Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 70158-2016

Prikaži smanjeni prikaz

02/03/2016    S43

Belgija-Bruxelles: Prethodna informacijska obavijest ENV za 2016.

2016/S 043-070158

 1.Javni naručitelj:

Europska komisija, Directorate-General for the Environment, Unit SRD.2 — Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGIJA. Tel. (+32-2-296.00.08). E-pošta: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Predviđena nabava za 2016.:

ENV A.1 — eko-inovacije i kružno gospodarstvo:
naslov projekta; okvirni mjesec objave; okvirni proračun u EUR; vrsta ugovora (SER, ETU ili FRA):
provedbena studija EMAS-a — daljnja integracija EMAS-a u EU-u i nacionalnom zakonodavstvu, razvoj regulatornih olakšica i ažuriranje odstupanja MSP-a; travanj 2016.; 150 000; SER;
provedba sustava za znak zaštite okoliša EU-a u području zastupanja dionika; travanj 2016.; 120 000; SER;
provedba i ocjena sukladnosti članka 11.1. Uredbe EU-a o znaku za okoliš; lipanj 2016.; 100 000; SER;
podrška za moguće politike kojima se provode metode utjecaja na okoliš; svibanj 2016.; 100 000; SER;
razvoj 24 modela pravila kategorija utjecaja proizvoda na okoliš (Product Environmental Footprint Category Rules – PEFCR) i 2 modela sektorskih pravila utjecaja organizacije na okoliš (Organisation Environmental Footprint Sectoral Rules – OEFSR); travanj 2016.; 280 000; SER;
komunikacija o alatima i politikama kružnih gospodarstva i njihovo promicanje (komunikacija o ekološkoj oznaci EU-a, EMAS-u, ETV-u i eko-inovacijama); lipanj 2016.; 1 200 000 (300 000 x 4); SER.
ENV A.2 — upravljanje otpadom i recikliranje:
naslov projekta; okvirni mjesec objave; okvirni proračun u EUR; vrsta ugovora (SER, ETU ili FRA):
studija o polikloriranim bifenilima (PCB-i); svibanj 2016.; 170 000; ETU.
ENV A.3 — kemikalije:
naslov projekta; okvirni mjesec objave; okvirni proračun u EUR; vrsta ugovora (SER, ETU ili FRA):
znanstvena i tehnička pomoć za daljnji razvoj i održavanje pokazatelja za praćenje ekoloških i zdravstvenih prednosti REACH-a; lipanj 2016.; 250 000; ETU;
studija u korist oblikovanja i ocjene netoksične strategije za zaštitu okoliša; svibanj 2016.; 200 000; ETU;
studija o pravnim i političkim pitanjima u vezi između kemikalija, proizvoda i otpada u odnosu na kružno gospodarstvo; lipanj 2016.; 250 000; ETU.
ENV B.1 — poljoprivreda, šume i tlo:
naslov projekta; okvirni mjesec objave; okvirni proračun u EUR; vrsta ugovora (SER, ETU ili FRA):
podrška provedbi tematske strategije za tlo; travanj 2016.; 360 000 (120 000 x 3); SER.
ENV B.2 — biološka raznolikost:
naslov projekta; okvirni mjesec objave; okvirni proračun u EUR; vrsta ugovora (SER, ETU ili FRA):
tehnička i znanstvena podrška u odnosu na provedbu Uredbe (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22.10.2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta; travanj 2016.; 1 350 000 (450 000 x 3); SER;
invazivne strane vrste — razvoj procjene rizika za rješavanje pitanja prioritetnih vrsta i poboljšanja prevencije; lipanj 2016.; 900 000 (300 000 x 3); ETU;
tehnička podrška u vezi s 2. ciljem strategije EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020. — održavanje i obnova ekosustava i njihovih usluga; svibanj 2016.; 870 000 (290 000 x 3); SER;
