Servizzi - 70158-2016

Uri l-lista b'inqas dettalji

02/03/2016    S43

il-Belġju-Brussell: avviż ta' tagħrif AMBJENTALI minn qabel għall-2016

2016/S 043-070158

 1.L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt:

Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for the Environment, Unit SRD.2 — Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, IL-BELĠJU. Telefown (+32-2-296.00.08). Email: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Ksib maħsub għall-2016:

ENV A.1 — l-innovazzjoni ekoloġika u l-ekonomija ċirkolari:
it-titlu tal-proġett; ix-xahar proviżorju tal-pubblikazzjoni; il-baġit indikattiv f'EUR; it-tip ta' kuntratt (SER, ETU jew FRA):
L-istudju tal-implimentazzjoni tal-EMAS — aktar integrazzjoni tal-EMAS fil-leġislazzjoni tal-UE u nazzjonali, l-iżvilupp ta' eżenzjoni regolatorja u aġġornament tad-derogi tal-IŻM; f'April tal-2016; 150 000; SER;
l-implimentazzjoni tal-iskema ecolabel tal-UE fil-qasam tar-rappreżentazzjoni tal-partijiet interessati; f'April tal-2016; 120 000; SER;
l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni tal-konformità tal-Artiklu 11.1 tar-Regolament Ecolabel tal-UE; f'Ġunju tal-2016; 100 000; SER;
l-appoġġ għall-politiki potenzjali li jimplimentaw il-metodi li jħallu effett ambjentali; f'Mejju tal-2016; 100 000; SER;
l-iżvilupp ta' 24 mudell PEFCR u żewġ (2) mudelli OEFSR; f'April tal-2016; 280 000; SER;
il-komunikazzjoni fuq u l-promozzjoni ta' għodod u politiki tal-ekonomija ċirkulari (il-komunikazzjoni fuq l-ecolabel tal-UE, l-EMAS, l-ETV u l-innovazzjoni ekoloġika); f'Ġunju tal-2016; 1 200 000 (300 000 x 4); SER.
ENV A.2 — l-immaniġġjar tal-iskart u r-riċiklaġġ:
it-titlu tal-proġett; ix-xahar proviżorju tal-pubblikazzjoni; il-baġit indikattiv f'EUR; it-tip ta' kuntratt (SER, ETU jew FRA):
l-istudju dwar il-PCB; f'Mejju tal-2016; 170 000; ETU.
ENV A.3 — il-kimiki:
it-titlu tal-proġett; ix-xahar proviżorju tal-pubblikazzjoni; il-baġit indikattiv f'EUR; it-tip ta' kuntratt (SER, ETU jew FRA):
l-għajnuna xjentifika u teknika għal aktar żvilupp u manutenzjoni ta' indikaturi biex jissorveljaw il-benefiċċji ambjentali u tas-saħħa REACH; f'Ġunju tal-2016; 250 000; ETU;
l-istudju b'appoġġ għall-formulazzjoni u l-evalwazzjoni tal-istrateġija ambjentali mhux tossika; f'Mejju tal-2016; 200 000; ETU;
l-istudju dwar il-kwistjonijiet legali u tal-politika fil-konnessjoni tal-iskart tal-prodotti kimiċi marbuta mal-ekonomika ċirkulari; f'Ġunju tal-2016; 250 000; ETU.
ENV B.1 — il-biedja, il-foresti u l-ħamrija:
it-titlu tal-proġett; ix-xahar proviżorju tal-pubblikazzjoni; il-baġit indikattiv f'EUR; it-tip ta' kuntratt (SER, ETU jew FRA):
l-appoġġ għall-implimentazzjoni tal-istrateġija tematika tal-ħamrija; f'April tal-2016; 360 000 (120 000 x 3); SER.
