Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 70158-2016

Normál nézet megjelenítése

02/03/2016    S43

Belgium-Brüsszel: ENV előzetes összesített hirdetmény 2016

2016/S 043-070158

 1.Ajánlatkérő:

Európai Bizottság, Directorate-General for the Environment, Unit SRD.2 – Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGIUM. Tel. (+32-2-296.00.08). E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.A 2016-ra tervezett közbeszerzés:

ENV A.1 – Ökoinnováció és körforgásos gazdaság:
a projekt címe; a közzététel tervezett dátuma; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER [szolgáltatási], ETU [tanulmánykészítési] vagy FRA [keretszerződés]):
Az EMAS végrehajtási tanulmánya – az EMAS az uniós és nemzeti jogszabályokba való további integrációja, szabályozási könnyítéssel kapcsolatos fejlemények a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos eltérések aktualizálása; 2016. április; 150 000; SER;
az EU ökocímkerendszer végrehajtása az érdekelt felek képviselete területén; 2016. április; 120 000; SER;
az uniós ökocímke rendelet 11. cikke 1. pontja szerinti megfelelőség végrehajtása és értékelése; 2016. június; 100 000; SER;
támogatás az ökológiai lábnyommal kapcsolatos módszerek végrehajtásáról szóló lehetséges végrehajtási szabályozások tekintetében; 2016. május; 100 000; SER;
24 PEFCR ( a termékek élettartamuk alatti környezeti hatásával kapcsolatos) és 2 OEFSR (szervezet környezeti hatására vonatkozó ágazati szabályokra vonatkozó) modell kifejlesztése; 2016. április; 280 000; SER;
a körforgásos gazdaság eszközeiről és szakpolitikáiról (az EU az ökocímke, EMAS, ETV [környezetvédelmi technológiai hitelesítés] és az ökoinnovációval kapcsolatos közleménye) szóló közlemény és ezek reklámozása; 2016. június; 1 200 000 (300 000 x 4); SER.
ENV A.2 – hulladékgazdálkodás és -újrahasznosítás:
a projekt címe; a közzététel tervezett dátuma; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
tanulmány a PCB-ről (poliklórozott bifenilek); 2016. május; 170 000; ETU.
ENV A.3 – vegyi anyagok:
a projekt címe; a közzététel tervezett dátuma; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
tudományos és szakmai segítségnyújtás a REACH környezeti és egészségügyi előnyeinek megfigyelését szolgáló mutatószámok továbbfejlesztése és karbantartása céljából; 2016 június; 250 000; ETU;
a nontoxikus környezetstratégia megfogalmazását és értékelését támogató tanulmány; 2016. május; 200 000; ETU;
tanulmány a körforgásos gazdasággal kapcsolatos, a vegyipari hulladékok interfészével összefüggő jogi és szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatban 2016. június; 250 000; ETU.
ENV B.1 – mezőgazdaság, erdők és talaj:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
a talajjal kapcsolatos tematikus stratégia végrehajtásának támogatása; 2016. április; 360 000 (120 000 x 3); SER.
ENV B.2 – biodiverzitás:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
az Európai Parlament és a Tanács, az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 22.10.2014 keltezésű 1143/2014 rendelete végrehajtásának szakmai és tudományos támogatásáról; 2016. április; 1 350 000 (450 000 x 3); SER;
idegenhonos inváziós fajok – a kiemelt fajok elleni küzdelemre vonatkozó kockázatértékelés elkészítése; 2016. június; 900 000 (300 000 x 3); ETU;
a 2020-ig tartó uniós biodiverzitási stratégia 2-es számú célkitűzésével kapcsolatos szakmai támogatás – az ökoszisztémák és szolgáltatásaik fenntartása és helyreállítása; 2016. május; 870 000 (290 000 x 3); SER;
üzleti és biodiverzitási platform; 2016. május; 300 000 (100 000 x 3); SER;
a természeti tőkére vonatkozó számviteli eljárások továbbfejlesztéséhez nyújtott szakmai támogatás; 2016. május; 420 000 (140 000 x 3); SER.
ENV B.3 – természet:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
a madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvek végrehajtásának szakmai és tudományos támogatása; 2016. április; 1 800 000 (600 000 x 3); SER;
megfelelőségi vizsgálat értékelésének nyomon követése; 2016. április; 500 000; SER;
a természetvédelmi irányelvek sikeres végrehajtása fő elősegítő tényezőinek értékelése; 2016. május; 125 000; ETU;
Natura 2000 odaítélési rendszer; 2016. április; 1 200 000 (600 000 x 2); SER;
az Európai biodiverzitás csökkenésének ellentételezését szolgáló, a kétéltűeket veszélyeztető fertőző betegségek terjedésének mérséklése az élőhelyvédelmi irányelvben foglaltaknak megfelelően; 2016 május; 900 000; SER;
a szélturbinák és a megújuló energiával kapcsolatos egyéb fejlesztések által a denevérekre, madarakra és tengeri állatpopulációkra és azok vándorlási útvonalaira gyakorolt hatás mérséklése; 2016. június; 1 000 000; SER.
ENV C.1 – víz:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
értékelés, az uniós vízügyi szakpolitika felülvizsgálata és alakulása; 2016. március; 12 000 000 (3 000 000 x 4 év); FRA;
az uniós vízügyi szakpolitika előnyeivel és az alkalmazás mellőzésének költségeivel kapcsolatos gazdasági tanulmány; 2016. április; 500 000; SER;
