Servicii - 69093-2018

15/02/2018    S32

Belgia-Bruxelles: Furnizare a unui serviciu VSAT și de servicii de telefonie și de date mobile prin satelit în favoarea DG ECHO

2018/S 032-069093

Anunț de intenție

Prezentul anunț vizează reducerea termenelor pentru primirea ofertelor

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
Adresă: L-86
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Țară: Belgia
E-mail: ECHO-HQ-FieldICT@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/echo/
I.3)Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare a unui serviciu VSAT și de servicii de telefonie și de date mobile prin satelit în favoarea DG ECHO

Număr de referinţă: ECHO/D5/SER/2018/04
II.1.2)Cod CPV principal
32000000 Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare a unui serviciu VSAT și de servicii de telefonie și de date mobile prin satelit.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 18 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32000000 Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prestare de servicii VSAT.

II.2.5)Criterii de atribuire
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

De două ori în mod tacit timp de 24 de luni. Sub rezerva unei confirmări în oferta finală.

II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32000000 Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare de servicii de telefonie și de date mobile prin satelit.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

De două ori în mod tacit timp de 24 de luni. Sub rezerva unei confirmări în oferta finală.

II.2.10)Informații privind variantele
II.2.11)Informații privind opțiunile
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
15/03/2018

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.5)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire:

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Localitate: Luxemburg
Țară: Luxemburg
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/02/2018