ENV B.2 — il-bijodiversità:
it-titlu tal-proġett; ix-xahar proviżorju tal-pubblikazzjoni; il-baġit indikattiv f'EUR; it-tip ta' kuntratt (SER, ETU jew FRA):
l-appoġġ tekniku u xjentifiku fir-rigward tal-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22.10.2014 dwar il-prevenzjoni u l-immaniġġjar tal-introduzzjoni u l-firxa ta' speċi aljeni invażivi; f'April tal-2016; 1 350 000 (450 000 x 3); SER;
l-ispeċi aljeni invażivi — l-iżvilupp tal-valutazzjoni tar-riskju biex jindirizza l-ispeċi ta' prijorità u jtejjeb il-prevenżjoni; f'Ġunju tal-2016; 900 000 (300 000 x 3); ETU;
l-appoġġ tekniku marbut mat-2 mira tal-istrateġija tal-bijodiversità tal-UE tal-2020 — iż-żamma u r-restawr tal-ekosistemi u s-servizzi tagħhom; f'Mejju tal-2016; 870 000 (290 000 x 3); SER;
il-pjattaforma tan-negozju u l-bijodiversità; f'Mejju tal-2016; 300 000 (100 000 x 3); SER;
l-appoġġ tekniku għall-aktar żvilupp tal-kontabilità tal-kapital naturali; f'Mejju tal-2016; 420 000 (140 000 x 3); SER.
ENV B.3 — in-natura:
it-titlu tal-proġett; ix-xahar proviżorju tal-pubblikazzjoni; il-baġit indikattiv f'EUR; it-tip ta' kuntratt (SER, ETU jew FRA):
l-appoġġ tekniku u xjentifiku għall-implimentazzjoni tad-Direttivi tal-Għasafar u l-Abitati; f'April tal-2016; 1 800 000 (600 000 x 3); SER;
it-tkomplija tal-valutazzjoni dwar l-adegwatezza tal-kontrolli ; f'April tal-2016; 500 000; SER;
il-valutazzjoni tal-movitazzjonjiet ewlenin tal-implimentazzjoni b'suċċess tad-Direttivi tan-Natura; f'Mejju tal-2016; 125 000; ETU;
l-iskema ta' għotjiet ta' Natura 2000; f'April tal-2016; 1 200 000 (600 000 x 2); SER;
it-tnaqqis tal-mard amfibju infettiv ġdid biex jikkumbatti t-telf tal-bijodiversità Ewropea kif mitlub mid-Direttiva tal-Abitati; f'Mejju tal-2016; 900 000; SER;
it-tnaqqis tal-impatt tal-iżvilupp tat-turbini tar-riħ u l-enerġija l-oħra li tiġġedded fuq il-popolazzjonijiet tal-friefet il-lejl, l-għasafar u l-annimali marini u r-rotot ta' migrazzjoni tagħhom; f'Ġunju tal-2016; 1 000 000; SER.
ENV C.1 — l-ilma:
it-titlu tal-proġett; ix-xahar proviżorju tal-pubblikazzjoni; il-baġit indikattiv f'EUR; it-tip ta' kuntratt (SER, ETU jew FRA):
l-evalwazzjoni, ir-reviżjoni u l-iżvilupp tal-politika tal-ilma tal-UE; f'Marzu tal-2016; 12 000 000 (3 000 000 x 4 snin); FRA;
l-istudju dwar il-benefiċċji ekonomiċi tal-politika tal-ilma tal-UE u l-ispejjeż tan-nuqqas ta' implimentazzjoni; f'April tal-2016; 500 000; SER;
l-operazzjoni tas-segretarjat tal-EIP (dwar l-ilma); f'Marzu tal-2016; 500 000; SER;
il-valutazzjoni tal-għażliet tal-politika għall-immaniġġjar tan-nutrijenti b'mod sostenibbli; f'April tal-2016; 300 000; SER.
ENV C.2 — l-ambjent marittimu u l-industrija tal-ilma:
