Tjenesteydelser - 70394-2021

10/02/2021    S28

Danmark-København: Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2021/S 028-070394

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Graae Christensen
E-mail: SGCH@BANE.dk
Telefon: +45 20261587
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=290600&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=290600&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftaler for service og vedligehold, Stærkstrøm

Sagsnr.: 2020-13789
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Banedanmark ønsker at indgå rammeaftaler for service, vedligehold, support og fejlretning (Norm- Tilstands og fejlretningsopgaver) af eksisterende anlæg indenfor stærkstrømsområdet omhandlende nedenstående 9 kategorier: Ventilation, køling, pumpeanlæg, brandsikringsudstyr, perron- og terrænbelysning, UPS anlæg. Generatorer, el-tavler og fremmednet stik. Opgaverne der udbydes på rammeaftaler i dette udbud, indbefatter fejlretning, herunder akut fejlretning, normvedligehold og serviceopgaver samt tilstands- og udskiftningsarbejde i de fysiske stærkstrømsinstallationer on-location i et jernbanefagligt miljø primært under trafikafviklingen men også i spærringer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 119 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Tilbudsgiver kan byde på 1, 2 eller 3 delaftaler.

Det er muligt at én tilbudsgiver kan vinde både delaftale 2 (to) og 3 (tre) da disse geografisk hænger sammen. Man kan dog ikke vinde 3 (tre) del kontrakter.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftaler service og vedligehold, Stærkstrøm

Delkontraktnr.: 2 Sjælland
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45311000 Installation af el-ledninger og el-armaturer
45311100 Installation af el-ledninger
45311200 Installation af elarmaturer
45316000 Installation af belysning og elektriske signalanlæg
45316100 Installation af udstyr til udendørsbelysning
45317100 Elinstallation til pumpeudstyr
45317200 Elinstallation til transformere
45317300 Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr
50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
50730000 Reparation og vedligeholdelse af køleanlæg
31127000 Nødstrømsanlæg
45312100 Installation af brandalarmsystem
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark ønsker at indgå rammeaftaler for service, vedligehold, support og fejlretning (Norm- Tilstands og fejlretningsopgaver) af eksisterende anlæg indenfor stærkstrømsområdet omhandlende nedenstående 9 kategorier: Ventilation, køling, pumpeanlæg, brandsikringsudstyr, perron- og terrænbelysning, UPS anlæg, generatorer, el-tavler og fremmednet stik. Opgaverne der udbydes på rammeaftaler i dette udbud, indbefatter fejlretning, herunder akut fejlretning, normvedligehold og serviceopgaver samt tilstands- og udskiftningsarbejde i de fysiske stærkstrømsinstallationer on-location i et jernbanefagligt miljø primært under trafikafviklingen men også i spærringer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2021
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

4 x 6 måneder

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Banedanmark vil opfordre 5 ansøgere til at afgive tilbud pr. delkontrakt.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation pr. delkontrakt, vil Banedanmark foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser, som kontrakten omfatter. Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, hvori stærkstrømfaglige opgaver i et jernbanefagligt miljø indenfor de seneste 3 år vægter højest.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

4 x 6 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftaler for service og vedligehold stærkstrøm

Delkontraktnr.: 1 Jylland og Fyn
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45311000 Installation af el-ledninger og el-armaturer
45311100 Installation af el-ledninger
45311200 Installation af elarmaturer
45316000 Installation af belysning og elektriske signalanlæg
45317100 Elinstallation til pumpeudstyr
45317200 Elinstallation til transformere
45317300 Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr
50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
50730000 Reparation og vedligeholdelse af køleanlæg
45316100 Installation af udstyr til udendørsbelysning
31127000 Nødstrømsanlæg
45312100 Installation af brandalarmsystem
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark ønsker at indgå rammeaftaler for service, vedligehold, support og fejlretning (Norm- Tilstands og fejlretningsopgaver) af eksisterende anlæg indenfor stærkstrømsområdet omhandlende nedenstående 9 kategorier: Ventilation, køling, pumpeanlæg, brandsikringsudstyr, perron- og terrænbelysning, UPS anlæg, generatorer, el-tavler og fremmednet stik. Opgaverne der udbydes på rammeaftaler i dette udbud, indbefatter fejlretning, herunder akut fejlretning, normvedligehold og serviceopgaver samt tilstands- og udskiftningsarbejde i de fysiske stærkstrømsinstallationer on-location i et jernbanefagligt miljø primært under trafikafviklingen men også i spærringer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2022
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