poslovna platforma i platforma biološke raznolikosti; svibanj 2016.; 300 000 (100 000 x 3); SER;
tehnička podrška za daljnji razvoj računovodstva prirodnog kapitala; svibanj 2016.; 420 000 (140 000 x 3); SER.
ENV B.3 — priroda:
naslov projekta; okvirni mjesec objave; okvirni proračun u EUR; vrsta ugovora (SER, ETU ili FRA):
tehnička i znanstvena podrška za provedbu direktiva o pticama i staništima; travanj 2016.; 1 800 000 (600 000 x 3); SER;
praćenje ocjene sukladnosti provjere; travanj 2016.; 500 000; SER;
procjena glavnih pokretača uspješne provedbe direktiva o prirodi; svibanj 2016.; 125 000; ETU;
sustav dodjele za mrežu Natura 2000; travanj 2016.; 1 200 000 (600 000 x 2); SER;
ublažavanje novih zaraznih bolesti vodozemaca radi suzbijanja gubitka u pogledu europske biološke raznolikosti prema zahtjevima Direktive o staništima; svibanj 2016.; 900 000; SER;
ublažavanje utjecaja vjetroturbina i drugih razvitaka u području obnovljivih izvora energije na populacije šišmiša, ptica i morskih životinja te na njihove migracijske rute; lipanj 2016.; 1 000 000; SER.
ENV C.1 — voda:
naslov projekta; okvirni mjesec objave; okvirni proračun u EUR; vrsta ugovora (SER, ETU ili FRA):
ocjena, pregled i razvoj vodne politike EU-a; ožujak 2016.; 12 000 000 (3 000 000 x 4 godine); FRA;
ekonomska studija o prednostima vodne politike EU-a i troškovima neprovođenja; travanj 2016.; 500 000; SER;
rad Tajništva Europskog inovacijskog partnerstva (na vodi); ožujak 2016.; 500 000; SER;
procjena političkih mogućnosti za održivo upravljanje hranjivim tvarima; travanj 2016.; 300 000; SER.
ENV C.2 — morski okoliš i vodna industrija:
naslov projekta; okvirni mjesec objave; okvirni proračun u EUR; vrsta ugovora (SER, ETU ili FRA):
ugovor o uslugama za pružanje podrške provedbi Okvirne direktive o pomorskoj strategiji (Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća); ožujak 2016.; 1 500 000 (500 000 x 3); SER;
ugovor o uslugama za pružanje podrške aktivnostima u vezi s politikom EU-a o integriranom upravljanju obalom i pomorskom prostornom planiranju; ožujak 2016.; 600 000 (200 000 x 3); SER;
okvirni ugovor o uslugama koje se odnose na usklađivanje između različitih morskih regija u provedbi pristupa ekosustava; ožujak 2016.; 8 000 000 (4 000 000 x 2); FRA;
okvirni ugovor o uslugama kojima se podržava postizanje dobrog stanja okoliša morskih voda u sklopu Okvirne direktive o pomorskoj strategiji; ožujak 2016.; 12 000 000 (6 000 000 x 2); FRA.
ENV C.3 — zrak:
naslov projekta; okvirni mjesec objave; okvirni proračun u EUR; vrsta ugovora (SER, ETU ili FRA):
podrška programu Čisti zrak za Europu i stručnim skupinama; svibanj 2016.; 275 000; SER;
jačanje sposobnosti za osiguranje kvalitete/kontrolu kvalitete inventara emisija; veljača 2016.; 1 000 000; SER;
trenutačna praksa u provedbi dobavljača brodskog goriva i mogućnosti za poboljšanje; lipanj 2016.; 75 000; SER;
podrška dijalozima među državama u pogledu čistog zraka; veljača 2016.; 520 000; SER.
ENV D.2 — provođenje, kohezijska politika i europski semestar, skupina 2.:
naslov projekta; okvirni mjesec objave; okvirni proračun u EUR; vrsta ugovora (SER, ETU ili FRA):
