Szolgáltatások - 70158-2016

Normál nézet megjelenítése

02/03/2016    S43

Belgium-Brüsszel: ENV előzetes összesített hirdetmény 2016

2016/S 043-070158

 1.Ajánlatkérő:

Európai Bizottság, Directorate-General for the Environment, Unit SRD.2 – Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGIUM. Tel. (+32-2-296.00.08). E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.A 2016-ra tervezett közbeszerzés:

ENV A.1 – Ökoinnováció és körforgásos gazdaság:
a projekt címe; a közzététel tervezett dátuma; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER [szolgáltatási], ETU [tanulmánykészítési] vagy FRA [keretszerződés]):
Az EMAS végrehajtási tanulmánya – az EMAS az uniós és nemzeti jogszabályokba való további integrációja, szabályozási könnyítéssel kapcsolatos fejlemények a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos eltérések aktualizálása; 2016. április; 150 000; SER;
az EU ökocímkerendszer végrehajtása az érdekelt felek képviselete területén; 2016. április; 120 000; SER;
az uniós ökocímke rendelet 11. cikke 1. pontja szerinti megfelelőség végrehajtása és értékelése; 2016. június; 100 000; SER;
támogatás az ökológiai lábnyommal kapcsolatos módszerek végrehajtásáról szóló lehetséges végrehajtási szabályozások tekintetében; 2016. május; 100 000; SER;
24 PEFCR ( a termékek élettartamuk alatti környezeti hatásával kapcsolatos) és 2 OEFSR (szervezet környezeti hatására vonatkozó ágazati szabályokra vonatkozó) modell kifejlesztése; 2016. április; 280 000; SER;
a körforgásos gazdaság eszközeiről és szakpolitikáiról (az EU az ökocímke, EMAS, ETV [környezetvédelmi technológiai hitelesítés] és az ökoinnovációval kapcsolatos közleménye) szóló közlemény és ezek reklámozása; 2016. június; 1 200 000 (300 000 x 4); SER.
ENV A.2 – hulladékgazdálkodás és -újrahasznosítás:
a projekt címe; a közzététel tervezett dátuma; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
tanulmány a PCB-ről (poliklórozott bifenilek); 2016. május; 170 000; ETU.
ENV A.3 – vegyi anyagok:
a projekt címe; a közzététel tervezett dátuma; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
tudományos és szakmai segítségnyújtás a REACH környezeti és egészségügyi előnyeinek megfigyelését szolgáló mutatószámok továbbfejlesztése és karbantartása céljából; 2016 június; 250 000; ETU;
a nontoxikus környezetstratégia megfogalmazását és értékelését támogató tanulmány; 2016. május; 200 000; ETU;
tanulmány a körforgásos gazdasággal kapcsolatos, a vegyipari hulladékok interfészével összefüggő jogi és szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatban 2016. június; 250 000; ETU.
ENV B.1 – mezőgazdaság, erdők és talaj:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
a talajjal kapcsolatos tematikus stratégia végrehajtásának támogatása; 2016. április; 360 000 (120 000 x 3); SER.
ENV B.2 – biodiverzitás:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
az Európai Parlament és a Tanács, az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 22.10.2014 keltezésű 1143/2014 rendelete végrehajtásának szakmai és tudományos támogatásáról; 2016. április; 1 350 000 (450 000 x 3); SER;
idegenhonos inváziós fajok – a kiemelt fajok elleni küzdelemre vonatkozó kockázatértékelés elkészítése; 2016. június; 900 000 (300 000 x 3); ETU;
a 2020-ig tartó uniós biodiverzitási stratégia 2-es számú célkitűzésével kapcsolatos szakmai támogatás – az ökoszisztémák és szolgáltatásaik fenntartása és helyreállítása; 2016. május; 870 000 (290 000 x 3); SER;
üzleti és biodiverzitási platform; 2016. május; 300 000 (100 000 x 3); SER;
a természeti tőkére vonatkozó számviteli eljárások továbbfejlesztéséhez nyújtott szakmai támogatás; 2016. május; 420 000 (140 000 x 3); SER.
ENV B.3 – természet:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
a madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvek végrehajtásának szakmai és tudományos támogatása; 2016. április; 1 800 000 (600 000 x 3); SER;
megfelelőségi vizsgálat értékelésének nyomon követése; 2016. április; 500 000; SER;
a természetvédelmi irányelvek sikeres végrehajtása fő elősegítő tényezőinek értékelése; 2016. május; 125 000; ETU;
Natura 2000 odaítélési rendszer; 2016. április; 1 200 000 (600 000 x 2); SER;
az Európai biodiverzitás csökkenésének ellentételezését szolgáló, a kétéltűeket veszélyeztető fertőző betegségek terjedésének mérséklése az élőhelyvédelmi irányelvben foglaltaknak megfelelően; 2016 május; 900 000; SER;
a szélturbinák és a megújuló energiával kapcsolatos egyéb fejlesztések által a denevérekre, madarakra és tengeri állatpopulációkra és azok vándorlási útvonalaira gyakorolt hatás mérséklése; 2016. június; 1 000 000; SER.
ENV C.1 – víz:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
értékelés, az uniós vízügyi szakpolitika felülvizsgálata és alakulása; 2016. március; 12 000 000 (3 000 000 x 4 év); FRA;
az uniós vízügyi szakpolitika előnyeivel és az alkalmazás mellőzésének költségeivel kapcsolatos gazdasági tanulmány; 2016. április; 500 000; SER;