(vízügyi) európai innovációs partnerségi titkárság működtetése; 2016. március; 500 000; SER;
fenntartható tápanyag-gazdálkodás szakpolitikai lehetőségeinek felmérése; 2016. április; 300 000; SER.
ENV C.2 – tengeri környezet és vízágazat:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv (az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EC irányelve) végrehajtásának támogatására irányuló szolgáltatási szerződés; 2016. március; 1 500 000 (500 000 x 3); SER;
tengeri és part menti területek integrált kezelésével kapcsolatos uniós szakpolitikához kapcsolódó tevékenységek támogatására irányuló szolgáltatási szerződés; 2016. március; 600 000 (200 000 x 3); SER;
az ökoszisztéma-megközelítés alkalmazása terén a különféle tengeri régiók közötti koordinációhoz kapcsolódó szolgáltatásokra irányuló keretszerződés; 2016. március; 8 000 000 (4 000 000 x 2); FRA;
a tengervizek jó környezeti státusza elérését támogató szolgáltatásokról szóló keretszertződés a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv értelmében; 2016. március; 12 000 000 (6 000 000 x 2); FRA.
ENV C.3 – légi:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
támogatás a Tiszta levegőt Európának Fórum és szakértői csoportok számára; 2016. május; 275 000; SER;
kapacitásfejlesztés az emissziókataszterek minőségbiztosítása/minőség-ellenőrzése céljából; 2016. február; 1 000 000; SER;
a tengeri üzemanyag-szállítókkal és a fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos végrehajtás jelenlegi gyakorlata; 2016. június, 75 000; SER;
a Tiszta levegőt Európának elnevezésű program országaival kapcsolatos párbeszéd támogatása; 2016. február; 520 000; SER.
ENV D.2 – végrehajtás, kohéziós szakpolitika és európai szemeszter, 2. klaszter:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
együttműködés a nemzeti bírákkal környezetvédelmi jog terén; 2016. április; 1 200 000 (4 éven át; FRA).
ENV D.3 – végrehajtás, kohéziós szakpolitika és európai szemeszter, 3. klaszter:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
az alkalmazandó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzésére irányuló környezeti és szakmai értékelések ágazatában a tagállamok által az irányelvek átültetésére irányuló bevezetett intézkedések megfelelőség-ellenőrzése (1. és 2. tétel); 2016. március; 5 200 000 (1 100 000 x 4 az 1. tétel esetében) (200 000 x 4 a 2. tétel estében); FRA (4 év).
ENV D.4 – irányítás, információ és jelentéstétel:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
környezetvédelmi irányítási eszközök és szakpolitikák végrehajtásával kapcsolatos közigazgatási, szakmai és jogi támogatásra irányuló keretszerződés; február; 6 000 000 4 évre; FRA.
ENV E.1 – nemzetközi, regionális és kétoldalú kapcsolatok:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
pálmaolaj-fogyasztás környezeti hatásával, valamint a már létező fenntarthatósági normákkal kapcsolatos tanulmány; 2016. május; 100 000; ETU.
ENV E.2 – globális fenntarthatóság, kereskedelem és multilaterális megállapodások:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
a Bizottság az 511/2014 (EU ABS) rendelet keretében vállalt kötelezettségeinek végrehajtása; 2016. június; 130 000; SER;
a vadon élő állatok és növények kereskedelméről szóló EK rendelet végrehajtásának és érvényesítésének nyomon követése; 2016. március; 350 000; SER;
támogatási szolgáltatások a FLEGT- és a fakitermelésre vonatkozó uniós rendelet végrehajtásához; 2016. április; 300 000; SER.
ENV F.1 – erőforrás-hatékonyság és gazdasági elemzés:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
a körforgásos gazdasági mutatószámok megállapítása; 2016. május; 150 000; SER;
a környezetvédelem és környezetvédelmi szakpolitikák átívelő modellezése (OMEEP); 2016. május; 300 000; ETU;
uniós internetes platform kialakítása a nem konvencionális fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos kérdések számára; 2016. május; 250 000; SER;
a szénhidrogének (például palagáz) masszív hidraulikus rétegrepesztéssel való feltárására és kitermelésére vonatkozó minimumelvekről szóló 22.1.2014-i (2014/70/EU) bizottsági ajánlás hatékonyságának felülvizsgálatát követően kialakítandó szabályozói és nem szabályozói intézkedésekkel kapcsolatos konzultációs stratégia támogatása; 2016. május; 100 000; SER;
a bizottsági ajánlás (2014/70/EU) hatékonysága felülvizsgálata során levont következtetések megvalósítása; 2016. május; 320 000; SER;
erőforrás-hatékonyság és munkahelyek; 2016. május; 190 000; SER;
új üzleti modellek és együttműködő gazdaság; 2016. május; 170 000; SER.
ENV F.3 – ismeretek, kockázatok és városi környezet:
a projekt címe; a közzététel tervezett hónapja; várható költségvetés (EUR); a szerződés típusa (SER, ETU vagy FRA):
környezetvédelmi szakpolitikai tudományos hírfigyelésre irányuló szerződés; 2016. február; 495 000 (165 000 x 3); SER;
felmerülő környezeti kockázatok meghatározására szánt módszertani keret; 2016. március; 100 000; ETU.