suradnja s nacionalnim sucima u području zakona o zaštiti okoliša; travanj 2016.; 1 200 000 (preko 4 godine); FRA.
ENV D.3 — provođenje, kohezijska politika i europski semestar, skupina 3.:
naslov projekta; okvirni mjesec objave; okvirni proračun u EUR; vrsta ugovora (SER, ETU ili FRA):
provjera sukladnosti mjera država članica za prijenos direktiva u sektoru zaštite okoliša i tehničke procjene usklađenosti država članica s primjenjivim zakonima EU-a o zaštiti okoliša (grupa 1 i grupa 2); ožujak 2016.; 5 200 000 (1 100 000 x 4 za grupu 1) (200 000 x 4 za grupu 2); FRA (4 godine).
ENV D.4 — upravljanje, informacije i izvješćivanje:
naslov projekta; okvirni mjesec objave; okvirni proračun u EUR; vrsta ugovora (SER, ETU ili FRA):
okvirni ugovor o administrativnoj, tehničkoj i pravnoj podršci za provedbu instrumenata i politika upravljanja okolišem; veljača; 6 000 000 preko 4 godine; FRA.
ENV E.1 — međunarodni, regionalni i bilateralni odnosi:
naslov projekta; okvirni mjesec objave; okvirni proračun u EUR; vrsta ugovora (SER, ETU ili FRA):
studija o utjecaju na okoliš potrošnje palminog ulja i o postojećim standardima održivosti; svibanj 2016.; 100 000; ETU.
ENV E.2 — globalna održivost, trgovina i multilateralni sporazumi:
naslov projekta; okvirni mjesec objave; okvirni proračun u EUR; vrsta ugovora (SER, ETU ili FRA):
provedba obveza Komisije u skladu s Uredbom EU-a o pristupu i podjeli dobiti; lipanj 2016.; 130 000; SER;
praćenje provedbe i primjene Uredbe EZ-a o trgovini divljom florom i faunom; ožujak 2016.; 350 000; SER;
usluge podrške za provedbu zakona o šumama, upravljanju i trgovini (FLEGT) i Uredbe EU-a o drvu; travanj 2016.; 300 000; SER.
ENV F.1 — analiza učinkovitosti resursa i gospodarstva:
naslov projekta; okvirni mjesec objave; okvirni proračun u EUR; vrsta ugovora (SER, ETU ili FRA):
razvoj skupa pokazatelja kružnog gospodarstva; svibanj 2016.; 150 000; SER;
sveobuhvatno modeliranje okoliša i politika zaštite okoliša (overarching modelling of the environment and environmental policies – OMEEP); svibanj 2016.; 300 000; ETU;
razvoj internetskih platformi diljem EU-a za nekonvencionalna fosilna goriva; svibanj 2016.; 250 000; SER;
podrška savjetodavnoj strategiji o regulatornim i/ili neregulatornim mjerama koje treba razviti nakon pregleda učinkovitosti Preporuke Komisije оd 22.1.2014 o minimalnim načelima u pogledu istraživanja i proizvodnje ugljikovodika (poput plina iz škriljevca) primjenom postupka hidrauličkog lomljenja s pomoću velikog volumena fluida (2014/70/EU); svibanj 2016.; 100 000; SER;
provedba zaključaka pregleda učinkovitosti Preporuke Komisije (2014/70/EU); svibanj 2016.; 320 000; SER;
učinkovitost resursa i radna mjesta; svibanj 2016.; 190 000; SER;
novi poslovni modeli i suradničko gospodarstvo; svibanj 2016.; 170 000; SER.
ENV F.3 — znanje, rizici i urbani okoliš:
naslov projekta; okvirni mjesec objave; okvirni proračun u EUR; vrsta ugovora (SER, ETU ili FRA):
ugovor za obavijest o novostima s portala Science for Environment Policy; veljača 2016.; 495 000 (165 000 x 3); SER;
metodološki okvir za određivanje rizika koji nastaju za okoliš; ožujak 2016.; 100 000; ETU.