(vízügyi) európai innovációs partnerségi titkárság működtetése; 2016. március; 500 000; SER;
fenntartható tápanyag-gazdálkodás szakpolitikai lehetőségeinek felmérése; 2016. április; 300 000; SER.
ENV C.2 – tengeri környezet és vízágazat:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv (az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EC irányelve) végrehajtásának támogatására irányuló szolgáltatási szerződés; 2016. március; 1 500 000 (500 000 x 3); SER;
tengeri és part menti területek integrált kezelésével kapcsolatos uniós szakpolitikához kapcsolódó tevékenységek támogatására irányuló szolgáltatási szerződés; 2016. március; 600 000 (200 000 x 3); SER;
az ökoszisztéma-megközelítés alkalmazása terén a különféle tengeri régiók közötti koordinációhoz kapcsolódó szolgáltatásokra irányuló keretszerződés; 2016. március; 8 000 000 (4 000 000 x 2); FRA;
a tengervizek jó környezeti státusza elérését támogató szolgáltatásokról szóló keretszertződés a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv értelmében; 2016. március; 12 000 000 (6 000 000 x 2); FRA.
ENV C.3 – légi:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
támogatás a Tiszta levegőt Európának Fórum és szakértői csoportok számára; 2016. május; 275 000; SER;
kapacitásfejlesztés az emissziókataszterek minőségbiztosítása/minőség-ellenőrzése céljából; 2016. február; 1 000 000; SER;
a tengeri üzemanyag-szállítókkal és a fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos végrehajtás jelenlegi gyakorlata; 2016. június, 75 000; SER;
a Tiszta levegőt Európának elnevezésű program országaival kapcsolatos párbeszéd támogatása; 2016. február; 520 000; SER.
ENV D.2 – végrehajtás, kohéziós szakpolitika és európai szemeszter, 2. klaszter:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
együttműködés a nemzeti bírákkal környezetvédelmi jog terén; 2016. április; 1 200 000 (4 éven át; FRA).
ENV D.3 – végrehajtás, kohéziós szakpolitika és európai szemeszter, 3. klaszter:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
az alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzésére irányuló környezeti és szakmai értékelések ágazatában a tagállamok által az irányelvek átültetésére irányuló bevezetett intézkedések megfelelőség-ellenőrzése (1. és 2. tétel); 2016. március; 5 200 000 (1 100 000 x 4 az 1. tétel esetében) (200 000 x 4 a 2. tétel estében); FRA (4 év).
ENV D.4 – irányítás, információ és jelentéstétel:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
környezetvédelmi irányítási eszközök és szakpolitikák végrehajtásával kapcsolatos közigazgatási, szakmai és jogi támogatásra irányuló keretszerződés; február; 6 000 000 4 évre; FRA.
ENV E.1 – nemzetközi, regionális és kétoldalú kapcsolatok:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
pálmaolaj-fogyasztás környezeti hatásával, valamint a már létező fenntarthatósági normákkal kapcsolatos tanulmány; 2016. május; 100 000; ETU.
ENV E.2 – globális fenntarthatóság, kereskedelem és multilaterális megállapodások:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
a Bizottság az 511/2014 (EU ABS) rendelet keretében vállalt kötelezettségeinek végrehajtása; 2016. június; 130 000; SER;
a vadon élő állatok és növények kereskedelméről szóló EK rendelet végrehajtásának és érvényesítésének nyomon követése; 2016. március; 350 000; SER;
támogatási szolgáltatások a FLEGT- és a fakitermelésre vonatkozó uniós rendelet végrehajtásához; 2016. április; 300 000; SER.
ENV F.1 – erőforrás-hatékonyság és gazdasági elemzés:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
a körforgásos gazdasági mutatószámok megállapítása; 2016. május; 150 000; SER;
a környezetvédelem és környezetvédelmi szakpolitikák átívelő modellezése (OMEEP); 2016. május; 300 000; ETU;
uniós internetes platform kialakítása a nem konvencionális fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos kérdések számára; 2016. május; 250 000; SER;
a szénhidrogének (például palagáz) masszív hidraulikus rétegrepesztéssel való feltárására és kitermelésére vonatkozó minimumelvekről szóló 22.1.2014-i (2014/70/EU) bizottsági ajánlás hatékonyságának felülvizsgálatát követően kialakítandó szabályozói és nem szabályozói intézkedésekkel kapcsolatos konzultációs stratégia támogatása; 2016. május; 100 000; SER;
a bizottsági ajánlás (2014/70/EU) hatékonysága felülvizsgálata során levont következtetések megvalósítása; 2016. május; 320 000; SER;
erőforrás-hatékonyság és munkahelyek; 2016. május; 190 000; SER;
új üzleti modellek és együttműködő gazdaság; 2016. május; 170 000; SER.
ENV F.3 – ismeretek, kockázatok és városi környezet:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
környezetvédelmi szakpolitikai tudományos hírfigyelésre irányuló szerződés; 2016. február; 495 000 (165 000 x 3); SER;
felmerülő környezeti kockázatok meghatározására szánt módszertani keret; 2016. március; 100 000; ETU.