vezeték nélküli hozzáférést is. A mobil széles sávú termékek kiskereskedelmi ára alapjában véve nem képezi a tanulmány tárgyát. A szerződés 3 évre meghosszabbítható.
A 10. és 11. kategória alatt indítandó szerződések teljes értéke: 790 000 EUR.

Részek

A beszerzés részekből áll: nem
II.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79310000 Piackutatási szolgáltatások

II.6)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja
II.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.8)További információk:
Felelős egység: : A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága, F4.

E-mail: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Az e-kormányzatról készítendő teljesítményfelmérés, 2016 – jelentés – SMART 2016/0050.
II.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
II.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.4)Az árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének és mennyiségének, illetve értékének rövid meghatározása:
Az e-kormányzatról készítendő, 2016. évi teljesítményfelmérés keretében összegyűjtött adatok részletes elemzése, valamint háttérjelentés és betekintő jelentés készítése.
A 10. és 11. kategória alatt indítandó szerződések teljes értéke: 790 000 EUR.

Részek

A beszerzés részekből áll: nem
II.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

73210000 Kutatási tanácsadó szolgáltatások, 79419000 Értékelési tanácsadó szolgáltatások

II.6)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja
II.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.8)További információk:
Felelős egység: : A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága, F4.

E-mail: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Kreatív Európa – a piacra jutás és a promóciós tevékenységek felülvizsgálata – SMART 2016/0067.
II.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
II.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: nem
II.4)Az árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének és mennyiségének, illetve értékének rövid meghatározása:
A „Kreatív Európa – a piacra jutás és a promóciós tevékenységek felülvizsgálata – SMART 2016/0067” elnevezésű szerződés 3 fő célkitűzéssel bír. Először is, tekintettel arra, hogy a Kreatív Európa program Média alprogramjának „Piacra jutás” támogatási rendszeréről korábban nem készültek tanulmányok, a szerződés keretében el kell végezni annak eredményei visszamenőleges értékelését. Másodsorban értékelni kell a „Piacra jutás” rendszer keretében jelenleg végzett tevékenységeket, valamint azoknak az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) illetékes szolgálatai tevékenységeivel való, az átfedések kiküszöbölését célzó összehangolása folyamatát. Harmadsorban a tanulmányban meg kell határozni az olyan fejlesztések megvalósítási lehetőségeit, amelyek a támogatási rendszernek a 2017 utáni jövőjével kapcsolatos észrevételek alapjául fognak szolgálni.
A 10. és 11. kategória alatt indítandó szerződések teljes értéke: 790 000 EUR.

Részek

A beszerzés részekből áll: nem
II.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

73210000 Kutatási tanácsadó szolgáltatások, 79419000 Értékelési tanácsadó szolgáltatások

II.6)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja
II.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.8)További információk:
Felelős egység: : A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága, G6.

E-mail: cnect-g6@ec.europa.eu

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: http://ec.europa.eu/digital-agenda/

VI.2)További információk:
VI.3)Az általános szabályozásra vonatkozó információk
VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
18.2.2016