it-titlu tal-proġett; ix-xahar proviżorju tal-pubblikazzjoni; il-baġit indikattiv f'EUR; it-tip ta' kuntratt (SER, ETU jew FRA):
il-kuntratt ta' servizz għall-appoġġ tal-implimentazzjoni tad-Direttiva fuq il-Qafas tal-Istrateġija Marittima (id-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill); f'Marzu tal-2016; 1 500 000 (500 000 x 3); SER;
il-kuntratt ta' servizz għall-appoġġ tal-attivitajiet irrelatati mal-politika tal-UE fuq l-immaniġġjar integrat tal-kosta u l-ippjanar spazjali marittimu; f'Marzu tal-2016; 600 000 (200 000 x 3); SER;
il-qafas ta' kuntratt għal servizzi rrelatati mal-koordinazzjoni bejn reġjuni marittimi differenti fl-implimentazzjoni tal-approwċ tal-ekosistema; f'Marzu tal-2016; 8 000 000 (4 000 000 x 2); FRA;
il-qafas ta' kuntratt għas-servizzi li jappoġġjaw il-ksib ta' stat ambjentali tajjeb fl-ilmijiet marittimi taħt id-Direttiva fuq il-Qafas tal-Istrateġija Marittima; f'Marzu tal-2016; 12 000 000 (6 000 000 x 2); FRA.
ENV C.3 — l-arja:
it-titlu tal-proġett; ix-xahar proviżorju tal-pubblikazzjoni; il-baġit indikattiv f'EUR; it-tip ta' kuntratt (SER, ETU jew FRA):
l-appoġġ lill-Forum tal-Arja Nadifa Ewropew u l-gruppi ta' esperti; f'Mejju tal-2016; 275 000; SER;
it-trawwim tal-ħila għall-QA/QC għall-inventarji tal-emissjoni; fi Frar tal-2016; 1 000 000; SER;
il-prattiċi kurrenti fl-infurzar tal-fornituri tal-fjuwil marittimu u l-għażliet għat-titjib; f'Ġunju tal-2016; 75 000; SER;
l-appoġġ lid-djalogi tal-pajjiżi dwar arja nadifa; fi Frar tal-2016; 520 000; SER.
ENV D.2 — l-infurzar, il-politika ta' koeżjoni u s-semestru Ewropew, it-2 grupp:
it-titlu tal-proġett; ix-xahar proviżorju tal-pubblikazzjoni; il-baġit indikattiv f'EUR; it-tip ta' kuntratt (SER, ETU jew FRA):
il-kooperazzjoni mal-imħallfin nazzjonali fil-qasam tal-liġi ambjentali; f'April tal-2016; 1 200 000 (iżjed minn 4 snin); FRA.
ENV D.3 — l-infurzar, il-politika ta' koeżjoni u s-semestru Ewropew, it-3 grupp:
it-titlu tal-proġett; ix-xahar proviżorju tal-pubblikazzjoni; il-baġit indikattiv f'EUR; it-tip ta' kuntratt (SER, ETU jew FRA):
il-verifika tal-konformità tal-miżuri tal-Istati Membri għat-traspożizzjoni ta' direttivi fil-qasam tal-ambjent u l-valutazzjoni teknika tal-konformità tal-Istati Membri mal-leġislazzjoni ambjentali tal-UE applikabbli (l-1 lott u t-2 lott); f'Marzu tal-2016; 5 200 000 (1 100 000 x 4 għall-1 lott) (200 000 x 4 għat-2 lott); FRA (4 snin).
ENV D.4 — it-tmexxija, it-tagħrif u r-rappurtaġġ:
it-titlu tal-proġett; ix-xahar proviżorju tal-pubblikazzjoni; il-baġit indikattiv f'EUR; it-tip ta' kuntratt (SER, ETU jew FRA):
il-qafas ta' kuntratt dwar l-appoġġ amministrattiv, tekniku u legali għall-implimentazzjoni tal-istrumenti tat-tmexxija ambjentali u l-politiki; fi Frar; 6 000 000 aktar minn 4 snin; FRA.
