Služby - 70861-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

28/02/2015    S42

Belgie-Brusel: Dopad nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) o přístupu k financím na podnikání a dlouhodobé investice

2015/S 042-070861

Oprava

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 24.2.2015, 2015/S 38-064199)

Evropská komise, Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, SPA2, 01/40, 1049Brusel, BELGIE. E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu

Namísto 

II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení:

Doba trvání vyjádřena ve dnech: 8.

Čtěte 

II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení:

Doba trvání v měsících: 8.