4 x 6 måneder

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Banedanmark vil opfordre 5 ansøgere til at afgive tilbud pr. delkontrakt.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation pr. delkontrakt, vil Banedanmark foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer som kontrakten omfatter. Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, hvori stærkstrømfaglige opgaver i et jernbanefagligt miljø indenfor de seneste 3 år vægter højest.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

4 x 6 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftaler for service og vedligehold stærkstrøm

Delkontraktnr.: 3 KBH-F, Kyst og S-banen
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45316000 Installation af belysning og elektriske signalanlæg
45316100 Installation af udstyr til udendørsbelysning
50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
50730000 Reparation og vedligeholdelse af køleanlæg
45311000 Installation af el-ledninger og el-armaturer
45311100 Installation af el-ledninger
45311200 Installation af elarmaturer
45317100 Elinstallation til pumpeudstyr
45317200 Elinstallation til transformere
45317300 Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr
50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
31127000 Nødstrømsanlæg
45312100 Installation af brandalarmsystem
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark ønsker at indgå rammeaftaler for service, vedligehold, support og fejlretning (Norm- Tilstands og fejlretningsopgaver) af eksisterende anlæg indenfor stærkstrømsområdet omhandlende nedenstående 9 kategorier: Ventilation, køling, pumpeanlæg, brandsikringsudstyr, perron- og terrænbelysning, UPS anlæg, generatorer, el-tavler og fremmednet stik. Opgaverne der udbydes på rammeaftaler i dette udbud, indbefatter fejlretning, herunder akut fejlretning, normvedligehold og serviceopgaver samt tilstands- og udskiftningsarbejde i de fysiske stærkstrømsinstallationer on-location i et jernbanefagligt miljø primært under trafikafviklingen men også i spærringer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2021
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

4 x 6 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Banedanmark vil opfordre 5 ansøgere til at afgive tilbud pr. delkontrakt.

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation pr. delkontrakt, vil Banedanmark foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer som kontrakten omfatter. Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, hvori stærkstrømfaglige opgaver i et jernbanefagligt miljø indenfor de seneste 3 år vægter højest.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

4 x 6 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

Ansøgerne skal afgive følgende oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

- Ansøgers egenkapital, soliditetsgrad og omsætning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves det, at:

Egenkapital:

- Ansøgers egenkapital skal i det seneste disponible regnskabsår være positiv.

Soliditetsgrad:

- Ansøgers soliditetsgrad skal i det seneste disponible regnskabsår være positiv jf. CVR-registret.

Omsætning:

- Ansøgers årlige omsætning skal minimum udgøre den estimerede årlige værdi af delkontrakten x 2 svarende til:

- Delkontrakt 1: Jylland og Fyn = 20 mio. DKK

- Delkontrakt 2: Sjælland = 28 mio. DKK

- Delkontrakt 3: KBH-F, Kystbanen og S-banen = 30 mio. DKK.

Når Banedanmark forlanger det, skal der fremlægges dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet iht. ovenstående.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om ansøgers tekniske og faglige formåen:

Ansøger skal afgive følgende oplysninger vedrørende teknisk og faglig formåen:

- Som dokumentation for opfyldelse af mindstekravet til ansøgers referencer skal ansøger levere en liste over 3 – 6 af de betydeligste leverancer af den anførte type der er udført indenfor de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.

Som en del af reference beskrivelsen bedes følgende oplysninger angivet:

- Beskrivelser af i hvilket omfang (kontraktbeløb, kontraktens varighed), referencerne har erfaring med akut fejlretning med krav til sammenlignelig responstid i sammenlignelige geografier.

- Desuden oplyses navn og kontaktperson på referencerne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til det niveau, der kræves:

- Ansøger kan i minimum én (1) reference påvise erfaring med udførelse af stærkstrømsfaglige opgaver i et jernbanefagligt miljø indenfor de seneste 3 år.

- Ansøger kan dokumentere erfaring med akut fejl-retning med krav til sammenlignelig responstid i sammenlignelige geografier.

- Ansøger skal have en el-autorisation samt kunne dokumentere kompetencer indenfor el-sikkerhedsloven.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/03/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/04/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 07/08/2021

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/02/2021