ENV E.1 — ir-relazzjonijiet internazzjonali, reġjonali u bilaterali:
it-titlu tal-proġett; ix-xahar proviżorju tal-pubblikazzjoni; il-baġit indikattiv f'EUR; it-tip ta' kuntratt (SER, ETU jew FRA):
l-istudju dwar l-impatt ambjentali tal-konsum taż-żejt tal-palma u dwar l-istandards tas-sostenibbiltà eżistenti; f'Mejju tal-2016; 100 000; ETU.
ENV E.2 — is-sostenibbilità globali, il-kummerċ u l-ftehimiet multilaterali:
it-titlu tal-proġett; ix-xahar proviżorju tal-pubblikazzjoni; il-baġit indikattiv f'EUR; it-tip ta' kuntratt (SER, ETU jew FRA):
l-implimentazzjoni tal-obbligi tal-Kummissjoni taħt ir-Regolament ABS tal-UE; f'Ġunju tal-2016; 130 000; SER;
il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u l-infurzar tar-Regolament tal-KE dwar il-Kummerċ tal-Annimali Selvaġġi; f'Marzu tal-2016; 350 000; SER;
is-servizzi ta' appoġġ għall-implimentazzjoni tal-FLEGT u r-Regolament tal-Injam tal-UE; f'April tal-2016; 300 000; SER.
ENV F.1 — l-effiċjenza tar-riżorsi u l-analiżi ekonomika:
it-titlu tal-proġett; ix-xahar proviżorju tal-pubblikazzjoni; il-baġit indikattiv f'EUR; it-tip ta' kuntratt (SER, ETU jew FRA):
l-iżvilupp ta' sett ta' indikaturi tal-ekonomika ċirkulari; f'Mejju tal-2016; 150 000; SER;
l-immudellar ġenerali tal-ambjent u l-poltiki ambjentali (OMEEP); f'Mejju tal-2016; 300 000; ETU;
l-iżvilupp ta' pjattaforma tal-Internet madwar l-UE għall-fjuwils tal-fossili mhux konvenzjonali; f'Mejju tal-2016; 250 000; SER;
l-appoġġ għall-istrateġiji ta' konsultazzjoni dwar il-miżuri regolatorji u/jew mhux regolatorji li għandhom jiġu żviluppati wara r-reviżjoni tal-effettività tar-Rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni tat-22.1.2014 dwar il-prinċipji għall-esplorazzjoni u l-produzzjoni tal-idrokarburi (bħall-gass minn blat artab stratifikat li jitfarrak malajr magħmul mit-tajn jew tafal magħqud) permezz tat-tkissir idrawliku ta' volum għoli (2014/70/UE); f'Mejju tal-2016; 100 000; SER;
l-implimentazzjoni tal-konkluzzjonijiet tar-reviżjoni tal-effettività tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (2014/70/UE); f'Mejju tal-2016; 320 000; SER;
l-effiċjenza tar-riżorsi u l-impjiegi; f'Mejju tal-2016; 190 000; SER;
il-mudelli tan-negozju ġodda u l-ekonomika kollaborattiva; f'Mejju tal-2016; 170 000; SER.
ENV F.3 — l-għarfien, ir-riskji u l-ambjent urban:
it-titlu tal-proġett; ix-xahar proviżorju tal-pubblikazzjoni; il-baġit indikattiv f'EUR; it-tip ta' kuntratt (SER, ETU jew FRA):
il-kuntratt tal-aħbarijiet ta' twissija tax-xjenza għall-politika tal-ambjent; fi Frar tal-2016; 495 000 (165 000 x 3); SER;
il-qafas metodoloġiku għall-identifikazzjoni tar-riskji ambjentali emerġenti; f'Marzu tal-2016; 100 000; ETU.